Metsäkoneenkuljettajan osaamisalan opettaja Marko Pylvänen Esedusta kertoo blogissa kokemuksistaan OVI-hankkeessa ja siitä, miten koulutusvientiä on kehitetty maailmanlaajuisen pandemian muuttaessa viennin edistämismatkasuunnitelmat.

Työhöni kuuluu metsätraktorin käytön ja huollon opetus nuorille opiskelijoille. OVI-hanke vaikutti mielenkiintoiselle erityisesti viennin edistämismatkojen osalta, jotka omalta kohdaltani oli suunniteltu toteutettavaksi Valko-Venäjän suuntaan. Valitettavasti matkat eivät toteutuneet ja olen suunnannut toimintaa hankkeen osalta digitaalisen koulutusmateriaalin työstämiseen ja sen kehittämiseen koulutuksellisesta sekä koulutusviennillisestä näkökulmasta. Tämä on liittynyt erityisesti webinaarimuotoiseen koulutuskokeiluun jota voi nimetä pilotoinniksi.

Lähtökohta webinaarille oli suunnitella venäläisille suunnattua koulutusta. Idea koulutukselle tuli Esedun koulutusvientivastaavilta. Toteutuksen ajankohdaksi muodostui huhtikuu 2021 aiheenaan metsäkonetekniikka. Aihe piti sisällään webinaarin muodossa metsäkoneiden perustekniikkaa kuvin, tekstin ja videon avulla. Seuraavassa kuvassa 1 nähdään valmiiksi venäjäksi käännetty versio powerpoint-esityksen kansilehdestä.

 

Kuva 1 Metsäkoneiden kunnossapito venäjäksi.

Kohderyhmän taustasta ei itselläni ollut tarkkaa tietoa, joten koulutusmateriaalin muodostin yleisellä tasolla. Ajatuksena tälle webinaarille oli sen olevan avaus tuleville koulutuksille ja sitä kautta olevan tietynlainen jatkumo metsäalan koulutusviennille. Ideointi tähän lähti liikkeelle omasta työstäni, missä opetan kyseistä metsäalan tutkinnon osaa.

Osa-alue on erittäin laaja pitäen sisällään metsäkoneiden tekniikkaa ja huoltoa. Webinaarin materiaali muodostui metsäkoneen teknisistä osa-alueista runkorakenteesta, kuormaimesta, ohjaamosta, moottorista, hydrauliikasta ja sähkö/ohjausjärjestelmästä. Kuvassa 2 nähdään osa-alueet, mistä webinaari muodostui kokonaisuudessaan.

 

Kuva 2 Webinaarin sisältö venäjäksi.

Venäläisille suunnatun ilmaisen webinaarin suunnittelu, työstäminen ja toteutus antoi itselle uusia koulutuksen toteuttamistapoja niin videoinnin kuin webinaarin toteuttamisen osalta. Varsinaisen webinaarin toteutus oli taas oma lukunsa. Puhuminen tulkin välityksellä ja osaksi paikallisen kielen ymmärtäminen aiheuttivat itselleni lievää keskittymisen vaikeutta. Lisänä tähän kokemattomuus webinaarin vetämisestä uutena koulutuksellisena muotona loi oman jännitteensä. Lisäksi piti huomioida oman puheen rytmittäminen niin, että tulkki pysyi mukana.

Loppujen lopuksi webinaarin aikataulutus piti paikkansa ja yhteydet toimivat sekä materiaali tuli esitettyä. Webinaari oli rajattu kestämään 1,5h ja sen loppuun oli varattu aikaa kysymyksille. Loppujen lopuksi suoranaista tarvetta ei vielä koulutukselle löytynyt, mutta webinaaritoiminta on käynnistetty kokeilun kautta.

OVI-hanke on tuonut monenlaista kokemusta, olipa kyseessä yhteistyökuviot esimerkiksi Samiedun suuntaan tai keskustelut venäläisten osapuolien kanssa unohtamatta yhteisiä palavereja konevalmistajien kanssa. Tuotekehittämisen antoisin puoli on avautunut kokemuksien kautta, missä omaa pilottia on kokeiltu suunnattuna mahdollisille asiakkaille. Viimeisimpänä kehityksellisenä työnä on ollut uuden ilmaisen webinaarin suunnittelu ja metsäalan perustutkinnon lokalisointi.

 

Kirjoittaja on metsäkoneenkuljettajan osaamisalan opettaja Marko Pylvänen Esedulta.

 

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –hanketta toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon Koulutus Oy sekä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto SAMIedu. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019 – 2021.