Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat rakennusalan johtotason henkilöstön sekä työjohtajien ja turvallisuusasiantuntijoiden lisäkoulutukseen

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on parantaa raja-alueen rakennustyömaaturvallisuutta ja siten lisätä tuottavuutta teollisuuden kehittämiseksi sekä inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi.

Hankkeella on tarkoitus mm. laajentaa johtoportaan tietämystä työturvallisuuden vaikutuksista muihin eri osa-alueisiin sekä parantaa työmaajohtajien ja muiden työmaaturvallisuudesta vastaavien henkilöiden kommunikoinnin työkaluja (erityisesti vierastyövoiman suuntaan). Tavoite on kehittää uudenlainen monitorointi- ja koulutusmalli työturvallisuuden kehittämiseksi rakennustyömailla. Opetus ja koulutus perustuvat simulointiin, todellisiin tilanteisiin suojapuisto alueella (suomalainen konsepti) ja käytäntöön rakennustyömailla.

Toimenpiteet

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat rakennusalan johtotason henkilöstön sekä työjohtajien ja turvallisuusasiantuntijoiden lisäkoulutukseen työturvallisuusasioissa.

WP1: Tuotetaan työturvallisuusosaamisen ohjeita organisaation ylimmän johdon avuksi ja sitouttamiseksi. Haastatellaan hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten johtoa työmaaturvallisuuteen liittyvien asenteiden kartoittamiseksi.

WP2: Kehitetään kulttuurisia eroja huomioivia tarkkailumenetelmiä työturvallisuuden osaamisen arvioinnin avuksi ja seuraamiseksi. Keskijohdon sitouttamisen työkaluja työmaiden käytännön tason työturvallisuuden parantamiseksi.

WP3: Luodaan fyysinen työturvallisuuden koulutusympäristö Pietariin. Suomalaisten turvapuistojen referenssivierailujen ja hankkeessa luodun monitorointi- ja koulutusmallin pilotointia.

WP4: Hankkeen tulosten levittäminen

Lisätietoja hankkeen virallisilta kotisivuilta safecon.fi

Lisätietoja

Projektipäällikkö (WP1)
Milla Sairanen
milla.sairanen (at) xamk.fi
+358 40 642 8750

Faktat

Safecon - Safe, skilled and productive construction sites

01.11.2018 - 31.10.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia)

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Pietarin valtiollinen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopisto, Leningradin valtiollinen yliopisto Pushkin

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 898 700 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 159 600 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kaakkois-Suomi – Venäjä rajat ylittävä yhteistyöohjelma CBC 2014-2020

Jaa sivu