Toteutamme konkreettisesti tietoon pohjaavaa yhteistoiminnallista turvallisuussuunnittelua satamalogistiikassa toimiville yrityksille.

TLT toteuttaa konkreettisesti tietoon pohjaavaa yhteistoiminnallista turvallisuussuunnittelua kansallisen huoltovarmuuden kannalta keskeisessä satamalogistiikan kontekstissa. Tuomme yhteen Kymenlaakson alueen satamasidonnaiset toimijat, jotka yhdessä tarkastelevat satamalogistiikan turvallisuutta ja riskien hallintaa omien lähtökohtiensa sekä systeemisen turvallisuuden näkökulmista.

Kokoamme toimijoiden yhteisen ymmärryksen satamalogistiikan turvallisuuden nykytilasta, tunnistamme tulevaisuuden erilaisia, mahdollisesti lisääntyviä häiriötilanteita, kuten koronan kaltaisia pandemioita sekä sään ääri-ilmiöihin liittyviä haasteita ja uhkakuvia.

Toimijoiden ja kohderyhmien yhteisellä innovoinnilla ja pilotoinnilla etsitään kokonaisvaltaisia ratkaisuja riskien arviointiin, hallintaan sekä turvallisuustason kustannustehokkaaseen seurantaan. Nykyaikaista teknologiaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä voidaan löytää tähän uudenlaisia ratkaisuja.

Keskeisenä tavoitteena on normaaliolojen menetelmien ja järjestelmien sovittaminen joustaviksi ja mahdollisimman sulavasti äkillisiinkin häiriötilanteisiin soveltuviksi ja muokattaviksi. Tällä parannetaan yritysten ja yhteiskunnan varautumistasoa ja resilienssiä.

Haluamme myös tutkia, miten jo olemassa olevat kouluttamiseen käytettävät simulaattorit, virtuaalimaailmat ja oppimisympäristöt soveltuvat turvallisuuden harjoitteluun.

 

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19 pandemian johdosta toteutettavia toimia.

Lisätietoja

Emmi Rantavuo

Projektipäällikkö
+358 44 702 8775
etunimi.sukunimi@xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Annukka Lehikoinen

Tutkimusjohtaja
+358 50 5519 288
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus

Niklas Paasalo

projektipäällikkö
+358 447506786
etunimi.sukunimi@ekami.fi
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä EKAMI

 

Hankkeen tietosuojaseloste (PDF)

Tätä teemme

Määritämme kokonaiskuvan satamasidonnaisten logistiikkayritysten systeemisestä turvallisuudesta ja osoitamme tärkeimmät puutteet ja kehityskohdat.

Selvitämme koronapandemian ja mahdollisten sään ääri-ilmiöiden vaikutusta satamasidonnaisten logistiikkayritysten toimintaympäristöön turvallisuuden näkökulmasta.

Kartoitamme digitalisaation mahdollisuuksia satamasidonnaisten logistiikkayritysten riskien mittaamiseen ja arvioimiseen systeemisen turvallisuuden näkökulmasta sekä määrittelemme satamatoimintojen ja lastiturvallisuuden tilan sekä seurannan indikaattoreita.

 

Selvitämme case-tyyppisesti lastiturvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä, kokonaiskuvan ja koulutustarpeet systeemisen turvallisuuden näkökulmasta sekä tutkimme, miten nykyisiä jo olemassa olevia simulaattoreita ja virtuaalimalleja voi tähän hyödyntää.

Kehitämme systeemisen turvallisuuden parantamiseksi yhdessä yritysten kanssa toimenpiteitä ja menetelmiä, joiden toteuttaminen on siirrettävissä erilaisiin ympäristöihin (kuten Kaakkois-Suomen Turvapuistoon).

Selvitämme koulutustarpeita systeemisen turvallisuuden näkökulmasta ottaen huomioon mm. ympäristön vaatimukset – Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristön sekä Kaakkois-Suomen Turvapuiston tuomat mahdollisuudet ja luomme koulutukselle sisältöä.

Katso alta video Kaakon toimijoiden yhteistyöstä logistiikan ja merenkulun alalla!

Faktat

Turvallinen logistiikan tulevaisuus TLT

01.07.2021 – 30.06.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Osatoteuttajat: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä EKAMI, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 567 112 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 239 648 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta