Ympäristöturvallisuus ja vesiteknologia

Ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian tutkimusryhmä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Mikkelin kampuksella sijaitseva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöhön (TKI) keskittynyt tutkimusryhmä, joka edistää vesistöjen puhtautta, ravinteiden suljettua kiertoa ja kasvattaa osaltaan alueen vesiosaamisesta liiketoimintaa. Ympäristöturvallisuutta edistävää soveltavaa tutkimusta on tehty Mikkelin kampuksella yli 25 vuoden ajalta.

Olemme kumppanisi ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian alalla alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Tavoitteena puhtaiden vesistöjen säilyminen

Xamkin ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian tutkimusryhmän kehitystyön tavoitteita ja painopisteitä ovat puhtaat teknologiset ratkaisut bio-, vesi- ja kiertotaloudessa sekä älykkäät monitorointimenetelmät ja ympäristöturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvien riskien hallinta sekä yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristön tilan monitorointi.

Tutkimus- ja kehittämistyön strategisia kärkiä ovat muun muassa luonnonvesien ja rakennetun ympäristön vesien, kuten pinta-, hule- ja jätevesien monitorointi sekä ravinnevirtojen käsittelyn tehostaminen.

Xamk kehittää ja pilotoi yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa uusia mittaus- ja mallinnusmenetelmiä ja ratkaisuja vesi- ja kiertotaloudessa. Tavoitteena on ilmastonmuutosten vaikutusten monitorointi, riskien torjunta ja ennakointi sekä alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen osaamisen kasvattaminen.

Tutkimustyön tukena on Xamkin ympäristöteknologian koulutusohjelma, ympäristölaboratorio, demonstraatioympäristöt Vesikko ja BioLuuppi sekä BEM-toimijat.

Tutustu demonstraatioympäristöihimme

Ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian tutkimusryhmällä on käytössään kaksi demonstraatioympäristöä, jotka sijaitsevat Mikkelin Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksessa.

BioLuuppi – kiertotalouden edelläkävijät

BioLuuppi tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden alueen biokaasulaitosten toiminnan kehittämiseen. Ympäristössä testatut parhaat käytännöt voidaan siirtää laitosmittakaavaan, mikä parantaa laitosten tehokkuutta ja edistää alueen materiaalivirtojen hyödyntämistä.

Lisätietoa biokaasututkimuksestamme: Soveltavaa tutkimusta orgaanisten materiaalien kiertotalouteen | READ Xamk

Vesikko – Vesiosaamisen lähteellä

Vesikko-demonstraatioympäristön kaatopaikkojen suoto- ja hulevesien käsittelyn sekä suodatinmateriaalien kehittämiseksi ja testaamiseksi.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Puhtaat teknologiset ratkaisut bio-, kierto- ja vesitaloudessa

Edistämme teollisuus- ja maaseutuyrityksen materiaalivirtojen suljettua kiertoa, kestävää vesienkäsittelyä ja cleantechiin liittyvän liiketoiminnan kannattavuutta.

Panostamme biomateriaalien (metsäteollisuuden ja maatalouden sivuvirrat, yhdyskuntien sivuainevirrat) sekä energia- ja rakennusalan kiertotalouden sovelluksiin ja osaamisen kehittämiseen.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta puhdas juomavesi on vähenevä luonnonvara. Joka kolmas ihminen eri puolilla maailmaa joutuu tulemaan toimeen ilman puhdasta juomavettä. Juoma- ja myös teollisuusveden puhdistusprosessien parempi hallinta on yhä tärkeämpää.

Tutkimusryhmämme keskittyy muun muassa luonnonvesien ja rakennetun ympäristön vesien, kuten pinta-, hule- ja jätevesien monitorointiin sekä ravinnevirtojen käsittelyn tehostamiseen.

Edistämme yhteistyökumppanien kanssa Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaa luoden vedestä viisaasti vaurautta.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Ympäristöturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvien riskien hallinta

Edistämme yritysten ja maa- ja metsätalouden ympäristöturvallisuutta, kiinteistöjen ja yhdyskuntien ympäristöterveyttä ja kehitämme niihin liittyviä älykkäitä kokonaisratkaisuja. Lisäksi edistämme alkutuotannon vähähiilisyyttä.

Riskien arviointia ja ennakointia:

  • Ekotoksisuustestausta voidaan hyödyntää haitallisten aineiden kokonaisvaikutusten arvioinnissa kemiallisten pitoisuusanalyysien sekä mahdollisten ekologisten kartoitusten ohella.
  • Ekotoksisuuden testausta hyödynnetään myös uusien tuoteaihioiden turvallisuuden arvioinnissa.
  • Xamkin ympäristölaboratoriossa on käytössä muun muassa valobakteeritestaus ja kasvatuskokeet.

Yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristön tilan monitorointi

Kehitämme vesihuollon, päästöjen sekä ympäristön tilan ja ympäristöterveyteen liittyviä mittaus-, mallinnus- ja monitorointitoimintoja. 

Soveltavan tutkimuksen keskiössä ovat myös ympäristön tilan ja ympäristöterveyden monitorointi, mallintaminen ja älykkäät ICT-järjestelmät, jotka lisäävät ympäristötiedon jäljitettävyyttä ja edistävät ympäristöön kohdistuvien riskien ennakointia.

Hyödynnämme toiminnassamme drone-monitorointia, 3D-mallintamista ja laskentaa.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Osaavat asiantuntijamme

Puhelin
+358400869952
Sähköposti
Hanne.Soininen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Hanne Soininen
Tutkimusryhmäpäällikkö
+358400869952
Hanne.Soininen@xamk.fi
Puhelin
+358503419805
Sähköposti
Anna.Dunderfelt@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Anna Dunderfelt
TKI-asiantuntija
+358503419805
Anna.Dunderfelt@xamk.fi
Puhelin
+358406739529
Sähköposti
Mikko.Hokkanen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Mikko Hokkanen
Projektipäällikkö
+358406739529
Mikko.Hokkanen@xamk.fi
Puhelin
+358404842103
Sähköposti
Miika.Hamalainen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Miika Hämäläinen
Projektitutkija
+358404842103
Miika.Hamalainen@xamk.fi
Puhelin
+358504481287
Sähköposti
Shila.Jafari@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Shila Jafari
Erikoistutkija
+358504481287
Shila.Jafari@xamk.fi
Puhelin
+358504781588
Sähköposti
Janne.Junninen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Janne Junninen
Tutkimusapulainen
+358504781588
Janne.Junninen@xamk.fi
Puhelin
+358503474910
Sähköposti
Henri.Kettunen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Henri Kettunen
Projektitutkija
+358503474910
Henri.Kettunen@xamk.fi
Puhelin
+358405709502
Sähköposti
Niina.Laurila@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Niina Laurila
Tki-asiantuntija
+358405709502
Niina.Laurila@xamk.fi
Puhelin
+358406474809
Sähköposti
Vuokko.Malk@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Vuokko Malk
Tki-asiantuntija
+358406474809
Vuokko.Malk@xamk.fi
Puhelin
+358404863722
Sähköposti
Aki.Mykkanen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Aki Mykkänen
Projektitutkija
+358404863722
Aki.Mykkanen@xamk.fi
Puhelin
+358503135898
Sähköposti
Leena.Pekurinen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Leena Pekurinen
Projektitutkija
+358503135898
Leena.Pekurinen@xamk.fi
Puhelin
+358404805170
Sähköposti
Salla.Pulliainen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Salla Pulliainen
Projektipäällikkö
+358404805170
Salla.Pulliainen@xamk.fi
Puhelin
+358406615191
Sähköposti
Tuija.Ranta-Korhonen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Tuija Ranta-Korhonen
Tki-asiantuntija
+358406615191
Tuija.Ranta-Korhonen@xamk.fi
Puhelin
+358406482490
Sähköposti
Tiina.Saario@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Tiina Saario
Projektitutkija
+358406482490
Tiina.Saario@xamk.fi
Puhelin
+358504666880
Sähköposti
Miia.Sourander@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Miia Sourander
Tutkimusinsinööri
+358504666880
Miia.Sourander@xamk.fi
Puhelin
+358505724564
Sähköposti
Marleena.Tirkkonen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Marleena Tirkkonen
Tutkimusinsinööri
+358505724564
Marleena.Tirkkonen@xamk.fi

Inspiroivia tarinoita innovaatioista ja tutkimusyhteistyöstä