Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 6.10.2017 Kouvolassa järjestämän Työelämävalmiudet – yritteliäisyys ja monimuotoinen ohjaus – koulutuspäivän vahvaa antia oli KYMIEXACT-hankkeen näkökulmasta EK:n asiantuntija Outi Ervastin esitys. Outi toi esiin selkeästi, miten digitalisaatio ja tekoäly haastavat tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet. Yritykset kyllä yleisesti ottaen kokevat, että digitalisaatio on tuonut tai tuomassa yritykselle uusia osaamistarpeita, mutta yllättävän suuri osa yrityksistä on niin sanottuja diginukkujia. EK:n Digi-Henko –hankkeen tulosten mukaan noin 40 % yrityksistä ei ole asettanut digitalisaation kehityksessä mukana olemista strategiseksi tavoitteeksi. Tämä on yllättävää, sillä 65% yrityksistä kohtaa bisnestä haittaavia puutteita digiosaamisessa. Erityisesti pk-yrityksissä nähdään digitalisaatioon liittyvät osaamistarpeet, mutta ei kuitenkaan osata kirkastaa yksityiskohtaisemmin, miten näihin osaamistarpeisiin voisi vastata.
Mistä uutta digiosaamista yrityksiin saadaan? Digi-Heko –hankkeen tulosten perusteella suurimmaksi osaksi kouluttamalla nykyisiä työntekijöitä yrityslähtöisesti tai niin, että henkilöstö vastaa itse digitaitojensa kehittämisestä. Yllättävän vähän yritykset kehittivät osaamista oppilaitosten avulla. Nyt on aika oppilaitosten aktivoitua ja kertoa yrityksille mahdollisuuksistaan tukea yrityksiä esimerkiksi henkilöstön digitaidoissa.  Toki yritysyhteistyötä jo tehdäänkin, mutta EK:n hankkeen tulosten perusteella tarvitaan vielä tiiviimpiä ja pitkäjänteiseen kumppanuuteen perustuvia yhteyksiä oppilaitoksen ja yritysten välillä. KYMIEXACT-hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli RIS3-alojen yritysten osaamisen kehittämiseen. Tässä on myös mahdollisuus edistää kymenlaaksolaisten yritysten digiosaamista.

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi