Brändityöskentelyä tehtiin vuoden 2018 lopulla tiiviisti. Hankkeen toimijoille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin kolme työpajaa, joissa kirkastettiin toimintamallin ajatusta, tarkennettiin ydintekijöitä ja käyttöä sekä työstettiin brändikirjan viestinnällisiä teemoja. Brändityö on saatu päätökseen ja brändikirjan kick off –tilaisuus pidetään torstaina 24.1.2019 klo 13-15 Kuusankoskitalon Hirvelä-salissa.

Tilaisuudessa konkretisoituu ajatus Kymenlaakson koulutuksen tarjoajien halu vastata entistä paremmin yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin ketterän ja osaamislähtöisen KYMIEXACT-toimintamallin avulla. Kick off –tilaisuudessa esitellään toteutettua brändityötä ja kerrotaan esimerkkejä brändin hyödyntämisestä käytännössä.

Tervetuloa mukaan! KYMIEXACT_Brändikirja_kickoff_kutsu

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi