Tammikuussa 2021 Polunavaaja aloitti työnsä Keski-Pohjanmaan ammattiopiston-  Kokkolan kampuksella. Tukipolku- hankkeen kautta mahdollistetun Polunavaajan työn avulla haluttiin tarjota tukea ammattiopiston nuorille aikuisille ja aikuisille opiskelijoille, jotka tarvitsivat kokonaistuen suunnittelua opintojensa tueksi.

Matalankynnyksen palveluun oli mahdollista ohjautua opintoja edeltävästi esim. tulevan opiskelijan omatyöntekijän yhteydenotosta, jolloin työskentely aloitettiin sopimalla yhteistapaaminen opiskelijan ja hänelle tutun työntekijän kanssa ammattikampukselle tai yhteistyötahon luokse – tai välimatkojen takia, teams- tapaamisena etäyhteyksin. Joskus yhteistyötä Polunavaajan kanssa aloitettiin opiskelijan omasta yhteydenotosta, tai opiskelijan OMA- ilmoituksessa ilmoittamien toiveiden pohjalta.

Polunavaajan työn alkuvaiheessa työskentelyyn saattoi ohjautua myös myöhemmässä opintojen vaiheessa ollut opiskelija, jos oppilaitoksen toimijoilla ja opiskelijalla heräsi toivetta kokonaistilanteen tarkastelemiseen esim. kuntouksellisen tuen hyödyntämiseen liittyen. Oli nimittäin käynyt niin, että Polunavaajaksi oli rekrytoitu Sosionomi, joka oli erittäin kiinnostunut kuntoutusmahdollisuuksien hyödyntämisestä erityisesti nuorten aikuisten opiskelukyvyn tukena ja opiskeli aihetta edelleen lisää kuntoutuksen asiantuntijaopinnoissa.

Kuntoutusasioihin liittyvä osaaminen olikin yksi opiskelijoiden ja oppilaitoksen toimijoiden esille nostamista kehittämistarpeista, koska oppilaitoksen arjessa saadun ohjauksen, sekä konsultatiivisen  tuen avulla opiskelijoiden tarvitsemaa tukea päästiin toteuttamaan oppilaitosarjessa oikea-aikaisemmin ja nopeammin. Ja mikä parasta moniammatillisena yhteistyönä ja lähellä opiskelijan arkea – omassa oppilaitosympäristössä. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella voitiin nähdä, että lähellä toteutettu tuki oli myös opiskelijoiden mielestä tärkeää, kuin myös palveluohjaus ja tuki kuntoutuspalvelujen saavuttamiseen.

Opiskelijat kokivat, että joskus monimutkaisiltakin tuntuvat palveluverkostot taittuivat hallitaviksi, kun yhteiseen mietintään sai tukea ” yhden luukun periaatteella ”, oli kyse sitten opintoihin, arkeen, jaksamiseen tai kuntoutuksen suunnitteluun liittyvistä asioista. Usein kävi niin, että aikaisemmin itselle sopimattomalta toteutunut palvelu paljastuikin juuri oikeaksi, kun palvelusta sai tietoa tai sinne lähdettiin tutustumaan yhdessä Polunavaajan kanssa. Polunavaaja toimi myös opiskelijan muistin tukena verkostoissa, kun ennalta ehdittiin pohtia asioita, joista pitäisi yhdessä muistaa jutella. Polunavaaja toimi myös moniammatillisten verkostojen tukena mm. varmistamalla, että kaikkien näkemykset tulevat kuulluiksi, opiskelijan tarvitsema tuki saadaan yhteensovitetuksi, sekä seuranta sovituksi.  Verkoston jälkeen Polunavaaja toimi opiskelijan tukena opiskelijan tarpeiden mukaan, sekä koordinoi sovittujen palvelujen toteutumista.

Polunavaajan tuella myös osaopiskelukykyiset opiskelijat pääsivät kiinnittymään turvallisesti opintoihin, ja saavuttivat kaikki tarvittavat palvelut esim. uudelle opiskelupaikkakunnalle muutettuaan, sekä oppilaitoksen toimijat saivat tukea joskus monimutkaisenkin tuenkokonaisuuden pohdintaan. Parasta työssä oli kuitenkin se, että opiskelijat pääsivät tuen avulla etenemään kohti omia unelmiaan ja oppilaitoksessa opittiin tunnistamaan uusia mahdollisuuksia opiskelijoiden tukemiseen.

Polunavaajasta jalkautuminen oppilaitoksen arkeen tuntui mukavalta, monen erikoissairaanhoidossa vietetyn vuoden jälkeen.  Kokemus vahvisti edelleen tunnetta siitä, että nuorten aikuisten palvelut olisi hyvä tuoda lähemmäksi nuorten aikuisten arkiympäristöjä ja työskentelyä tulisi toteuttaa kokonaisvaltaisesti – opiskelijan kokonaistilanne huomioiden.

Tukipolku- hanke tuli päätökseen 31.1.2021, mutta hyvät käytänteet jatkavat kehittymistään. Polunavaava tutkailee vielä, opiskelukavereidensa Anna Salonpään ja Kristiina Markkulan kanssa,  kuntoutuksen opintoihin liittyen: ammatillisissa opinnoissa opiskelevien ja kuntoutuksellista tukea saavien 18–29-vuotiaiden nuorten kokemuksia omasta palvelupolustaan, jonka pohjalta kehitetään työväline opiskelijoiden kuntoutuksellisten tarpeiden varhaiseen tunnistamiseen ja toteutukseen. Toiveena on luoda työväline opiskeluhuollon ja oppilaitoksen toimijoiden hyödynnettäväksi, sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi.

 

Lisätietoja Polunavaajan työstä ja mallin kehittämisestä pääset katsomaan esim. täältä:

Polunavaaja jatkuvan haun opiskelijan ja verkoston tukena | Hyvinvoivaamis.fi,

tai https://www.kpedu.fi/tuki-polku/esittely , josta löydät myös päätösseminaarimme materiaalit,

tai kysy lisää opiskeluhuollon koordinaattoriltamme Annelta: anne.etelaaho@kpdeu.fi

 

Onnellista uutta vuotta toivottaen

Tanja Asiala

Polunavaaja, Tukipolku- hanke