Kati Viljakainen on laatinut opinnäytetyönsä pohjalta yhteenvetoesitesarjan. 1. yhteenvetoesite löytyy tästä linkistä (huom. päivitetty versio, mukana ”Alueellinen vetovoima”):

”UUDENLAINEN SUHDE TYÖHÖN

Millenniaalien uudenlainen tapa ajatella ja käyttäytyä on haaste perinteisille työnteon ja työnhaun malleille: viestintää ja palveluita voidaan kohdentaa työnhakijaprofiilien ja millenniaalien kohderyhmäymmärryksen avulla.

Millenniaalien osuus kansainvälisestä työvoimasta lähentelee 50 %. Ei ole siis yhdentekevää, miten tämä suuri joukko huomioidaan työelämässä. Organisaatioista millenniaalit pitävät houkuttelevina niitä, joissa on hyvän palkan lisäksi positiivinen ja joustava yrityskulttuuri sekä hyvät johtajat.

Millenniaaleiksi eli y-sukupolveksi kutsutaan ennen vuosituhannen vaihdetta syntynyttä sukupolvea. Yleistä keskustelua millenniaaleista värittää sukupolven poikkeava käyttäytyminen ja arvomaailma suhteessa aiempiin sukupolviin.”

Avaa koko esite klikkaamalla ao. esitteen kansikuvaa:

Koko opinnäytetyö löytyy tästä linkistä.