tavoite

Zero CO2 -hankkeessa luodaan uusi digitaalinen, älykäs oppimisalusta peli, jonka avulla visualisoidaan logistiikkaan, biotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyvää tietoa. Pelissä pelaaja joutuu punnitsemaan eri kuljetusmuotojen vähähiilisyyttä ja pelaajan omien valintojen kautta hän pystyy vaikuttamaan ympäristön hyvinvointiin ja hiilijalanjäljen muodostumiseen.

Hankkeen aikana Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opiskelijat ja tutkijat keräävät tutkimusaineistoa koskien pelien kautta opiskelua ja oppimista.

toimenpiteet

 1. pelinsuunnittelu ja -mekaniikan työpaketissa kerätyn datan pohjalta suunnitellaan peliä ja tehdään pelinsuunnitteludokumentti, josta käy esille, miten opetussuunnitelman sisältöjä tuodaan pelissä esille.
 2. pelinkehitystyöpaketti, jonka aikana pelin rakentaminen alkaa.
 3. pelitestaus ja pelin hiomisen työpaketti sekä tutkimusosio alkavat
 4. pelin jalkauttaminen ja levittäminen sekä tutkimustulosten julkaiseminen ja levittäminen

tulokset

 1. älykäs oppimisalusta, Zero CO2 -peli
 2. tutkimusaineisto koskien pelien kautta opiskelua ja oppimista
 3. tutkimusjulkaisuja koskien digitaalisesta pelien kautta opiskelusta ja oppimisesta
 4. yritysyhteistyö syventynyt kestävän kehityksen saralla
 5. monialainen tki-yhteistyö lisääntynyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston välillä
 6. uusia TKI-työpaikkoja syntyy Kymenlaakson alueelle
 7. Kymenlaakson pelialaan kytkeytyvät osaamisalueet vahvistuneet
 8. peliä pelaavien kestävää kehitystä koskeva tietotaito lisääntynyt, jonka seurauksena pelaajat osaavat omilla valinnoillaan vaikuttaa hiilijalanjäljen vähentymiseen; luonnon biodiversiteetti lisääntyy ja vahvistuu
 9. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ohjelmointi- ja game design koulutusalojen hakijamäärä lisääntynyt ja koulutusalat vahvistuneet ja niiden välinen yhteistyö lisääntynyt

Zero CO2 peli

♦LINKKI Zero CO2 peliin

Zero CO2 pelin projektialusta

♦LINKKI Zero CO2 pelin projektialustan lataukseen

Zero CO2 traileri

 

Zero CO2 ohjevideo

Zero CO2 kenttätraileri

Zero CO2 ensimmäisen kentän tutoriaali

 

♦LATAA tietosuojaseloste

 

Hankkeen loppujulkaisu

 

Visiona kestävämpi tulevaisuus. Pelaamalla vähähiilisempi yhteiskunta – Theseus

Lisätietoja

Riina Hämäläinen
Projektipäällikkö
040 668 7944
riina.hamalainen@xamk.fi

Janne Raunila
Projektityöntekijä: pelisuunnittelu ja ohjelmointi
0447028721
janne.raunila@xamk.fi

Tarita Karhulahti
Projektityöntekijä: grafiikka ja ohjelmointi
050 572 3101
tarita.karhulahti@xamk.fi

 

Faktat

Zero Co2

01.09.2019 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 299 208 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, EAKR-rahoitus