Uudenmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n rahoittamassa projektissa Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeessa pilotoidaan hiilineutraaleja dronepalveluita ja kehitetään uusia liiketoimintamalleja. Hankkeeseen osallistuvat Forum Virium Helsinki, Posintra Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Logistiikan ja merenkulun painoala. Hankkeen aikana tehdään aktiivista yhteistyötä kaupunkien ja kuntien kanssa keskustellen dronetoiminnan alustanäkökulmista ja kuntien valmiustasosta dronetoiminnan mahdollistajina. Tässä kirjoituksessa käsitellään Kymenlaakson erityispiirteitä dronetoiminnan mahdollistajana.

Kymenlaakson erityispiirteet

Kymenlaakson maakunta muodostuu Kouvolan ja Etelä-Kymenlaakson seutukunnista. Sen alueella sijaitsee kuusi kuntaa: Kouvolan kaupunki, Haminan kaupunki, Kotkan kaupunki, Miehikkälän kunta, Pyhtään kunta ja Virolahden kunta. Kymenlaakson alueen kunnat muodostavat noin 160 000 asukkaan maakunnan, jonka menestys perustuu Kymenlaakson liiton mukaan metsäteollisuuden ja liikenteen osaamiseen sekä Venäjän lähialueen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kymenlaakson infrastruktuuri tukee hyvin dronetoimintaa, ja alueella toimii aktiivisesti dronetoimintaa edistäviä kansallisia verkostoja.

Infrastruktuuri

Kymenlaakson alueella toimii kolme lentokenttää, jotka ovat Kouvolassa sijaitseva Utin lentoasema, Kotkassa sijaitseva Kymin lentokenttä ja Pyhtäällä sijaitseva Helsinki‒East Aerodrome. Utin lentoasema on sotilaslentoasema ja se toimii maavoimien kuljetushelikopterien tukikohtana. Kentältä ei ole kaupallista liikennettä. Utissa sotilaslentotoiminta asettaa yksityiselle dronelentotoiminnalle erityisiä rajoitteita, joita ei vastaavalla tavalla olisi yksityisellä lentokentällä. Kymin lentokenttä (Koordinaatit: 603430N 0265338E) on Kotkassa sijaitseva vilkas purjelentokenttä, jossa Karhulan Ilmailukerho harrastaa erittäin aktiivista purjelentotoimintaa. Kentällä toimii aktiivisesti myös moottorilentoa harrastava Kotkan Ilmailukerho. Helsinki‒East Aerodrome (Koordinaatit: 602845N 0263538E) on Pyhtäälle valmistunut uusi yleisilmailukenttä, joka on suunnattu erityisesti kaupalliseen käyttöön. Kenttää kehitetään dronetoiminnan keskukseksi Kymenlaakson alueella.

Helsinki‒East Aerodrome tarjoaa hyvät mahdollisuudet dronetoimintaan. Lisäksi Helsinki‒East lentokentän alue mahdollistaa droneteknologiaan perustuvan yritystoiminnan käynnistämisen. Alueelle suunnitellulle teknologiapuistolle on erityistä vahva panostus tulevaisuuden ilmaliikenteeseen. 300 hehtaarin alueella testataan jatkossa muun muassa droneja, etälennonjohtoa ja sähkölentokoneita (Kuivalahti 2020). Lentokentän tärkeään alueelliseen roolin sisältyy myös verkostoituminen alan toimijoiden kanssa sekä kehityksen promoottorina toimiminen koko Suomen ilmaliikenteen uudistamiselle ja ilmailumarkkinoiden kehittämiselle (Mäntynen 2020).

Verkostot

Cursorin Kasvua ja kehitystä tulevaisuuden ilmailuteknologioista –hankkeen tuloksena kehittynyt LIFT – tulevaisuuden ilmailuliikenteen kansallinen testialusta ja verkosto keskittyvät Pyhtäällä sijaitsevan Helsinki-East Aerodromen toiminnan edistämiseen.

Toinen verkosto, FUAVE (Finnish UAV Ecosystem), on poikkitieteellinen kumppanuusverkosto, jonka tavoitteena on tutkia, tukea ja kehittää miehittämättömään ilmaliikenteeseen liittyvää liiketoimintaa. FUAVE kansallinen testialueverkosto, jonka testialueet ovat Linnanmaa Oulussa, Jätkäsaari Helsingissä, Helsinki-East Aerodrome Pyhtäällä, OuluZone, Kemijärvi ja Sjökullan-testikenttä Kirkkonummella. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia. Paikkatietokeskuksen hallinnoimaan tutkimuskonsortioon kuuluvat VTT Oy, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kuntien oma dronetoiminta

Alueen kunnissa on myös omaa dronetoimintaa. Kahdessa suurimmassa kaupungissa, Kouvolassa ja Kotkassa, on dronetoimintaan perehtynyttä ja rekisteröinyttä omaa henkilöstöä.  Myös Etelä-Kymenlaaksossa toimiva koulutuskuntayhtymä EKAMI on ottanut dronet osaksi ammattitutkintoon johtavaa kiinteistöhuollon opetusta. Tämä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä on Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden vuonna 2005 perustama tutkintotasoista ammatillista koulutusta toteuttava keskus.

Myös Kotkan kaupungin Satamalogistiikan turvapuisto on dronetoiminnalle erittäin hyödyllinen alusta, sillä se mahdollistaa hallin sisällä toteutettavan lento- ja testaustoiminnan. Turvapuisto on turvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristö, joka palvelee kattavasti eri käyttäjäryhmiä. Se toimii yritysten työturvallisuuden harjoitusympäristönä turvallisuustoimenpiteiden harjoittelussa. Kehitystoiminnassa ovat aktiivisesti mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotkan kaupunki, alueen yritykset ja viranomaiset.

Yhteenveto

Kymenlaakson sijainti ja infrastruktuuri edistäisivät hyvin droneliiketoimintaa tukevaa testaustoimintaa. Kymenlaaksossa on aktiivista dronetoimintaa kunnallisella tasolla suuremmissa kaupungeissa. Alueella olisi suuri potentiaali dronetoiminnalle myös tulevaisuudessa sen erinomaisen sijainnin, hyvän infrastruktuurin ja ennen kaikkea teknologiselle kehitykselle optimaalisen ilmapiirin vuoksi.

Kuva: Olli-Pekka Brunila
Kirjoittaja: Minna Jukka

Lähteet

Etelä-Kymenlaakson koulutuskuntayhtymä 2019. Oppisopimuksen pilotissa kiinteistönhoitajan ammattitutkinto. Verkkodokumentti. [Viitattu 7.4.2021]. Saatavilla: https://ekami.fi/ajankohtaista/oppisopimuksen-pilotissa-kiinteistonhoitajan-ammattitutkinto

Helsinki‒East Aerodrome. Helsinki-East Aerodrome for professional aviation & future electric UAS innovations. [Viitattu 2.3.2021]. Saatavilla: https://helsinkieast.aero/

Kotkan kaupunki 2020. Satamalogistiikan turvapuisto. [Viitattu 7.4.2021]. Saatavilla: https://kotkankantasatama.fi/toimijat/turvapuisto/

Kuivalahti, L. 2020. Sähköisiä matkustajalentoja nähdään Suomessa vuosikymmenen loppuun mennessä – ”Meistä ei koskaan tule teknologiamaana Boeingin tai Airbusin kilpailijoita, mutta voimme olla kapealla alueella maailman huipulla”. Maaseudun tulevaisuus 22.10.2020. [Viitattu 2.3.2021]. Saatavilla: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.1222402

Kymenlaakson liitto 2015.  https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-uutisia/40-kunnat

Kymi (EFKY) 2020. Lentopaikat. Verkkodokumentti. [Viitattu 3.4.2020]. Saatavilla: https://lentopaikat.fi/kymi-efky/

Luomi, M. 2019. Ilmailuteknologiasta imua Kymenlaaksoon. Verkkodokumentti. [Viitattu 7.4.2021]. Saatavilla: https://www.cursor.fi/aluekehitys/kehittamishankkeet/kasvua-ja-kehitysta-tulevaisuuden-ilmailuteknologioista/

Mäntynen, J. 2020. Tulevaisuuden ilmaliikenne Suomessa. Helsinki‒East Aerodromen rooli.

Pyhtää Redstone (EFPR) 2020. Lentopaikat. Verkkodokumentti. [Viitattu 3.4.2020]. https://lentopaikat.fi/pyhtaa-redstone-efpr/