Selina Martikainen teki opinnäytetyönsä PeliKlaanille aiheesta ”Benefits of Commercial Video Games for Well-being” eli kaupallisten videopelien hyödyt hyvinvoinnille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voisivatko videopelit parantaa ihmisen hyvinvointia. Jotkut ihmiset eivät koskaan etsi apua ammattilaisilta hoidon ja lääkityksen kustannusten sekä mielenterveyden häiriöiden ympärillä olevan stigman takia. Videopelit kuitenkin ovat enimmäkseen edullisia ja helposti saatavilla. Videopelejä voitaisiin käyttää eräänlaisena terapiana pelimekaniikoiden ja tarinallisuuden avulla. Opinnäytetyössä tutkittiin suhtautumista hyvinvointiin ja mielenterveyteen videopeleissä ja minkälaisista videopeleistä voisi olla erityisesti apua hyvinvoinnin parantamisessa.

Opinnäytetyössä oli sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. Tiedot kerättiin tekemällä kirjallisuuskatsauksia ja pelianalyyseja, jotta nähtäisiin, miten videopelit voisivat parantaa hyvinvointia. Tutkimuksissa selvitettiin ihmisten pelitottumuksia ja ajatuksia videopeleistä, joiden teemoissa oli hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Tutkimus osoitti, että videopelit voivat olla terapeuttisesti hyödyllisiä. Videopeleillä on potentiaalia opettaa selviytymistaitoja ja uusia näkemyksiä elämään. Samaistuttavan videopelihahmon tunteminen voi vähentää mielialahäiriöiden leimautumista, levittää tietoisuutta ja kannustaa hakemaan ammattiapua.

Selina vastasi muutamaan kysymykseen opinnäytetyöhönsä liittyen.

 

Kerro hieman itsestäsi ja taustastasi.

– Olen pian valmistuva pelialan opiskelija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Nautin opiskelusta, mutta jännitin hieman opinnäytetyön tekemistä. Tästä syystä halusin tehdä sen aiheesta, joka oli tärkeä itselleni.

 

Mistä ajatus lähti opinnäytetyösi aiheeseen? 

– Olen aina ollut kiinnostunut peleistä, ja erityisesti niiden psykologisista vaikutuksista. Usein peleistä puhuttaessa tuodaan esille pelaamisen huonot puolet, kuten peliaddiktio, mutta opinnäytetyötäni tehdessä halusin haasta näitä ajatuksia. Tavoitteenani oli selvittää mitä positiivisia vaikutuksia pelaaja voi saada pelatessaan kaupallisia videopelejä.

 

Onko pelien ja mielen hyvinvoinnin yhteyttä tutkittu paljon? 

– Tehdessäni tutkimustani löysin monia tutkimuksia pelaamisen vaikutuksista ihmiseen. Pelaaminen voi muun muassa parantaa mielialaa, lisätä rentoutumista sekä vähentää ahdistusta. Lisäksi peleillä on potentiaalia toimia hoitotyökaluna mielenterveydelle.

 

Mitä ovat tärkeimmät oppimasi asiat aiheestasi opinnäytetyön tekemisen myötä ja haluaisit kertoa myös muille? 

– Tärkein asia minkä opin tehdessäni opinnäytetyötäni on se, että meidän tulisi tutkia lisää mitä positiivisia vaikutuksia peleillä voi olla, ja että voimme unohtaa negatiiviset stereotypiat mitä pelaamiseen liittyy. Nykyajan pelit käsittelevät usein tärkeitä ja syviä aiheita, ja ne voidaan laskea taiteeksi. Pelaaminen voi vaikuttaa ihmisen elämään positiivisesti.

 

Haluaisitko tulevaisuudessa tehdä tämän aiheen parissa töitä vaikkapa kehittämällä videopelejä, joissa mielenterveys on teemana tärkeä osa peliä?  

– Olisi mahtavaa kehittää videopeli, joka voisi auttaa jotakuta. Pelin kehittämiseen menee kuitenkin paljon aikaa ja rahaa. Olen harkinnut kuitenkin tekeväni pelejä harrastusmielessä, vaikka kävisikin niin, että teenkin jotain muuta työkseni.

 

Jos haluaisi tutustua videopeleihin erityisesti hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta niin millaisia vinkkejä antaisit aiheeseen perehtymättömälle? Mistä kannattaisi aloittaa peleihin tutustuminen? 

– Opinnäytetyössäni käsittelen pääosin kaupallisia videopelejä. Niihin tutustuessa pitää ottaa huomioon, että ne on tehty myytäväksi ja osassa niissä käsitellään rankkoja teemoja. Jotkut aiheet voivat triggeröidä tai tuottaa pahaa oloa osalle ihmisistä. Monesti siitä varoitetaan jo pelin alussa. Jos joku peli kiinnostaa, niin netistä löytyy hyvin arvosteluja ja syvempiä esseitä. Paras tapa tutustua peliin on antaa sille mahdollisuus ja pelata!

 

Opinnäytetön löydät täältä (englanniksi).

Vera Selina Martikainen
BENEFITS OF COMMERCIAL VIDEO GAMES FOR WELL-BEING
Bachelor’s thesis, Degree programme in Game Design, 2020

 

Sivun yläkuva: Florian Gagnepain / Unsplash