Tiedeyhteisön ja dronetoimijat yhdistävä tapahtuma antoi paljon uusia ideoita syyskuussa alkaneeseen hankkeeseemme. Ala menestyy ja laajenee koko ajan. Dronetoimijoiden palvelutarjonta on monipuolista, mutta useassa esityksessä mainittiin erityisesti analytiikan, koneoppimisen ja itseohjautuvuuden tuovan toimintaan uutta lisäarvoa lähitulevaisuudessa.

En tavallisesti tee frekvenssianalyyseja seminaariesitelmistä, mutta tällä kertaa houkutus oli liian suuri. Ohessa sanapilvi droonien hyödyntämisestä liiketoiminnassa esitelmissä mainituissa sovelluskohteissa. Sanapilvessä useimmin mainitut sanat esiintyvät muita suurempina, joten toimitukset, monitorointi ja kuvaaminen ovat yleisimpiä esimerkkejä seminaarissa mainituista nykyisistä dronepalveluista. Odotan innolla lähitulevaisuuteen analytiikkaa, koneoppimista ja itseohjautuvuutta tekoälyn avulla!

Kirjoittaja: Minna Jukka
Kuva: Minna Jukka, https://www.wordclouds.com/