Monimuotoiset metsät hankkeen ensimmäinen tilaisuus pidettiin  Mikkelissä Mikpoli salissa 17.6.2016.  Tilaisuuden järjestäjänä oli Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tilaisuudessa luennoi Sauli Valkonen Luonnonvarakeskuksesta, Tarja Hämäläinen Suomen metsäkeskuksesta ja Vesa Väänänen Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksestä.

Tilaisuudessa luennointiin eri-ikäisen metsän kasvatuksesta, uudesta metsälaista ja sen vaikutuksesta metsien käsittelyyn,  sekä  kerrottiin vallitseva  puumarkkinatilanne. Tilaisuudessa oli maastokohde Mikkelin Ihastjärvellä, jossa tutustuttiin erilaisilla harvennus voimakkuuksilla hakattuihin eri-ikäisen metsän hakkuun koealoihin.

Kirjoittanut: Rauno Kousa, projektipäällikkö

Lisätietoja aiheesta:

Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen menetelmät
http://www.metla.fi/ohjelma/002/Erika-roadshow-esitykset/Eri-ikaisrakenteisen-metsan-biologia-ja-kasvatuksen-menetelmat.pdf