ARVO-hankkeen vuosipäivä häämöttää – mitä kulunut vuosi on pitänyt sisällään?

Viime keväänä jännitettiin, että saapuuko myönteinen rahoituspäätös ja pääsemmekö sen myötä ARVO-matkalle eteläsavolaisten hyvinvointialan pienyrittäjien ja toimijoiden kanssa. Myönteinen rahoituspäätös merkitsisi sitä, että pääsisimme tukemaan hyvinvointialan toimijoiden omanlaisen digitaalisuuden tiekartan rakentumista. Myönteinen rahoituspäätös tuli ja pääsimme suunnittelemaan tarkempia askelmerkkejä yhdessä monialaisen hanketiimin kanssa – tuntuu, kuin se olisi ollut vasta eilinen! Yritysten ja toimijoiden kanssa polkaistiin hommat käyntiin syksyllä 2021, jolloin jokainen yritys sai oman vastuuhenkilönsä hankkeen asiantuntijatiimistä. Toimintamme on alusta alkaen pohjautunut yrityskohtaiseen kehittämissparraukseen.  Suunta on muotoutunut kartoittamalla yritysten digitaalisuuteen liittyviä tarpeita hankkeen alkuvaiheesta lähtien.

ARVO-hanke tekee yhteistyötä 20 eteläsavolaisen hyvinvointialan toimijan kanssa. Tavoitteena on rakentaa kilpailuetua sisällyttämällä palveluihin vaikutusten mittausta ja ottamalla haltuun erilaisia digitaalisia työkaluja, jotka tukevat palveluntuottoa ja sen myötä liiketoimintaa.

 

Etänä, mutta silti lähellä

Koronan vuoksi useimmat lähitapaamiset olivat olleet jo jonkin aikaa tauolla – kaikki mikä oli mahdollista toteuttaa etänä, toteutettiin niin. Hankkeena halusimme luoda mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa ajatuksia sekä kokemuksia muiden yrittäjien ja toimijoiden kesken. Käynnistimme kuukausittaisen tapahtuman, verkostokahvit. Kuukausittaiset kahvihetket ovat sisältäneet pienen infohetken ja kevyttä pienryhmätyöskentelyä kahvien vaihtuvien teemojen mukaisesti. Rennon työskentelyn aikana on ollut mahdollisuus matalalla kynnyksellä oppia tuntemaan kanssayrittäjiä ja kenties myös erilaisia yhteistyöideoita on syntynyt näiden hetkien sivutuotteena. Verkostokahvien sisältötoiveet tulivat ensimmäisen yhteisen tapaamiskerran aikana hankkeeseen osallistuvilta ja sen mukaisia teemakertoja olemme järjestäneet. Toiveita ja yleisesti hankkeen toimintaan liittyviä kehitysehdotuksia olemme kysynyt tasaisin väliajoin hankkeeseen osallistuvilta.

 

Yrityskohtaisten sparrausten ja verkostokahvien lisäksi vuosi on pitänyt sisällään kaikille yhteisiä digitaalisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyviä koulutuksia. Koulutusten yksityiskohtaisemmat teemat ovat nousseet yritysten toiveista, jotta sisältö vastaisi heidän aitoihin tarpeisiinsa. Koulutuksia olemme järjestäneet niin itse hanketiimin asiantuntijuutta ammentaen, kuin myös ulkoisia asiantuntijoita hyödyntäen. ARVO-hanke on yhteistyössä Digiportaat 2.0 hankkeen kanssa, jonka myötä ARVOon osallistuvat yritykset ovat voineet halutessaan osallistua myös heidän toteuttamiin digikoulutuksiin. Tämänkaltaisella toiminnalla pilotoidaan samalla hankkeiden välistä yhteistyötä.

 

Myönteisestä rahoituspäätöksestä tähän hetkeen

Tähän mennessä eteläsavolaisissa yrityksissä on ilmennyt vahvaa muutoskyvykkyyttä ja palveluiden digitaalisuuden kehittymistä monipuolisesti. Monien yritysten asiakaskunnat voivat jo nyt päästä kokemaan muutoksia ja ennen kaikkea olemaan osana muutosta. Muutos on jatkuvaa, joten tähän hetkeen ei ole tyytyminen, vaan kehittyminen ja kehittäminen jatkuu.

Onneksi ARVOa on jäljellä vielä ensi vuoteen asti – digitaalisuuden tiekartalla on vielä useita välietappeja koettavana – pysykäähän matkassamme mukana!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enni Jaatinen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana

ARVO- vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalveluiden digitalisaatiota kehittämällä -hankkeessa.

Hanke toteutetaan 1.6.2021-31.8.2023.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.