Selkokieli on yksinkertaista ja selkeää ja se on suunniteltu helpottamaan tiedon ymmärtämistä sellaisille henkilöille, joilla on kielen kanssa hankaluuksia. Maahanmuuttajilla on usein kielellisiä haasteita, joten selkokieli toimii hyödyllisenä työkaluna kommunikoinnissa ja sen käyttö on helppo oppia. Puhumisessa tulee käyttää selkeitä lyhyitä lauseita sekä puhua rauhallisesti, jotta maahanmuuttajalla on aikaa sisäistää kerrottu asia. Kirjallinen selkokielinen materiaali tuotetaan samalla periaatteella. Yksinkertaisuudella ja selkeällä sanastolla saadaan helposti ymmärrettäviä materiaaleja luotua. Lisäksi puheen ja tekstin tukena voi hyödyntää visuaalisia apuvälineitä kuten esimerkiksi kuvia.

Ohjaustilanteissa olen käyttänyt selkokieltä, mikä on helpottanut kommunikointia huomattavasti. Lisäksi ohjauksissa käydään tärkeitä asioita läpi, joten selkokieli toimii apuna, että maahanmuuttaja varmasti ymmärtää. Puhumisen lisäksi selkokieli näkyy myös kirjoitetussa muodossa. Yksilöohjauksissa olen ohjattavan kanssa lukenut erilaisia mainoksia, työpaikkailmoituksia tai vaikkapa sovelluksen käyttöohjeita. Usein teksteissä esiintyy vaikeita lauserakenteita tai hankalia termejä, joten olen kääntänyt tekstit selkokielelle.

Joissakin tapauksissa valmis selkokieli myös löytyy, kuten esimerkiksi Kelan sivuilta. Tätä kirjoitettua selkokielimahdollisuutta olisi hyvä tuoda laajemminkin käyttöön erilaisille sivustoille sekä mainoksiin ja ilmoituksiin, mikäli saavutettavuutta halutaan parantaa.

Kirjoittaja on Micke Laine, 5/2023 valmistunut yhteisöpedagogi