KYMIEXACT-brändikirja valmistui 24.1.2019, jolloin järjestettiin kick off –tilaisuus Kuusankoskitalolla. Brändiä rakennettiin syksyllä 2018 kolmessa työpajassa, joissa tiivistyi brändin ydin. Kauaskantoisena visiona KYMIEXACT-brändi nähdään valtakunnallisena edelläkävijänä tulevaisuussuuntautuneissa oppimiskokonaisuuksissa. Asiakkaat saavuttavat KYMIEXACT-toimintamallin avulla osaamista, jota auttaa heitä kehittämään liiketoimintaansa. Koulutuksien taustalla on motivoiva ja jopa kansainvälinen verkosto.

KYMIEXACT:in missio lähtee asiakaslähtöisyydestä ja autamme asiakasta löytämään tarpeisiinsa sopivan koulutustuotteen, joka brändin avulla on helppo löytää. Tulevaisuussuuntautuneisuus ja ennakoinnin liittäminen osaamisen kehittämiseen tarkoittaa sitä, että tiedämme jo nyt, millaisia ovat yritysten osaamistarpeet tulevaisuudessa. Ennen kaikkea tarjoamme täsmäosaamista, joka auttaa liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa. Syksyn työpajatyöskentelyssä tunnistettiin asiakasprofiileja, joita voidaan hyödyntää kontaktoinnissa ja markkinoinnissa. Asiakkaina on ajateltu olevan erityyppisiä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta yksilöitäkään täsmäosaamisen tarvitsijoina ei ole unohdettu.

KYMIEXACT-toimintamallille on todella tarvetta. Kilpailijakartoituksessa asemoitiin kehitteillä olevaa palvelua muihin palveluntarjoajiin, jolloin yksi työpajan osallistuja totesi: “Ei ole ihme, jos koulutuksen hankkiminen ja etsiminen on haastavaa, kun toimijoita on niin paljon.” Verkostomaisen toimintamallin vahvuus tulee olemaan siinä, että koulutus voi koostua eri koulutusasteilta olevilta moduuleista.

Nyt on siis saatu valmiiksi KYMIEXACT-brändikirja, jossa tuodaan esiin brändin ydin ja se, kuinka brändi viestii. Seuraavana tehtävänä on luoda brändille verkkosivusto ja markkinointisuunnitelma. Lisäksi on sovittava, mitä muun muassa tapahtuu “behind the scenes” eli miten verkostomainen toimintamalli itse asiassa toimii? Työ siis jatkuu…

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi