Yritykset esittäytyvät kiinnostavalla ja tuoreella tavalla JobHunt -pelissä. Tammikuun viimeisinä päivinä (30.-31.1.18) yritysrasteilla työnhakijat pääsevät tutustumaan moniin kiinnostaviin työnantajiin kasvokkain toiminnallisten rastitehtävien ja kysymysten kautta.

Jobhunt –pellin osallistujille tämä antaa mahdollisuuden testata työnhakutaitojaan, esittäytyä potentiaalisena työntekijänä sekä tutustua erityyppisiin yrityksiin ja solmia henkilökohtaisia suhteita yritysten edustajiin. Työnantajat saavat positiivista näkyvyyttä ja voivat kartoittaa, millaiset työnhakijat ovat kiinnostuneita heistä. Parhaassa tapauksessa pelin kautta voi jopa löytyä sopivia tekijöitä yrityksiin. Ajatuksena on, että peli voi tuoda sekä lyhyellä että pidemmällä tähtäimellä uudenlaisia näkökulmia ja keinoja yritysten rekrytointiin.

Erona viime vuonna ensi kertaa toteutettuun JobHunt -peliin on, että yli 120 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijaa osallistuu peliin osana opintojaan. Lisäksi osallistujia on tulossa toiselta asteelta sekä nuorista, joille työnhaku on nyt ajankohtaista. Myös yritysten rekrytoinnissa otettiin huomioon, minkä alan opiskelijoita on tällä kertaa mukana. Tänä vuonna peliin valikoitui parikymmentä yritystä, jotka edustavat mm. seuraavia aloja hoiva, terveydenhoito, kauppa ja asiakaspalvelu, pankki, siivous sekä ravintola ja majoitus.

Vielä ehtii mukaan. Peli on avoin ja maksuton kaikille. Peliin liittyminen edellyttää vain, että lataa X-routes sovelluksen sovelluskaupasta ja rekisteröityy JobHunt –peliin. Pelin rastit sijaitsevat Mikkelin keskusta-alueella ja sen läheisyydessä. Rastit näkyvät JobHunt –sovelluksessa ja ne avautuvat 30.1. Etukäteen peliin ja mukana oleviin yrityksiin voi tutustua osoitteessa jobhunt.fi

Rastien valmistelussa ja toteutuksessa Xamkin markkinoinnin opiskelijoista kootut pienryhmät toimivat yritysten apuna. Työllistymismallin ja pelin kokeilun ja toteutuksen mahdollistaa Xamkin Pienyrityskeskuksen vetämä Game On –Nuorten työllistymistä uudenlaisista digitaalisista kokeiluista hanke, joka saa rahoituksensa Euroopan Unionin sosiaalirahastosta Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.

Teksti: Niko Arola