Kymenlaakson Startup Ecosystem –hanke on parin vuoden aikana pyrkinyt edistämään opiskelijoiden yrittäjyyttä erilaisten kokeilujen kautta. Parhaista kokeiluista on syntynyt toimintamalleja. Hyvätkään suunnitelmat eivät tosin toimi, jos niiden toimivuutta ei pystytä viemään käytännön tasolle. Toimintamallien juurruttaminen organisaatioon vakituiseksi toiminnaksi on opiskelijayrittäjyyden edistämisen kannalta erityisen tärkeää.  Esittelemme kolme hankkeen menestyksekkäintä toimintamallia, jotka tukevat niin opiskelijoiden kuin pk-yrittäjien yritystoiminnan kehittymistä.

Ravintola Vanha Sampo ja HelpDesign -yritysvalmennus

Kymenlaakson Startup Ecosystem -hankkeen HelpDesign -yritysvalmennus auttoi ravintola Vanhan Sampon yrittäjää näkemään uudenlaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Yritys kasvoi koronakevään aikana. Työntekijän lomautukset peruttiin, liiketoimintaa laajennettiin ja palkattiin jopa lisää henkilökuntaa. Katso Vanhan Sampon tarina ja miten pienyrittäjä pystyy hyötymään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin hanketyöstä.

 

HelpDesk — ideasta yrittäjäksi

Juho Repo kiinnostui yrittäjyyden mahdollisuudesta Xamkin yrittäjyysopintojen ja Kymenlaakso Startup Ecosystem -hankkeessa kehitetyn HelpDesk -mentoroinnin ansiosta. Juhon yritysidea on jo edennyt prototyyppi-vaiheeseen. Katso Juhon matka yrittäjyyden alkutaipaleella ja uskaltaudu sinäkin kehittämään ideaasi seuraavalle tasolle!

 

Opiskelijoille duunia HelpDuunista

Kymenlaakso Startup Ecosystem -hankkeen HelpDuuni -toimintamalli työllistää opiskelijoita erilaisten tehtävien ja toimeksiantojen kautta. Opiskelija saa työkokemuksen ja palkkion lisäksi tarvitsemaansa tukea työtehtävään hankehenkilöstöltä. Opiskelijaa tai vastavalmistunutta ammattilaista rohkaistaan yrittäjämäiseen ajatteluun. Videolla Saara Kumpulainen kertoo, miten hän hyötyi HelpDuunista.