Ammatit ja niiden nimikkeet muuttuvat ajan saatossa, eikä kukaan pysty varmuudella kertomaan, mitä tulevat ammatit ovat. Nyt opintonsa aloittaneet ehkä vielä ensisijaisesti päätyvät sellaiseen ammattiin, joka ainakin jossain muodossa on jo olemassa. Mutta ainakin nuorempien opiskelijoiden tulevaisuuteen mahtuu tämän jälkeen vielä monta muutosta. Tarvittavia osaamisia ja työtehtäviä voidaan kuitenkin ennakoida.

Koulutusportti-hankkeen järjestämässä ennakointipajassa 8.6.2021 pureuduttiin tulevaisuuden ammatteihin Etelä-Savon näkökulmasta. Osallistujat hyödynsivät maakunnan työvoimatarpeen nykyistä dataa, ennakointimateriaalia koulutuksen tulevista näkymistä sekä pohtivat, mistä ammatin merkityksellisyys syntyy tekijän näkökulmasta.

Ennakointipajassa syntyi viisi ammattia, joita kaikkia yhdistää monipuolinen osaaminen. Hyvinvointi, kestävyys sekä ajattelu-, ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot nousevat myös ammattien keskiöön.

Ei kukaan ole digiseppä syntyessään

Tulevaisuuden ammatteihin johtavalta koulutukselta toivotaan eri aloja yhdistävää, joustavaa tarjontaa sekä tukea yksilöllisen osaamispaletin rakentamiseksi.

Digisepän ammatin esimerkiksi nähdään yhdistävän käytännön teknistä tekemistä, mutta myös monialaisuutta tarvitaan. Digisepän on pystyttävä työskentelemään mitä moninaisemmissa ympäristöissä ja synnyttämään rohkeasti uutta: digitaalisuutta tuodaan sinne, missä sitä tarvitaan.

On siistiä olla siisteysoperaattori

Ammattien ja koulutuksen kehittämisen nähdään myös olevan aito vetovoimatekijä paitsi maakunnalle, myös aloille, joissa nykyisellään kärsitään työvoimapulasta.

Siisteysoperaattori tuo esimerkiksi puhtaanapidon nykyaikaan. Harva siistijä nykyiselläänkään pärjää ilman koneiden ja laitteiden käyttötaitoa tai ohittaa ekologisuuden ja kestävyyden vaateet työssään. Lisäksi alan monikulttuurisessa ilmapiirissä vuorovaikutuskyvyt korostuvat.

Siisteysoperaattorin ammattiin autetaan tarpeisiin vastaavan ohjauksen avulla, ja palkkaus kohtaa työn vaatimukset.

 

Tekemällä kohti tulevaa

Kuulostaako ennakointipajassa maalailtu kehitys houkuttelevalta? Entä mitä tulisi tehdä, jotta tulevaisuuden koulutus vastaa sekä elinkeinoelämän että opiskelijan itsensä tarpeisiin?

Tutustu loppuihin tulevaisuuden tehtäviin ammattikorttien avulla ja herätä keskustelua tulevaisuuden osaamisista. Loppujen lopuksi tulevaisuus on jotain, mitä me kaikki teemme yhdessä.

 

Tulevaisuuden ammatti -kortit (2)

 

 

Kati Viljakainen

TKI-asiantuntija

Koulutusportti-hanke