Safecon-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään rakennusalan työmaaturvallisuuden osaamista ja sen yhtenä osana johtotason vuorovaikutusta.

Mitä
Safecon-hankkeessa kehitetään rakennustyömaaturvallisuuden osaamista.
Kenelle
Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden ylimmälle johdolle, keskijohdolle ja työturvallisuudesta vastaaville henkilöille.
Miksi
Lisäämällä johtotason työturvallisuusosaamista, voidaan rakennustyömaalla vähentää tapaturmia ja lisätä yleistä tuottavuutta.
Milloin
01.11.2018 – 31.10.2021
Toteuttajat
Päätoteuttajana LAB University of Applied Sciences (LAB), osatoteuttajina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Pietarin valtiollinen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopisto (GASU), Leningradin valtiollinen yliopisto (LSU Pushkin).
Miten
Työpaketti 1 (Xamk & LSU Pushkin)
Xamk tuottaa ylimmälle johdolle ohjenuorat, joiden avulla voi parantaa omaa motivaatiotaan ja asennettaan rakennustyömaan työturvallisuutta kohtaan. LSU Pushkin tutkii Luoteis-Venäjän rakennustyömaiden työturvallisuuteen vaikuttavia organisatorisia, psykologisia ja kulttuurillisia tekijöitä.
Työpaketti 2 (LAB)
LAB tutkii työpäälliköiden työturvallisuustyötä rakennustyömaalla, ja kehittää kulttuurillisia ja yksilöllisiä eroja huomioivan valmennusohjelman keskijohdon ja työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen
Työpaketti 3 (GASU)
GASU rakentaa Pietariin turvapuiston, missä järjestettävissä turvallisuuskoulutuksissa hyödynnetään työpaketeissa 1 ja 2 saatuja tuloksia.
Työpaketti 4 (kaikki)
Viedään työpakettien 1-3 tuloksia käytäntöön erilaisten työpajojen, koulutusten ja julkaisujen avulla.

Lisätietoa hankkeen virallisilta kotisivuilta www.safecon.f

Lisätietoja

Projektipäällikkö (WP1)
Milla Sairanen
milla.sairanen (at) xamk.fi

XAMK TOIMENPITEET JA TULOKSET

2021

Työpaketti 4

2020

Työpaketti 1

Työpaketti 4

2018 - 2019

Työpaketti 1

 • Ylimmän johdon haastattelut, kolme osa-aluetta
  • Tutustua yrityksen turvallisuuskulttuuriin
  • Tunnistaa haasteet, joihin hankkeella voidaan mahdollisesti vaikuttaa
  • Työturvallisuusasenteiden tarkastelu
 • Yritysten sitouttaminen hankkeen toimenpiteisiin
 • Benchmarking workshop -työpaja ylimmälle johdolle haastattelujen pohjalta
 • Haastattelujen ja työpajan pohjalta ylimmälle johdolle ohjenuorat, ”Guidelines”
  • Kokoelma keinoja, joilla omaa motivaatiotaan ja asennetta työturvallisuutta kohtaan voi edistää
 • Artikkeli Rakennustyömailla tavoitteena nolla tapaturmaa – Safecon-hankkeen ensimmäisen vuoden tuloksia Suomesta vuosijulkaisussa  Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2019

Faktat

Safecon - Safe, Skilled and Productive Construction Sites

01.11.2018 – 31.10.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: LAB University of Applied Sciences

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Pietarin valtiollinen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopisto (GASU), Leningradin valtiollinen yliopisto Pushkin

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 898 700 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 159 600 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kaakkois-Suomi – Venäjä rajat ylittävä yhteistyöohjelma CBC 2014-2020