Monimuotoinen metsä seminaari Juvalla Partalan Kuninkaankartanossa 10.9.2016. Tilaisuudessa luennoi Suomen metsäkeskuksen Pekka Kuitunen. Luennolla käytiin perusteellisesti läpi uuden metsälain vaatimukset ja muutokset. Esityksessä perehdyttiin eri-ikäisen metsän kasvatuksen mahdollisuuksiin sekä riskeihin.

Menetelmän käyttö metsäkeskuksen tilastojen perusteella vielä vähäistä mutta tilaisuuden osallistujia aihealue kiinnosti. Riskeistä poimintahakkuussa merkittävämmäksi todettiin männyn –ja kuusen juurikääpä, joka aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita metsänomistajille. Keskusteltiin myös nykyisen koneellisen korjuun soveltumisesta poimintahakkuisiin ja todettiin, että hakkuukoneiden kuskeille menetelmä asettaa suuret vaatimukset.

Luennon jälkeen siirryttiin maastokohteelle Juvan Laurkankaalle. Maastokohde oli ojitettua puolukkaturvekangasta, jossa oli metsäalan opiskelijoiden tekemä eri-ikäisen metsän mallileimikko. Kohteella keskusteltiin vilkkaasti erilaisista metsänkäsittely vaihtoehdoista. Päädyttiin yksimielisesti kasvattamaan eri-ikäistä metsikköä, jonka valtapuuna on kuusi. Todettiin myös, että kunnostusojituksen tarvetta ei ole vaan jäävä puusto pitää vesitalouden metsikön kasvulle sopivana.

Kirjoittanut: Rauno Kousa, projektipäällikkö

Lisätietoja aiheesta:

http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/hetesp-n.htm
https://www.metsakeskus.fi/juurikaavan-torjunta