Selkokeskuksen laatima kuva, jossa kerrotaan että joka kymmenes suomalainen tarvisee selkokieltä.

Joka kymmenes suomalainen tarvitsee selkokieltä. Kuva: Heidi Ahlström, Selkokeskus.  

 

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä (Selkokeskus).  

Selkokielinen ilmaisu mukautuu paitsi sanastoltaan myös sisällöltään kohderyhmän mukaan. Selkokielellä julkaistaan mm. kirjallisuutta ja uutisia. Selkokieliselle tekstille on Suomessa määritelty kolme eri vaikeustasoa. Ne ovat helppo selkokieli, perusselkokieli sekä vaativa selkokieli (Papunet). 

Jokaisella ihmisellä on oikeus saada tietoa, jota on helppo ymmärtää. Myös kirjat ja lukemisen ilo kuuluvat kaikille. Tavallinen yleiskieli on kuitenkin monelle ihmiselle liian vaikeaa. Selkokieli auttaa näitä ihmisiä lukemaan, päättämään omista asioistaan ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan (Selkokeskus). 

Selkokeskuksen mukaan useampi kuin joka 10. Suomalainen tarvitsee selkokieltä. Selkokielestä hyötyvät ihmiset, joiden kielitaidon puutteet vaikeuttavat arjen tilanteista, opinnoista ja työelämästä selviytymistä sekä yhteiskunnan toimintaan osallistumista.  

Kun yleiskielellä kirjoitettuja materiaaleja muokataan selkokielisiksi, kutsutaan sitä selkomukauttamiseksi. Materiaalien selkomukauttamiseen tukea voi pyytää selkokielen ammattilaisilta.  

Selkokielisyydessä on paljon mahdollisuuksia ja se tekee palveluista saavutettavampia. Selkokielisyyteen kannattaa panostaa ja tutustua, sillä sille on entistä enemmän tarvetta.  

 

Lisätietoa selkokielestä: 

 

Materiaaleja selkokielellä: 

 

Hyviä hetkiä (selko)kielen parissa! 

 

LÄHTEET: 

Selkokieli helpottaa ymmärtämistä – Papunet  

Selkokeskus – suomeksi » Selkokielen määritelmä 

 

Kirjoittanut: Henna Rämä

—————————- 

Myös Xamkissa tuetaan selkokielisyyttä. Osuma-Osuvaa koulutusta ja työharjoittelua maahanmuuttaneille -hanke tuotti toiminnassaan selkokielisen digioppaan työnhaun tueksi.  

Opas julkaistaan kevään 2024 aikana ja siihen pääsee tutustumaan sivulla www.xamk.fi/osuma. Hanketta rahoitti Etelä-Savon Ely-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto ja sitä hallinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.