Circus Maximus -hankkeen ensimmäinen uusi sirkusryhmä on aloittanut elokuussa. Xamkissa sosionomi YAMK opintoja opiskeleva Anna Tschernov on osallistunut toimintaan osana tarve, tuki ja vastuu – opintojaksoa ja kirjoittanut fiiliksistään.

Kun sain mahdollisuuden osallistua opintojen puitteissa Circus Maximus – hankkeeseen, tartuin siihen välittömästi. Perehdyin ideaan etukäteen ja sosiaalinen sirkus tuntui ajatuksena selkeältä ja monimuotoiselta. Odotin suurella mielenkiinnolla ensimmäistä kokoontumiskertaa, johon osasin valmistautua ainoastaan avoimin mielin.

Opi, tunne ja koe. Näiden sanojen avaamisella lähti liikkeelle ensimmäinen kokoontuminen sirkuksen tiloissa. Nopean silmäyksen perusteella meitä oli toistakymmentä eri ikäistä ja eri taustoista ja kulttuureista tulevaa osallistujaa. Olen edustanut ikäni sitä ihmistyyppiä, joka suunnittelee etukäteen asioita ja tarvitsee pitkän valmistautumisajan uusiin tilanteisiin. Viime vuosina olen pyrkinyt tietoisesti pois tästä toimintamallista, sillä nopealla tempolla muuttuvassa yhteiskunnassa tarvitaan kykyä joustaa ja taitoa dialogisuuteen. Muutos tapahtuu kuitenkin hitaasti ja olin siksi hyvin hämmentynyt siitä miten vähän aikaa käytettiin toisiimme tutustumiseen ja itsestämme kertomiseen. Juuri siihen etukäteen valmistautumiseen ja suunnitelmallisuuteen. Nopean esittelykierroksen jälkeen oli jo aika siirtyä itse toimintaan.

Uskomattoman nopeasti tilan valtasi iloinen ja välitön tunnelma. Pelien ja leikkien haastavuus ja epäonnistumisen mahdollisuus eivät vaikuttaneet tunnelmaan. Ymmärsin, että sosiaalisen sirkuksen mahdollisuus luoda osallisuutta ja onnistumisen tunteita, voidaan saavuttaa yhdessä tuntemalla ja kokemalla. Meidän ei tarvitse tuntea toisiamme eikä tietää toisistamme etukäteen asioita. Riittää, että olemme siinä yhdessä, tasa – arvoisina ihmisinä, riippumatta mistä tulemme ja mitä edustamme.

Toimintakerran lopuksi jokainen sai pohtia kolmea asiaa; mitkä ovat itseään rajoittavia asioita tai ominaisuuksia, mitä vahvuuksia ajattelee tuovansa tai antavansa itsestään tähän ryhmään ja mitä odottaa ryhmältä ja mitkä ovat omat tavoitteet. Tämä toi esiin erot kulttuureissa ja kokemusmaailmassa. Rajoittavina ja haastavina asioina koettiin kaikkea aina kipeästä olkapäästä kokemuksiin sodasta. Omina vahvuuksina nostettiin esiin niin ahkeruus, iloinen luonne kuin hymykin, mutta myös ajatus siitä, ettei ole mitään mitä voisi jakaa toisille. Myös odotuksista ja tavoitteista heijastui vahva subjektiivinen tunne. Joku toivoi iloa ja joku yhteisöllisyyttä. Jotkut halusivat oppia konkreettisesti uusia (sirkus)taitoja ja jollekin riitti rauha.

Entistä avoimemmalla mielellä ja ennakkoluulottomasti odotan seuraavaa kertaa. Todellakin!

 

Kirjoittaja:

Anna Tschernov

Sosionomi YAMK