Mäntyharjulla järjestettiin torstaina 17 päivänä elokuuta turvemaan kuusikon kesäkorjuunäytös. Tilaisuudessa esiteltiin Sampo Rosenlewin SR 28 ajokonetta ja HR 46X hakkuukonetta. Tilaisuuden järjestelyistä vastasi XAMK, Esedu ja UPM Metsä. Tapahtumassa vieraili noin 120 henkilöä.

Korjuunäytöksen metsikkökohde oli noin 25 vuotta vanhaa istutuskuusikkoa. Kohteella oli tehty ennakkoraivaus 8 vuotta aiemmin, joten hakkuuta vaikeuttavaa aliskasvosta ei juuri merkittävästi ollut. Kuvion keskellä oli järeä haapaa säästöpuuryhmänä, joka rajattiin käsittelyn ulkopuolelle.

Kesällä suoritettavissa hakkuissa on tärkeää, että ajoura havutetaan mahdollisimman hyvin kantavuuden parantamiseksi. Näytöksessä käytettiin myös puisia ajosiltoja ojien ylityksissä. Näytöksen hakkuujälkeä tarkastelevat Esedun Ano Teittinen ja Pitäjänuutisten toimittaja Henri Häkkinen.

Kirjoitti: Rauno Kousa

Lisätietoja tapahtumasta:

https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?104506