Tehdessä oppii!

Onko Alvar Aallon Tehtaanmäen koulun uusi tulevaisuus arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksessa? Miten arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen menetelmiä voi hyödyntää oppimisessa? Tehdes-tapahtumakokonaisuus tarkastelee näitä teemoja sekä maailmankuulun arkkitehdin ja muotoilijan lapsille suunnittelemaa rakennusta oppimisen ympäristönä. Lapsille suunnitellulle rakennukselle etsitään uutta käyttötarkoitusta, kun koulutoiminta päättyy Tehtaanmäellä Kouvolan kouluverkkouudistuksen myötä vuonna 2024.Tehdes -tapahtumakokonaisuus sisältää webinaarin ja workshopin opettajille, kasvattajille, ohjaustyötä tekeville, kehittäjille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Lapsille ohjelmassa on viikonloppuleiri Nuorisokeskus Anjalassa.

Kokonaisuus toteutuu Kouvolan kaupungin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Nuorisokeskus Anjalan yhteistyössä. Tehdes-kokonaisuuden kautta tehdään tunnetuksi arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta sekä itse rakennuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja pilotoidaan tähän liittyvää toimintaa. Samalla pyritään kehittelemään uudenlaisia toimintamalleja kasvatusteeman ympärille ja löytämään käyttäjiä ja verkostoja. Tapahtumakokonaisuutta haetaan osaksi Kouvolan Aalto-viikkoa. Yhteistyökumppaneina pedagogisen sisällön ja asiantuntijapuheenvuorojen osalta ovat mm. Suomen muotoilukasvatusseura ja Arkkitehtuurikoulu Arkki.

Tehdes on osa Tehtaanmäen koulun uuskäytön löytämistä lähivuosina päättyvän koulutoiminnan tilalle. Kaupungin teettämässä esiselvityksessä (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2020) erääksi mahdolliseksi suuntalinjaksi nousi kasvatustoiminta arkkitehtuuriin ja muotoiluun liittyen. Kasvatus- ja opetustoiminta sopisi jatkossakin erinomaisesti lasten mittakaavaan ja opetuskäyttöön suunniteltuun rakennukseen. Lisäksi arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus kehittää mm. luovuutta, ongelmanratkaisutaitoa ja ympäristön lukutaitoa, kaikki tärkeitä tulevaisuuden taitoja!

TEHDES-Webinaari tiistaina 17.8.2021 KLO 12-17

Webinaari on suunnattu opettajille, kasvattajille, ohjaustyötä tekeville, kehittäjille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Tapahtumassa esitellään havainnollisesti arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen menetelmiä.

Webinaari sisältää myös kansainvälisen osuuden (klo 15-17) teemalla “Building as an Educator”:

  • Professor Kirsti Lonka, PhD “How to design engaging learning environments for the future? The perspective of educational psychology”
  • Dr. Marta Brković Dodig, Associate professor in architecture, Architecture programme, Union University Nikola Tesla, Belgrade, Serbia
    “Buildings as educators: Creating pedagogically potent places through gameful participation”

Aikataulut, puhujat ja ohjelma tarkentuvat kesän aikana.

Lue lisää webinaarin tapahtumasivulta (päivittyy).

ILMOITTAUTUMINEN WEBINAARIIN

Tehdes-leiri lapsille 20.-22.8.2021 Nuorisokeskus Anjalassa

Leiri on suunnattu 5.-7. -luokkalaisille lapsille. Majoitus ja ruokailut järjestetään Nuorisokeskus Anjalassa, työpajoja Tehtaanmäen koululla. Tarkoitus on testata uutta toimintaa koululla kohderyhmän kanssa ja tarkastella kasvatuksen toteuttamismahdollisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa. Samalla saadaan tärkeää tietoa kehittämisen tueksi. Sisällöt ja aikataulut tarkentuvat kesän aikana.

Lue lisää leirin tapahtumasivulta (päivittyy).

ILMOITTAUTUMINEN LEIRILLE

Tehdes-workshop 9.-10.9.2021 Tehtaanmäen koululla

Workshop on jatkoa webinaarille. Workshopissa jatkokehitetään koulun uuskäyttöä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen näkökulmasta. Työtä tehdään yhdessä mahdollisten tulevien käyttäjien ja sidosryhmien kanssa. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat osallistua kehittämistyöhön ja tutustua arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukseen sekä osallistaviin menetelmiin. Sisällöt tarkentuvat myöhemmin.

Lue lisää työpajan tapahtumasivulta (päivittyy).

ILMOITTAUTUMINEN WORKSHOPiin

Lisätietoja

Laura Lehtinen
044 702 8451

Anu Vainio
044 702 8724

Sara Ojaniemi
050 911 8891

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Projektin tietosuojailmoitus

Tulevat tapahtumat

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Aikansa edelläkävijän, Tehtaanmäen koulun uusi elämä

Rakennemuutos tyhjentää monia kouluja, virastoja ja kunnantaloja, joten rakennusten käyttötarkoitusten muutokset ovat ajankohtaisia. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän, Alvar Aallon suunnitteleman Tehtaanmäen koulun tulevaisuuden elämään on kuitenkin varauduttu hyvissä ajoin.

Nuorisokeskus Anjala

Nuorisokeskus Anjala on yksi yhdeksästä opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta ja valvomasta valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta.

Ankkapurhan kulttuurisäätiö

Ankkapurhan kulttuurisäätiön tarkoitus on nuorisotyön kehittäminen ja tukeminen valtakunnallisena ja kansainvälisenä nuorisokeskustoimintana. Lisäksi säätiön tarkoituksena on vaalia Ankkapurhan alueen kulttuuriperintöä.

Alvar Aalto -säätiö

Alvar Aalto -säätiö huolehtii maailmankuulun arkkitehdin ja muotoilijan, Alvar Aallon aineellisen ja henkisen perinnön jatkumisesta ja edistää toiminnallaan Aallon töiden sekä suunnittelun taustalla vaikuttaneiden ajatusten tunnettuutta.

Lennokki – kulttuurikasvatus- ohjelma lapsille ja nuorille

Kaupungin peruskouluissa vuosiluokittain oppimistavoitteiden tukena toimii Lennokki - kulttuuripolku, taiteilijoiden, taidekasvattajien toteuttamat työpajat peruskouluissa sekä oppilaille järjestetyt kulttuurivierailut paikkakunnan taidelaitoksiin.

Suomen Muotoilukasvatus- seura ry

SuoMu perustettiin vuonna 2013 edistämään muotoilukasvatuksen käyttöä ja tunnettuutta. SuoMu tuottaa opetus- ja tapahtumasisältöjä sekä tekee yhteistyötä opetus- ja kulttuurialan sekä muotoilun toimijoiden kanssa.

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista arkkitehtuurin opetusta 4–19-vuotiaille Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Lisäksi sen tarjontaan kuuluvat koululaisten loma-aikojen leirit ja teemakurssit sekä tilaustyöpajat päiväkodeille, kouluille ja työyhteisöille.

Muotoilukasvatus

Muotoilukasvatuksessa opitaan muotoilun perustaitoja. Se antaa välineitä esimerkiksi kriittiseen, tiedostavaan ja ekologiseen kuluttamiseen sekä ympäristönsä havainnoimiseen ja kauneudesta nauttimiseen.

Archinfo

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus toimii arkkitehtuurikasvatuksen valtakunnallisena asiantuntijana

Faktat

01.04.2021 - 31.10.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Yhteistyössä: Kouvolan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisokeskus Anjala

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 19 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymin 100-vuotissäätiö