SELKOKIELINEN OPAS TYÖNHAUN TUEKSI 

Oppaassa kerrotaan selkokielellä, miten voit kehittää omia digitaitojasi sekä työnhakutaitojasi. Opas on tarkoitettu työnhakijoille, opiskelijoille, asiantuntijoille sekä kaikille, joita työnhaku kiinnostaa. Oppaalle on myönnetty selkokeskuksen selkotunnus.  

Oppaaseen pääset tutustumaan tästä 👉 Näin haet työtä, selkokielinen opas työnhaun tueksi (selkokieli) (PDF) 

Opas on tuotettu OSUMA-Osuvaa koulutusta ja työharjoittelua maahanmuuttajille –hankkeessa. Hanke kesti vuoden 2023 ja sitä rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus –ja kehittämiskeskus Juvenia.