Kesäaikainen turvemaiden puunkorjuu vauhtiin Etelä-Savossa.

Suomen metsätalousmaasta turvemaita on noin kolmannes. Maaperän heikon kantavuuden vuoksi niiden hakkuut on totuttu tekemään talvella roudan aikaan. Kuitupuun lisääntyvä käyttö edellyttää kuitenkin ympärivuotisen puunkorjuun lisäämistä.

Mikkelin ammattikorkeakoulu lisää yhdessä Etelä-Savon ammattiopiston Esedun kanssa metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoutta turvemaiden kesäaikaisesta puunkorjuusta.

Onnistunut kesäkorjuu tuottaa monesti jopa talviaikaa paremman korjuujäljen.

 

Lisätietoja

Rauno Kousa
projektipäällikkö
040 182 6567
rauno.kousa(at)xamk.fi

Kati Kontinen
tutkimuspäällikkö
050 466 6656
kati.kontinen(at)xamk.fi

 

Ajankohtaista

Turvemaiden kesäkorjuu ”hanke” 2016-2017

Kiitoksia kaikille korjuunäytöksiin osallistuneille yhteistyökumppaneille ja turvemaiden puunkorjuusta kiinnostuneille henkilöille. Sateinen kesä 2017 asetti tilaisuuksien järjestelyille omat haasteensa mutta maaliin selvittiin. Korjuunäytöksillä on tilausta ammattilaisten ja metsänomistajien keskuudessa, jonka Haukivuoren näytöksen merkittävä kävijämäärä noin 1500 henkilöä selvästi osoitti. Mikäli tulevat talvet ovat yhtä leutoja kuin tällä hetkellä joudutaan korjuu kaluston ympärivuotiseen käyttöön edelleen panostamaan ja...

Mini ”METKO” Haukivuorella

Haukivuorella järjestettiin torstaina 21.9.2017 syksyn suurin metsätyönäytös. Tilaisuuden järjesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Mikkelin ammattiopisto Esedu yhteistyössä Metsä Groupin kanssa. Hakkuutyömaa oli Mikkelin kaupungin omistamalla metsätilalla osoitteessa: Haukilammentie 404, Mikkeli. Kohde oli 80-luvulla ojitettua runsaspuustoista rämettä. Metsätyönäytökselle oli tilausta, koska paikalla kävi arviolta noin tuhat henkilöä eri ammattiryhmistä. Kuva 1. Aamun tunnelmia, Haukivuorella (Rauno Kousa)...

Turvemaiden kesäkorjuun koulutusta Vieremällä

Vieremällä pidettiin 14.9.2017 Suomen metsäkeskuksen ja Ponsse Oyj:n järjestämä turvemaiden kesäkorjuun koulutustapahtuma. Koulutus oli tarkoitettu metsäammattilaisille ja urakoitsijoille. Koulutuksessa keskityttiin lähinnä sulan maan aikaiseen puun korjuuseen. Ojitettujen turvemaiden ja muiden huonosti kantavien maiden puunkorjuu on totuttu tekemään talvella maan ollessa roudassa. Näillä alueilla pitäisi pystyä operoimaan myös sulan maan aikana jotta kausivaihtelua voidaan vähentää ja...

Kuusikon kesäkorjuuta Mäntyharjulla

Mäntyharjulla järjestettiin torstaina 17 päivänä elokuuta turvemaan kuusikon kesäkorjuunäytös. Tilaisuudessa esiteltiin Sampo Rosenlewin SR 28 ajokonetta ja HR 46X hakkuukonetta. Tilaisuuden järjestelyistä vastasi XAMK, Esedu ja UPM Metsä. Tapahtumassa vieraili noin 120 henkilöä. Korjuunäytöksen metsikkökohde oli noin 25 vuotta vanhaa istutuskuusikkoa. Kohteella oli tehty ennakkoraivaus 8 vuotta aiemmin, joten hakkuuta vaikeuttavaa aliskasvosta ei juuri merkittävästi...

17 Konetta samalla Suolla

Lisätietoja aiheesta: http://metsatrans.com/17-konetta-samalla-suolla/ https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?a100=105163 http://koneosapalvelu.fi/haukivuoren-tyonaytos https://www.deere.fi/fi_FI/our_company/news_and_media/calendar_of_events/calendar_of_events.page https://www.maaseutuict.fi/

Faktat

Turvemaiden kesäaikainen puunkorjuu ja maaperän vahvistaminen

01.01.2016 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 126 912 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto