Oamkin Kilkas-työryhmän ja Oulun kaupungin Villa Victorin työntekijöiden yhteistyönä toteutettu Connect with Finland-kurssi saateltiin päätökseen helmikuun viimeisenä päivänä, kun kokoonnuimme kahvittelemaan ja jakamaan tuntemuksia kurssin päättyessä.

Syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana järjestetyn Connect with Finlandin tavoitteena oli valmistaa ulkomaalaisia opiskelijoitamme työnhakuun Suomessa. Kurssi koostui kolmesta osasta:
– the Finnish way of life
– Recognizing your own competences ja
– Finnish language.

Kurssin aikana järjestettiin lähitapaamisia viikoittain. Tapaamisten aikana käsiteltiin erilaisia aiheita, joiden tuntemisesta voi olla apua töitä hakiessa. Muutamia aiheita on lueteltu alla:
– oman persoonallisuuden ja omien vahvuuksien tunnistaminen
– suomalainen kulttuuri
– omat verkostot
– työnhakuprosessi Suomessa

Lisäksi kurssin osallistujille annettiin pieniä tehtäviä työstettäväksi omalla ajalla. Näitä ”kotitehtäviä” käytettiin pohjustusmateriaalina lähitapaamisissa.

Esimerkiksi ennen työnhakua käsittelevää Recognizing Your Own Competences -lähitapaamista (jolle myös tämän blogitekstin kirjoittaja osallistui tarkkailijana) jokainen osallistuja oli etukäteen miettinyt, miten valmistautuisi työhaastatteluun. Kaikki olivat etsineet netistä itseään kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Illan sessioon oli pyydetty ottamaan mukaan myös päivitetty CV ja motivaatiokirje.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennakkotehtävää lähdettiin purkamaan kokoamalla kaikkien ajatuksia postereille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideat käytiin yhdessä läpi ja saatiin aikaan hyvää keskustelua siitä, minkälaisia asioita kannattaa huomioida ennen työhaastatteluun menoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illan aikana harjoiteltiin myös käytännön työhaastattelutilannetta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöstilaisuudessa 28.2.2018 saatiin jakaa todistukset 20:lle kurssin hyväksytysti suorittaneelle osallistujalle.

Iltaan sisältyi todistusten jaon lisäksi kahvia ja korvapuustia ja vapaata keskustelua, EU-lomakkeiden täyttöä sekä palautteen keräämistä. Yleisesti ottaen voitiin todeta, että osallistujat olivat sangen tyytyväisiä kurssin antiin.

Erään opiskelijan suullinen palaute päätöstilaisuuden kahvittelun lomassa palkitsi varmasti kaikki kurssin järjestelyihin osallistuneet:
”I want to thank you for organizing this course. I come from different country and before participating on Connect with Finland I felt that it is really difficult to look for a job here in Oulu. After this course I got more confident and finally found a job!”

Oulun Kilkas-porukan puolesta,

Sanna Rönkkö
Lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu