Mitä megatrendit oikeastaan tarkoittavat käytännössä? Miten nämä kaikkiin ja kaikkialla vaikuttavat laajat muutosten kaaret näkyvät omassa ympäristössä? Juuri näihin kysymyksiin halutaan vastata Kymenlaakson megatrendit 2023 tarkastelun avulla. ThingLink-alustalle rakennettu pelillinen kokonaisuus nostaa keskusteluun Sitran megatrendi-katsaukseen pohjautuvia näkökulmia, jotka kiinnittyvät ajankohtaisiin kymenlaaksolaisiin aiheisiin.  

 

Megatrendit puhuttavat laajasti. Erityisesti Sitran kokoama listaus on tullut monille Suomessa tutuksi. Luonnon kantokyky murenee, Hyvinvoinnin haasteet kasvavat, Kilpailu digivallasta kiihtyy, Demokratian kamppailu kovenee ja Talouden perusta rakoilee – näin Sitra on nimennyt alkuvuodesta 2023 julkaistut megatrendit.  

Merkittävää uusimmassa katsauksessa on se, että yllätysten ja epävarmuuden värittämässä maailmassa Sitra ei enää vain suosittele muutokseen valmistautumista tai puhu siirtymistä, vaan kannustaa vaikuttamaan tulevaisuuteen ja kantamaan vastuuta asioista juuri nyt. Elämme murrosajassa, jossa monet ajatusmallit ja toimintatavat muuttuvat. Kokonaiskuva muutoksesta on luotava tässä hetkessä. 

Toisiinsa vaikuttavat megatrendit näkyvät arjessa jo nyt

Yllätykset eivät synny tyhjästä. Monia niistä voidaan havaita tarkastelemalla suurempia ja hitaampia kehityskulkuja – megatrendejä. Tarkasta ennustamisesta ei ole kyse, vaan pikemminkin epäjatkuvuuksien ja mahdollisuuksien hahmottamisesta. Megatrendejä kannattaakin tarkastella myös toisistaan riippuvana kokonaisuutena, koska ne myös vaikuttavat toisiinsa.  

Samalla kun megatrendien edustamat kehityskulut tuntuvat jopa itsestään selviltä, on ehkä kuitenkin hankalaa tunnistaa niiden edustaman muutoksen merkkejä omassa toimintaympäristössään. Megatrendien historia ja vaikutukset nykyhetkeen ovat kuitenkin jäljitettävissä: ne eivät ole “jossain tulevaisuudessa”, vaan vaikuttavat elämäämme jo nyt! 

Yli 100 kysymystä kymenlaaksolaisen keskustelun tueksi 

Kymenlaakson megatrendit 2023 -tarkastelu konkretisoi Sitran megatrendejä alueellisten esimerkkien avulla. ThingLink-alustalle on koottu yli 100 Kymenlaaksoa koskettavaa kysymystä ja moninäkökulmaiseen keskusteluun johdattelevia sisältöjä. Pelillinen kokonaisuus sopii päätöksenteon tueksi, innovoinnin, liiketoiminnan tai palvelujen suunnittelun pohjaksi tai laajentamaan yleissivistystä.  

Tarkastelua voidaan hyödyntää keskustelun avaajana ryhmässä tai vastauksia kysymyksiin voi pohtia itsenäisesti. Myös pelin keston ja laajuuden voi päättää itse: on mahdollista aloittaa alustalla eteneminen yhä uudestaan ja tutustua vaikka kaikkiin megatrendeihin tai tarkastella vain yhtä megatrendiä kerrallaan.  

Esimerkkejä Kymenlaakson megatrendeistä voi jokainen havaita lisää

Megatrendit-tarkastelun ei ole tarkoitus ottaa kantaa puolesta tai vastaan, vaan esittää kysymyksiä monesta eri näkökulmasta. Jokaiselle varmasti löytyy jotain uutta ja ajatuksia herättävää. 

Kymenlaakson megatrendit 2023 on syntynyt eri organisaatioille osoitettujen verkkokyselyjen ja keskustelujen sekä maakunnan virallisten ohjelmien pohjalta kootun teemottelun pohjalta. Tätä on täydennetty tiede- ja medialähteiden materiaalilla. Toisaalta selvää on, ettei yhteen koontiin ole mahtunut läheskään kaikki kiinnostavat asiat. Kymenlaakson megatrendit 2023 haastavat jokaista tarkastelemaan ympäristöään jatkossa myös megatrendien näkökulmasta: mihin kaikkeen ne vaikuttavatkin! 

 

Tutustu Kymenlaakson megatrendit 2023 Thinlink-alustaan tästä.

 

Kirjoittaja Kati Viljakainen

TKI-asiantuntija

Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon -hanke

Luova Talous, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

Näkymä-hanketta rahoittaa Kymenlaakson liitto, AKKE-rahoitus.