Lastensuojelun keskusliitto järjesti 13.2.2017 Kotkassa Osallisuus-seminaarin, joka oli suunnattu kaikille lasten ja nuorten osallisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta kiinnostuneille. Siä päätät –hankkeessa ollaan nimensä mukaisesti tietysti kiinnostuneita osallisuudesta, vaikka kokemusasiantuntijuuskin sivuaa melko läheltä teemaa. Seminaarin teoreettisessa alustuksessa käytiin läpi sitä, mitä osallisuus on, miksi sen toteutumisesta pitäisi huolehtia, miten osallisuutta voidaan eritellä ja arvioida sekä millaisia eettisiä periaatteita osallisuuteen liittyy.

Mielenkiintoista oli kuulla kokemusasiantuntijaa, Minnaa, joka itseasiassa vieraili toukokuussa 2015 Siä päätät- hankkeen alkuvaiheen työseminaarissa puhumassa Nuoret kehittäjät -toiminnasta. Minna edusti tällä kertaa Osallisuuden Aika ry:tä, jonka tarkoituksena on edistää lastensuojelun asiakasnuorten äänen ja kokemusten esille nostamista sosiaalityössä yhteistutkijuuden avulla. Tavoitteena on palveluiden kehittäminen ja tiedon tuottaminen nuorten ja ammattilaisten yhteistyönä.

Nuorten mukana oleminen yhteistutkijuudessa vahvistaa heidän kansalaiskuvaansa ja asemaansa yhteiskunnan jäsenenä. Nuorten elämänhallintataidot vahvistuvat ja he kokevat itsensä voimaantuneeksi. Yhteistutkijuudessa mukana oleminen antaa nuorille kokemuksen aidosta osallistumisesta ja kuulluksi tulemisesta. Yhteistutkijuus voi olla myös hauskaa ja virkistävää.

Minnan kertoman perusteella kokemus aidosta osallisuudesta ja kuulluksi tuleminen ovat tärkeitä asioita ja vahvistavat nuorten sitoutumista ja osallisuutta oman tilanteensa parantamiseen. Pieniltä tuntuvilla asioilla on suuri merkitys. Työntekijän esittäytyessä olisi tärkeää, että sanotaan nimi, ei pelkästään esim. ”olen sosiaalityöntekijä”. Silmiin katsominen ja välittävän kuvan antaminen itsestä tuovat kohtaamiseen paremman tunnelman. Toimistotyöaika tuntuu myös joskus rajoittavan nuoren tavoitettavuutta, joten virka-ajan ulkopuolella tapaaminen vaikkapa kahvikupposen äärellä voisi toimia. Uudenlaiset toimintatavat vaativat ammattilaiselta rohkeutta astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle sekä johdon ja koko työryhmän sitoutumista.

Kokemusasiantuntijuuden ja yhteistutkijuuden tarkoituksena on palveluiden kehittäminen asiakasnäkökulmasta saadun tiedon perusteella. Sama tavoite on myös palvelumuotoilulla. Niin yhteistutkijana toimivan kuin palvelusafarillekin osallistuvan nuoren osallisuuden kokemus voi vahvistua.

 

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi