Tehdessä oppii!

Onko Alvar Aallon suunnitteleman Tehtaanmäen koulun uusi tulevaisuus arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksessa? Miten arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen menetelmiä voi hyödyntää oppimisessa? Millaista arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta Suomessa tehdään? Tehdes-tapahtumakokonaisuus tarkastelee näitä teemoja sekä maailmankuulun arkkitehdin ja muotoilijan lapsille suunnittelemaa rakennusta oppimisen ympäristönä. Lapsille suunnitellulle rakennukselle etsitään uutta käyttötarkoitusta, kun koulutoiminta päättyy Tehtaanmäellä Kouvolan kouluverkkouudistuksen myötä vuonna 2024.Tehdes -tapahtumakokonaisuus on osa Kouvolan Alvar Aalto -viikkoa. Tehdes sisältää webinaarin ja innovaatioleirin opettajille, kasvattajille, ohjaustyötä tekeville, kehittäjille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Lapsille ohjelmassa on viikonloppuleiri Nuorisokeskus Anjalassa.

Kokonaisuus toteutuu Kouvolan kaupungin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Nuorisokeskus Anjalan yhteistyössä Kymin 100-vuotissäätiön tuella. Tehdes-kokonaisuuden kautta tehdään tunnetuksi arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta sekä itse Tehtaanmäen koulurakennuksen tarjoamia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja pilotoidaan tähän liittyvää toimintaa. Samalla pyritään kehittelemään uudenlaisia toimintamalleja kasvatusteeman ympärille ja löytämään uusia käyttäjiä ja verkostoja. Tapahtumakokonaisuus on osa Kouvolan Aalto-viikkoa. Yhteistyökumppaneina pedagogisen sisällön ja asiantuntijapuheenvuorojen osalta ovat mm. Suomen muotoilukasvatusseura ja Arkkitehtuurikoulu Arkki.

Tehdes on osa Tehtaanmäen koulun uuskäytön löytämistä lähivuosina päättyvän koulutoiminnan tilalle. Tärkeää on löytää koulurakennukseen sen kulttuuriperintöarvoja kunnoittavaa käyttöä. Kaupungin teettämässä esiselvityksessä (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2020) erääksi mahdolliseksi suuntalinjaksi nousi kasvatustoiminta arkkitehtuuriin ja muotoiluun liittyen. Kasvatus- ja opetustoiminta sopisi jatkossakin erinomaisesti lasten mittakaavaan ja opetuskäyttöön suunniteltuun rakennukseen.  Lisäksi arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus kehittää mm. luovuutta, ongelmanratkaisutaitoa ja ympäristön lukutaitoa, kaikki tärkeitä tulevaisuuden taitoja!

TEHDES-Webinaari tiistaina 17.8.2021 klo 12-17

Suomenielisessä webinaarissa klo 12-15 käsitellään arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta sekä esitellään havainnollisesti arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen menetelmiä. Webinaarin ohjelmassa puheenvuorot mm. Lotta Leskelältä Aalto-koulujen verkostosta, Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkista ja Suomen Muotoilukasvatusseurasta, A&DO Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskuksesta.

Webinaari jatkuu klo 15-17  englannikielisellä osuudella “Building as an Educator”. Aineena ovat inspiroivat oppimisympäristöt ja oppimista tukevien tilojen suunnittelu sekä Tehtaanmäen koulu kulttuuriperintökohteena. Puhujina mm. professori Kirsti Lonka, arkkitehti Marta Brković Dodig (Union University Nikola Tesla, Serbia) ja arkkitehti, Arkki Internationalin toimitusjohtaja Pihla Meskanen.

Webinaari on suunnattu opettajille, kasvattajille, ohjaustyötä tekeville, kehittäjille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Aikataulut, puhujat ja ohjelma tarkentuvat kesän aikana.

Lue lisää webinaarin tapahtumasivulta.

ILMOITTAUTUMINEN WEBINAARIIN

Tehdes-leiri lapsille 25.-26.10.2021 Nuorisokeskus Anjalassa

Leiri on suunnattu 5.-7. -luokkalaisille lapsille. Majoitus ja ruokailut järjestetään Nuorisokeskus Anjalassa, työpajoja Tehtaanmäen koululla. Tarkoitus on testata uutta toimintaa koululla kohderyhmän kanssa ja tarkastella kasvatuksen toteuttamismahdollisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa. Samalla saadaan tärkeää tietoa kehittämisen tueksi. Leiri alkaa perjantaina klo 17 ja päättyy sunnuntaina puolen päivän aikaan. Pedagogisesta sisällöstä vastaavat Suomu ja Arkki.

Lue lisää leirin tapahtumasivulta.

ILMOITTAUTUMINEN LEIRILLE

Tehdes-Innovaatioleiri marraskuussa 2021 Tehtaanmäen koululla

Kehittäjien innovaatioleiri on jatkoa elokuun webinaarille. Työpajoissa jatkokehitetään koulun uuskäyttöä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen näkökulmasta. Työtä tehdään yhdessä mahdollisten tulevien käyttäjien ja sidosryhmien kanssa. Innovaatioleirille ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat osallistua kehittämistyöhön ja tutustua arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukseen sekä osallistaviin menetelmiin. Osallistujille max. 15 hlö tarjotaan yhden yön majoitus Nuorisokeskusella. Sisällöt tarkentuvat myöhemmin.

Lue lisää työpajan tapahtumasivulta (päivittyy).

ILMOITTAUTUMINEN WORKSHOPiin

Tapahtumat järjestetään vallitsevat rajoitukset huomioon ottaen ja muutokset ovat mahdollisia.

Lisätietoja

Laura Lehtinen
044 702 8451

Anu Vainio
044 702 8724

Sara Ojaniemi
050 911 8891

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Projektin tietosuojailmoitus

Tulevat tapahtumat

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Aikansa edelläkävijän, Tehtaanmäen koulun uusi elämä

Rakennemuutos tyhjentää monia kouluja, virastoja ja kunnantaloja, joten rakennusten käyttötarkoitusten muutokset ovat ajankohtaisia. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän, Alvar Aallon suunnitteleman Tehtaanmäen koulun tulevaisuuden elämään on kuitenkin varauduttu hyvissä ajoin.

Nuorisokeskus Anjala

Nuorisokeskus Anjala on yksi yhdeksästä opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta ja valvomasta valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta.

Ankkapurhan kulttuurisäätiö

Ankkapurhan kulttuurisäätiön tarkoitus on nuorisotyön kehittäminen ja tukeminen valtakunnallisena ja kansainvälisenä nuorisokeskustoimintana. Lisäksi säätiön tarkoituksena on vaalia Ankkapurhan alueen kulttuuriperintöä.

Alvar Aalto -säätiö

Alvar Aalto -säätiö huolehtii maailmankuulun arkkitehdin ja muotoilijan, Alvar Aallon aineellisen ja henkisen perinnön jatkumisesta ja edistää toiminnallaan Aallon töiden sekä suunnittelun taustalla vaikuttaneiden ajatusten tunnettuutta.

Lennokki – kulttuurikasvatus- ohjelma lapsille ja nuorille

Kaupungin peruskouluissa vuosiluokittain oppimistavoitteiden tukena toimii Lennokki - kulttuuripolku, taiteilijoiden, taidekasvattajien toteuttamat työpajat peruskouluissa sekä oppilaille järjestetyt kulttuurivierailut paikkakunnan taidelaitoksiin.

Suomen Muotoilukasvatus- seura ry

SuoMu perustettiin vuonna 2013 edistämään muotoilukasvatuksen käyttöä ja tunnettuutta. SuoMu tuottaa opetus- ja tapahtumasisältöjä sekä tekee yhteistyötä opetus- ja kulttuurialan sekä muotoilun toimijoiden kanssa.

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista arkkitehtuurin opetusta 4–19-vuotiaille Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Lisäksi sen tarjontaan kuuluvat koululaisten loma-aikojen leirit ja teemakurssit sekä tilaustyöpajat päiväkodeille, kouluille ja työyhteisöille.

Muotoilukasvatus

Muotoilukasvatuksessa opitaan muotoilun perustaitoja. Se antaa välineitä esimerkiksi kriittiseen, tiedostavaan ja ekologiseen kuluttamiseen sekä ympäristönsä havainnoimiseen ja kauneudesta nauttimiseen.

Archinfo

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus toimii arkkitehtuurikasvatuksen valtakunnallisena asiantuntijana

Tehtaanmäen koulun tulevaisuustyöpajan raportti

Työpaja 5.9.2020 Tehtaanmäen koululla

Faktat

01.04.2021 – 31.10.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Yhteistyössä: Kouvolan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisokeskus Anjala

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 19 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymin 100-vuotissäätiö