Turvallinen logistiikan tulevaisuus (TLT) -hankkeessa toteutetaan konkreettisesti tietoon pohjaavaa yhteistoiminnallista
turvallisuussuunnittelua kansallisen huoltovarmuuden kannalta keskeisessä satamalogistiikan kontekstissa. Hanke tuo
yhteen Kymenlaakson alueen satamasidonnaiset toimijat ja erityisesti yritykset, jotka yhdessä tarkastelevat
satamalogistiikan turvallisuutta ja riskien hallintaa omien lähtökohtiensa sekä systeemisen turvallisuuden
näkökulmista. Hankkeessa kehitetään toimijoiden yhteistä ymmärrystä satamalogistiikan turvallisuuden nykytilasta,
sekä tunnistetaan tulevaisuuden erilaisiin, mahdollisesti myös lisääntyviin häiriötilanteisiin, kuten koronan kaltaisiin
pandemioihin sekä sään ääri-ilmiöihin liittyviä haasteita ja uhkakuvia.

Hankkeen toimijoiden ja kohderyhmien
yhteisellä innovoinnilla ja pilotoinnilla etsitään kokonaisvaltaisia ratkaisuja riskien arviointiin ja hallintaan sekä
turvallisuustason kustannustehokkaaseen seurantaan hyödyntäen nykyaikaista teknologiaa ja digitalisaatiota. TLT-hankkeen keskeinen tavoite on normaaliolojen menetelmien ja järjestelmien sovittaminen joustaviksi ja mahdollisimman sulavasti äkillisiinkin häiriötilanteisiin soveltuviksi ja muokattaviksi. Tällä parannetaan yritysten ja
yhteiskunnan varautumistasoa ja resilienssiä.

TLT-hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

 • Määrittää kokonaiskuva satamasidonnaisten logistiikkayritysten systeemisestä turvallisuudesta ja löytää tärkeimmät
  puutteet ja kehityskohdat
 • Selvittää koronapandemian ja mahdollisten sään ääri-ilmiöiden vaikutusta satamasidonnaisten logistiikkayritysten
  toimintaympäristöön turvallisuuden näkökulmasta
 • Kartoittaa digitalisaation mahdollisuuksia satamasidonnaisten logistiikkayritysten riskien mittaamiseen ja arvioimiseen
  systeemisen turvallisuuden näkökulmasta sekä määritellä satamatoimintojen ja lastiturvallisuuden tilan sekä
  seurannan indikaattoreita
 • Selvittää case-tyyppisesti lastiturvallisuuteen liittyvät riskitekijät, kokonaiskuva ja koulutustarpeet systeemisen
  turvallisuuden näkökulmasta sekä selvittää, miten nykyisiä simulaattoreita ja virtuaalimalleja voisi tässä hyödyntää
 • Kehittää satamasidonnaisten logistiikkayritysten systeemisen turvallisuuden parantamiseksi toimenpiteitä ja
  menetelmiä, joiden toteuttaminen on siirrettävissä erilaisiin ympäristöihin (kuten Kaakkois-Suomen Turvapuistoon)
 • Selvittää koulutustarpeita systeemisen turvallisuuden näkökulmasta ottaen huomioon mm. ympäristön vaatimukset – Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristön sekä Kaakkois-Suomen Turvapuiston tuomat mahdollisuudet ja luoda koulutukselle sisältöä

Lisätietoja

Emmi Rantavuo

Projektipäällikkö
+35844 7028775
etunimi.sukunimi@xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Annukka Lehikoinen

Tutkimusjohtaja
+35850 5519 288
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus

Maria Kämäräinen

Merenkuun ja satama-alan koulutukset
+35841 546 0056
etunimi.sukunimi@ekami.fi
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä EKAMI

 

 

Faktat

Turvallinen logistiikan tulevaisuus TLT

01.07.2021 - 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Osatoteuttajat: Ekami, Merikotka

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 567 112 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 239 648 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR