tavoite

Zero CO2 -hankkeessa luodaan uusi digitaalinen, älykäs oppimisalusta peli, jonka avulla visualisoidaan logistiikkaan, biotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyvää tietoa. Pelissä pelaaja joutuu punnitsemaan eri kuljetusmuotojen vähähiilisyyttä ja pelaajan omien valintojen kautta hän pystyy vaikuttamaan ympäristön hyvinvointiin ja hiilijalanjäljen muodostumiseen.

Hankkeen aikana Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opiskelijat ja tutkijat keräävät tutkimusaineistoa koskien pelien kautta opiskelua ja oppimista.

toimenpiteet

 1. pelinsuunnittelu ja -mekaniikan työpaketissa kerätyn datan pohjalta suunnitellaan peliä ja tehdään pelinsuunnitteludokumentti, josta käy esille, miten opetussuunnitelman sisältöjä tuodaan pelissä esille.
 2. pelinkehitystyöpaketti, jonka aikana pelin rakentaminen alkaa.
 3. pelitestaus ja pelin hiomisen työpaketti sekä tutkimusosio alkavat
 4. pelin jalkauttaminen ja levittäminen sekä tutkimustulosten julkaiseminen ja levittäminen

tulokset

 1. älykäs oppimisalusta, Zero CO2 -peli
 2. tutkimusaineisto koskien pelien kautta opiskelua ja oppimista
 3. tutkimusjulkaisuja koskien digitaalisesta pelien kautta opiskelusta ja oppimisesta
 4. yritysyhteistyö syventynyt kestävän kehityksen saralla
 5. monialainen tki-yhteistyö lisääntynyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston välillä
 6. uusia TKI-työpaikkoja syntyy Kymenlaakson alueelle
 7. Kymenlaakson pelialaan kytkeytyvät osaamisalueet vahvistuneet
 8. peliä pelaavien kestävää kehitystä koskeva tietotaito lisääntynyt, jonka seurauksena pelaajat osaavat omilla valinnoillaan vaikuttaa hiilijalanjäljen vähentymiseen; luonnon biodiversiteetti lisääntyy ja vahvistuu
 9. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ohjelmointi- ja game design koulutusalojen hakijamäärä lisääntynyt ja koulutusalat vahvistuneet ja niiden välinen yhteistyö lisääntynyt

 

Lisätietoja

Terhi Halonen
Projektipäällikkö
044 702 8429
terhi.halonen@xamk.fi

Markus Myllylä
Projektityöntekijä: pelisuunnittelu ja grafiikka
044 702 8560
markus.myllyla@xamk.fi

Janne Raunila
Projektityöntekijä: pelisuunnittelu ja ohjelmointi
0447028721
janne.raunila@xamk.fi

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut

Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut...

Hanke edistää uutta liiketoimintaa kehittämällä uusia ammattialoja digitaalisuuden, pelillisyyden, matkailun, hyvinvoinnin ja terveyden rajapinnassa.

Yhteisöpedagogit Alpeilla

GAHWA - Games and...

Hankkeen avulla edistetään terveydenhuollon innovaatioiden kehittämistä ja vaikutetaan kansalaisten terveyskäyttäytymiseen

Faktat

Zero Co2

01.09.2019 - 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 299 208 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, EAKR-rahoitus

Jaa sivu