Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-260-3

 

Lähdeviite:

Myllylä Y., Vänttinen T. (Eds.)., (2020). Etiäinen. Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoiminen. , In: Xamk Kehittää 116, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

 

Tiivistelmä

Tavoitteena Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi ‑hankkeessa on ollut luoda Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointimalli, joka reagoi riittävän nopeasti yritysten ja muiden työnantajien osaamistarpeisiin ja kytkeytyy oppilaitosten omiin prosesseihin. Toimenpiteinä olivat 1) ennakointitiedon ja organisaatioiden ennakointiin liittyvien työvaiheiden kartoitus, 2) tiedontarpeiden määrittäminen, 3) tiedon keruun ja soveltamisen kokeilut sekä 4) ennakointitiedon soveltamisen mallin kehittäminen ja juurruttaminen.

Tuloksena on koulutuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden yhteinen ennakointisopimus. Yhteistyö kattaa ennakointitiedon hankinnan, tietojen tulkinnan yhteisillä tulkintafoorumeilla sekä jatkotoimenpiteiden tunnistamisen ja toimeenpanon ennakointimallissa sovitulla tavalla. Ennakointitoimintaa toteutetaan lyhyellä (1–‍3 vuotta), keskipitkällä (4–‍5 vuotta) ja pitkällä (6 vuotta tai enemmän) aikavälillä. Lyhyen aikavälin ennakoinnissa pyritään vuosittain valitsemaan muutama toimiala (vähintään kaksi), joiden tilanteeseen paneudutaan yhdessä tarkemmin. Pitkän aikavälin ennakoinnissa ylläpidetään vuosittain tulevaisuusverstaskonseptia.

Hanke on antanut laajasti aineksia koulutuksen kehittämiseen. Esimerkiksi vuonna 2021 Kymenlaaksossa alkava Robotiikka ja tekoäly ‑insinöörikoulutus perustuu osittain Etiäinen-hankkeen tuloksiin. Etiäinen-hankkeen tukemana on tuotettu jatkohankehakemus Etukeno-nimiselle hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille sekä kehittää uusia, innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi.

Hankkeen hallinnoinnista on vastannut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hankekumppaneina ovat olleet Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto ja Aikuiskoulutus Taitaja. Yhteistyötä on tehty tiiviisti Kymenlaakson Ennakointiryhmän toimijoiden kanssa. Hankkeella on ollut Hämeen ELY-keskuksen myöntämä ESR-rahoitus.

 

Avainsanat:

Ennakointi, TTT-ennakointimalli, Kymenlaakson ennakointimalli, tulevaisuusverstas, toimialakohtainen ennakointi