Kymenlaakso Startup Ecosystem (myöhemmin KSE) hankkeen tavoitteena on kehittää startup-ekosysteemiä ja aktivoida amk-opiskelijoita ja toisen asteen oppilaita mukaan yrittäjämäisiin aktiviteetteihin.

 

Toimintaa on aloitettu aktivoimalla Patteri Entrepreneurship Society yhdistystoimintaa Xamkin Kotkan kampuksella. PatteriES on opiskelijavetoinen yrittäjyysyhdistys, joka toimii Xamkin kampuksilla. Sen tavoitteena on edistää yrittäjyyskulttuuria Kymenlaakson alueella ja tukea yrittäjiksi haluavia opiskelijoita. PatteriES on KSE -hankkeen osatoteuttaja. Sen toimintaan hankkeessa kuuluu kokeiluiden suunnitteluun osallistuminen ja toteutus sekä opiskelijoiden aktivoiminen mukaan toimintaan.

 

Kotkan kampuksella aktivoidutaan

 

Vuoden 2019 alussa PatteriES toimintaan valittiin uusi hallitus. Hallitus vastaa yhdistystoiminnasta ja on normaalia, että hallitus vaihtuu vuosittain. Hallituksen opiskelijaedustus valittiin tänä vuonna Kotkan kampukselta. Etuna siinä, että hallitus koostuu Kotkan kampuksen opiskelijoita on se, että yhdistyksen toimintaa saadaan keskittymään Kotkan kampukselle. Tämä helpottaa toimintamallien ja kokeilujen pilotointia keskitetysti. Parhaat toiminnot voidaan jatkossa monistaa muille kampuksille. Yleisesti yhdistyksellä on jo vuosia ollut hyvä presenssi Kouvolan kampuksella, mutta Kotkan kampus on ollut haasteellisempi ympäristö käynnistää toimintaa. Sen lisäksi, että hallituksen kolme jäsentä ovat Kotkan kampuksen opiskelijoita valittiin hallituksen varapaikoille opiskelijoita Kouvolan ja Mikkelin kampuksilta.

 

Uusi hallitus

 

Hallitus koostuu kolmesta Xamkin opiskelijasta, jotka edustavat hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Alusta saakka on ollut selvää, että opiskelijat toimivat päättävissä rooleissa ja Xamkin henkilökunta edustaa enemmän neuvonantajia. Xamkin henkilöstöä hallituksessa on myös kolme. Tämän lisäksi hallituksessa on kolme Xamkin opiskelijaa varajäsenenä. Hallituksen opiskelijajäsenet ovat Ronny Bäckman, Hassib Rezai ja Santtu Vesanen. Bäckman ja Rezai kehittävät omaa startup-yritystään opiskeluidensa ohella ja ovat olleet laajalti mukana Kymenlaakson yrittäjyysekosysteemissä mm. osallistumalla *ship Startup Festivaaliin ja Levelup kiihdyttämöön ideallaan. Heillä on laajaa näkemystä aloittavien yrittäjien tarpeista ja siitä mitä tarjontaa sillä saralla on Kymenlaaksossa. Santtu Vesasella on kokemusta opiskelijayhdistystoiminnasta ja hän tuo paljon tietoa sekä kokemusta opiskelija-aktiivitoiminnasta Kotkan kampuksella.

 

Uutena tänä vuonna yhdistyksen hallitustoiminnassa on se, että siellä on myös Xamkin henkilöstöstä edustus. Tällä toimella pyritään takaamaan yhdistyksen perustoiminnan pysyvyys sekä toiminnan kehittäminen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa uusien opiskelijajäsenten neuvomista ja rekrytoimista, toimintamallien kehittämistä, rahoituksen hakemista, hankeyhteistyön edistämistä, opiskelijoiden laajempaa osallistumista TKI -toimintaan sekä opiskelijoiden edun valvomista mm. hankesopimuksissa. Tämän lisäksi uusi toimintamalli edistää viestimistä yhdistystoiminnasta korkeakoulun sisällä sekä tuo henkilöstön verkostot ES toiminnan tueksi.  Xamkin henkilöstöstä hallituksessa on Maarit Vahvanen XLab toiminnan projektipäällikkö, KSE hankkeen projektipäällikkö Kirsi Rouhiainen ja KSE hankkeen asiantuntija sekä pitkän linjan PatteriES toimija Antti Viitanen.

Artikkelin kirjoittaja Antti Viitanen on myös *ship Startup Festivalin isä.

Kirjoita kommentti

*