Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää maailmalla. Koulutusvientiponnisteluissa ei tarvitse eikä kannata selviytyä yksin, vaan rakentaa rohkeasti eritasoista yhteistyötä: sisäistä, alueellista, kansallista ja kansainvälistä. Suomi on pieni maa, eikä meidän tulisi nähdä alan muita toimijoita kilpailijoina vaan kumppaneina – maailmalla riittää valloitettavaa markkinaa kaikille.

Sisäisten voimavarojen tunnistaminen ja kehittäminen on koulutusviennin perusta. Omaa tekemistä kannattaa vahvistaa hyödyntämällä alueellista osaamista. Yhteistyössä saadaan niin organisaatioiden sisäiset kuin alueelliset resurssit laajemmin käyttöön.

Erilaiset yhteistyökokeilut, mitä OVI-hankkeenkin aikana on saatu synnytettyä Etelä-Savoon, kantavat hedelmää koko alueelle. Tätä tarvitaan enemmän – lisää alan osaajia ja uusia kysyntään vastaavia tuotteita.

Koulutusorganisaatioiden ja vientiyritysten osaajista kerätään osaajatietopankki mahdollistamaan uuden yhteistyön ja ideoiden syntymistä. Xentre-yhteisösovellukseen liittymällä oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteet saa tehtyä näkyväksi muille, sekä pystyy verkostoitumaan muiden koulutusorganisaatioiden ja vientiyritysten osaajien kanssa.

Onko sinulla osaamista, mitä voisi videä ulkomaille? Lue lisää sovelluksesta ja liity mukaan!

 

VALTAKUNNALLISET JA KANSAINVÄLISETVERKOSTOT VOIMAVARANA

Sisäisäisten ja alueellisten voimavarojen lisäksi kannattaa huomioida ja hyödyntää myös kansalliset ja kansainväliset verkostot. Xamkissa rakennetaan koulutusverkostoa Edufication-palvelun kautta. Se on uudenlainen palvelu, joka koostaa yhteen suomalaisen koulutusalan toimijoiden ammattitaidon, tuotteet ja palvelut.

Tällä hetkellä suomalaisen koulutuskentän palveluita tarjotaan yksittäisten toimijoiden kautta. Edufication-verkkopalvelun kautta kansainvälisten koulutuspalveluja ostavien ihmisten ja organisaatioiden on helpompi löytää koulutustarpeisiinsa sopivat tuotteet ja palvelut,

 

kertoo projektipäällikkö Pekka Pulkkinen.

Palvelu on lanseerattu syyskuussa ja yhteistuotantoja sekä muita koulutusvientiavauksia on meneillään useammankin kumppanin kanssa. Koulutusviennin lisäksi iso osa on osaamisen ja ammattitaidon näkyväksi tekeminen, eli niin sanottu koulutusmuotoilu. Edufication-malli soveltuu niin koulutusviennin edistämiseen kuin esimerkiksi organisaatioiden sisäisten koulutusten tuottamiseen ja muotoiluun.

Maailmalla suomalaisten koulutusviejien apuna kattava kotimainen tukiverkosto. Perinteisten kansainvälistymisen tukiorganisaatioiden kuten suurlähetystöjen ja kauppakamarien lisäksi maailmalla toimivat koulutusviennin Team Finland Knowledge -asiantuntijat. Tämä koulutusvientiä edistävä asiantuntijaverkostomme kattaa koko maailman ja edustajia löytyy Pohjois-Amerikasta, Etelä-Amerikasta, Venäjältä, Kiinasta, Kaakkois-Aasiasta, Intiasta, Lähi-idästä ja Pretoriasta.

 

OVI-hankkeen TFK-webinaareissa esittäytyneet asiantuntijat – joilla on kattava verkosto alueensa koulutustoimijoihin – jakoivat tietoa kohdemaansa markkinatilanteesta ja vientipotentiaalista. Venäjän TFK-asiantuntija Sari Eriksson ja Education Finland -ohjelman johtaja Jouni Kangasniemi (ylhäällä oikealla) korostivat verkostojen ja ekosysteemien tärkeyttä.

Suomen koulutusviennin kentällä on vielä paljon tehtävää ja toiminta on vasta muodostumassa. Ekosysteemit ovat päivän sana koulutusviennin alueella ja niiden kehittäminen koulutusviennin ympärille on tärkeää,

 

totesi Education Finlandin johtaja Jouni Kangasniemi Etelä-Savon oppilaitoksille järjestetyssä webinaarissa.

Tärkein viesti on ymmärtää yhteistyön tärkeys ja että loppujen lopuksi ollaan kaikki yhteisellä asialla. Lisää tekijöitä tarvitaan!

 

VOISIKO SINUNKIN OSAAMISTA VIEDÄ ULKOMAILLE? TEE OSAAMISESI NÄKYVÄKSI JA VERKOSTOIDU XENTRE-SOVELLUKSESSA!

Lataa Xentre-sovellus (Google Play) / Lataa Xentre-sovellus (App Store)