Kuitulaboratorio on investoinut pilot-mittakaavan sekoituslaitteistoon, joka mahdollistaa selluloosajohdannaisten valmistamisen ja uusien kuitutuotteiden tutkimuksen aiempaa laajemmin.

 

Puupohjaisilla tuotteilla tuodaan jatkuvasti uusia kestävämpiä vaihtoehtoja fossiilisista raaka-aineista valmistettujen mm. muovituotteiden rinnalle. Puukuidut eivät kuitenkaan aina luonnostaan omaa lopputuotteelta vaadittavia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi vesiliukoisuus sekä lämpömuovautuvuus. Puun luontaisista selluloosakuiduista kemikaalien avulla muokattuja lopputuotteita kutsutaan selluloosajohdannaisiksi. Motivaatio sellujohdannaisten tutkimukseen ja selluloosakuidun ominaisuuksien muokkaamiseen löytyykin juuri sen tarjoamista uusista mahdollisuuksista. Synteettisien materiaalien asettamien vaatimuksien kopioimisen sijaan voidaan saavuttaa aivan uusia ominaisuuksia ja fiksumpia materiaaleja kuin vaikkapa perinteiset fossiiliset muovit, käyttämällä uusiutuvia puukuitumateriaaleja ja niiden johdannaisia.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Aalto-yliopisto ovat sopineet yhteistyöstä, jolla voidaan päästä aivan uusiin lopputuloksiin ja nostaa nykyisen metsäteollisuuden tuotteiden lisäarvoa.

Kehittämällä ja valmistamalla uusia tuotteita ensin pienessä mittakaavassa Aallossa ja isommassa mittakaavassa Xamkissa päästään yhdessä parempiin tuloksiin kuin kumpikaan taho yksin.

 

Toki molemmat tutkivat myös erilaisia selluloosajohdannaisvaihtoehtoja, joten päällekkäistä työtä ei tehdä, vaan tietoa jaetaan molemmin puolin. Näin toimimalla tuotteita voidaan kehittää nopeammin kaupalliselle tasolle, toteaa Aalto-yliopiston professori Olli Dahl.

 

Kuitulaboratorio on investoinut pilot-mittakaavan sekoituslaitteistoon, joka mahdollistaa selluloosajohdannaisten valmistamisen ja uusien kuitutuotteiden tutkimuksen aiempaa laajemmin. Kyseessä on ns. suursakeusmikseri, jolla voidaan valmistaa selluloosan johdannaisia aiempaa korkeammissa kuiva-aine pitoisuuksissa. Perinteisesti matalassa sakeudessa tehtävä selluloosan kemiallinen modifiointi on raaka-aineen, kemikaalien ja veden käytön kannalta tehotonta ja sillä on suuri ympäristövaikutus.

 

Myös Aalto-yliopistossa ollaan tyytyväisiä yhteistyön kautta avautuvaan uuteen koeympäristöön.

Xamkin uusi investointi mahdollistaa seuraavan askeleen kohti uudella tavalla tehtyjen selluloosajohdannaisten valmistamista yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

 

Siirryttäessä Aallon sadoista grammoista kohti Xamkin kiloja ja edelleen satoja kiloja lopputuotetta, voidaan saada luotettavaa tietoa isommankin mitan tuotantoprosesseista ja niiden kehittämistarpeista. Tämän vaiheen suorittaminen on olennaisen tärkeää, kun uusia innovaatioita kehitetään ja mahdollisia tehdasmitan investointipäätöksiä tehdään uusien tutkimusten ja niiden tulosten pohjalta, Olli Dahl kiteyttää.

 

Laitehankinta on tehty osana Flagship-hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimusyksiköiden valittuja kärkiteemoja. Sekoituslaitteisto (137 Litraa, max 10 bar) on varustettu mm. lapasekoittimilla ja hajoittajilla, joilla varmistetaan vaativankin kuitupitoisen ja sakean raaka-aineen tehokas sekoitus sekä kemikaalien tarkka annostelu. Laitteisto tulee sijoittumaan Kuitulaboratorion uuteen koehalliin Kuitu 3:een Savonlinnan Teknologiapuistoon. Kyseinen investointi tulee nostamaan Kuitulaboratorion uusien kuitutuotteiden tutkimuksen jälleen uudelle tasolle. Hankkeen rahoittaja toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Sekoituslaitteisto