Kaksi vuotta on kulunut siitä, kun kuuden ammattikorkeakoulun verkosto aloitti yhteystyössä pureutumaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen haasteisiin Suomessa. Hanke on päättymässä toukokuun 2018 lopussa ja verkoston ammattikorkeakoulujen määrä on pudonnut viiteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun fuusion johdosta.

Kahdessa vuodessa ollaan saatu paljon aikaan. Sen lisäksi, että saimme muodostettua tehokkaan ja aikaansaavan verkoston, olemme rakentaneet kaksi toimintamallia kansainvälisten ammattikorkeakoulu opiskelijoiden työllistymisen edistämisestä. Päätimme rakentaa kaksi mallia, koska meillä on kaksi kohderyhmää, joita puhutellaan hieman eri tavalla. Toimintamalli on kuvana samanlainen, mutta se on tehty kahdella kielellä. Ensimmäinen malli on suomenkielinen ja sen kohderyhmänä ovat vieraskielisten koulutusohjelmien ohjaus-, opetus- ja suunnittelutyössä työskentelevät. Tähän toimintamalliin on lisätty linkkejä ja kuvaukset kaikista ketteristä kokeiluista, mitä hankkeen aikana tehtiin ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi.

Englannin kielinen malli on suunnattu opiskelijoille. Se toimii hyvin uusien opiskelijoiden perehdyttämisessä, urasuunnittelussa ja ammatillisen kasvun tukena.

KILKAS hankkeen toimintamalli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintamallit ovat sijoitettu hankkeen verkkosivuille ja ne on rakennettu siten, että niitä on myös helppo selata mobiililaitteilla. Malleista on myös PDF-versiot, joista näkee koko tekstikokonaisuuden yhdellä kertaa. PDF-version on myös helppo sijoittaa vaikka opiskelijaryhmän Moodle-alustalle tai intranettiin.

Yrityksille olemme luoneet painetun esitteen ja kampanjakuvia. KILKAS-hankkeen tuottamat materiaalit ovat kaikkien hyödynnettävissä!

Hankkeen viimeiset viikot viilaamme toimintamallia, kirjoitamme loput ketterät kokeilut puhtaaksi ja teemme markkinointia yrityksiin muun muassa sosiaalisen median kampanjan voimin. Jalkautustyö jatkuu varmasti myös hankkeen jälkeen ja KILKAS-verkoston asiantuntijaopettajat ja projektipäälliköt kertovat tuloksista mielellään jatkossakin.

 

Anna Ollanketo
projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu