Inklusiivinen digitaalinen pedagogiamuotoilu -hanke eli tuttavallisemmin INDIE, pyörähti käyntiin kesän aikana. Hankkeen ensimmäiset kuukaudet ovat kuluneet toiminnan suunnittelussa ja valmistautumisessa ensimmäisiin syksyn työpajoihin.

indie sarjakuva
Parik-säätiön KAIKUmedialaiset pohtivat ja toteuttivat hankkeelle kuvituksia. Digihirviön kesyttäminen onnistuu oikeanlaisen tuen avulla. Kuva: Viivi Wright.

Hankkeen ydinajatuksena on kokonaisvaltaisella otteella yhdistää digitaalisuutta, saavutettavuutta ja tasa-arvoa. Selvitämme aluksi, millainen nykytilanne digitaalisessa ohjauksessa, opetuksessa ja valmennuksessa on saavutettavuuden ja tasa-arvon näkökulmasta. Kun meillä on hyvä kokonaiskuva, voimme miettiä ja luoda ratkaisuja nykyisiin kehittämiskohteisiin ja haasteisiin. Tavoitteena on parantaa ymmärrystä tietotekniikan soveltamisesta ja tarjota tukea digitaalisten työkalujen käyttöön. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua saavutettavampaan ja tasa-arvoisempaan digitaaliseen ohjaukseen, opetukseen ja valmennukseen.

Hankkeen kohderyhmiä edustavia opettajia, ohjaajia ja valmentajia sekä heidän asiakkaittaan kutsutaan mukaan työpajoihin, joissa käydään läpi nykyistä ohjausta, opetusta ja valmennusta. Palvelumuotoilun menetelmät ovat avainasemassa näissä työpajoissa. Työpajojen lisäksi esiselvitystä tehdään haastattelemalla kohderyhmiä. Haastatteluiden pääpaino on digikäyttäytymisessä – millaisia haasteita, hidasteita ja kehittämiskohteita haastateltavat ovat kohdanneet omassa työssään, opinnoissaan tai osallistuessaan esimerkiksi verkossa järjestettyyn toimintaan.

Mahdollistamalla erilaisia käyttäjiä ja oppijoita huomioivan sekä aktivoivan digitaalisen toiminnan, voimme pitää huolen siitä, että kaikilla on tasavertaisemmat mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakoulutukseen ja välityömarkkinoille. Inklusiivisuudella ja esteettömällä oppimisella on positiivisia vaikutuksia myös opiskelukykyyn, motivaation ja työelämätaitojen oppimiseen.

INDIE pähkinänkuoressa

  • Kehitämme kokonaisvaltaisesti opettajien, ohjaajien ja valmentajien taitoja toimia yhdessä asiakkaidensa kanssa digitaalisissa ympäristöissä.
  • Selvitämme mikä on nykytilanne digitaalisessa ohjauksessa ja opetuksessa tasa-arvon ja saavutettavuuden näkökulmasta.
  • Etsimme ratkaisuja osallisuuden lisäämiseen digitaalisessa oppimisessa.
  • Kartoitamme millaista tukea digitaalisten työkalujen käyttöön tulisi tarjota ja tarjoamme sitä.

Kirjoittaja Minna Porvari, projektipäällikkö