Osaamiskeskus Nuoska kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

Perusasteen, nivelvaiheen ja oppilaitosnuorisotyön tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista luomalla valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Nuorisotyö vahvistaa oppilaitosten kasvattajayhteisöä, jonka tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista. Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa nykytilan ja kehittää sen perusteella alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia toimintamalleja.

Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta kuudesta osaamiskeskuksesta, jotka muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

TOIMINNALLISET KOKONAISUUDET

1. Koulutustarvekysely nuorisotyöntekijöille ja muille nuorisoalan ammattilaisille nuorisotyö koulussa –teemasta.

2. Tarvekysely kuntayhtymien ja yhteenliittymien edustajille oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön toimintamalleista. Kerätään tietoa, millainen valtakunnallisesti yhtenäinen malli olisi toimivin.

3. Koulutusten ja kehittämispäivien organisointi tarvekyselyjen tulosten pohjalta.

4. Oppilaitosympäristöön sijoittuvien nuorisotyön toimintamallien kartoittaminen.

5. Hyvien toimintamallien levittäminen.

6. Oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön laatukriteerien tarkentaminen.

7. Yhteistyöverkostojen luominen.

8. Kouluissa ja oppilaitoksissa toimivien nuorisotyöntekijöiden tehtäväkuvista ja nuorisotyöntekijä-opettaja työparitoiminnasta oppilaitoksissa –mallin luominen.

9. Koulussa tapahtuvan nuorisotyön vaikuttavuuden arviointiin tarkoitettujen indikaattorien kehittäminen ja käyttöön ottaminen.

10. Osaamiskeskusten ruotsinkielisen toiminnan koordinoiminen.

NUOSKAN TOTEUTTAJAT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa, ja kehittää malleja toisen asteen oppilaitoksiin. Osatoteuttajia on valtakunnallisesti yhdeksän.

 • Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
  Monialaiseen yhteistyöhön liittyvien tomintamallien kehittäminen ja menetelmäkoulutus
 • Folkhälsan förbund rf
  Ruotsinkielisen toiminnan verkoston ja tiedonvälityksen ylläpitäminen
 • Förening Luckan rf
  Ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen
 • Mieli Suomen Mielenterveys ry
  Konkreettisten välineiden ja koulutusten tarjoaminen mielenterveystaitojen vahvistamiseen
 • Nuorisotutkimusseura
  Vaikuttavuuden arviointi, indikaattorien- ja laatukriteerien luominen
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
  Hyvinvointia ja viihtyvyyttä parantavien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja levittäminen
 • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  Opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kartoittaminen ja kehittäminen sekä verkostojen ja lähiyhteisön välisen yhteistyön kehittäminen
 • Vantaan kaupunki
  Koulutusten, tapahtumien ja vertaistapaamisten toteuttaminen sekä ammattilaisten vuoropuhelun toimivuuden kehittäminen
 • Åbo Akademi
  Tutkimuksiin ja selvitystyöhön osallistuminen ruotsinkielisten toimijoiden näkökulmasta

 

Voit seurata videojulkaisujamme Youtube-soittolistalta:

 

 

Hankkeen budjetti tarkentuu ja vahvistuu vuosittain, jolloin muutokset mahdollisia.

Täältä löydät osaamiskeskus Nuoskan tietosuojailmoituksen

Lisätietoja

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektipäällikkö
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
040 545 1608

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija
heikki.kantonen@xamk.fi
040 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
TKI-asiantuntija
sanna-mari.poyry@xamk.fi
040 192 7974

Ville Eerikäinen
TKI-asiantuntija
ville.eerikainen@xamk.fi
040 141 8836

Veronica Hellström
TKI-asiantuntija
veronica.hellstrom@xamk.fi
050 337 0209

Osatoteuttajien yhteyshenkilöt

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
Marika Vartiainen
marika.vartiainen@ehyt.fi
050 465 9894

Folkhälsan förbund rf
Frida Westerback
frida.westerback@folkhalsan.fi
044 488 3004

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
050 373 3925

Mieli Suomen Mielenterveys ry
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
040 190 5493

Nuorisotutkimusseura
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
040 504 6432

Kehittämiskeskus Opinkirjo
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
050 477 7352

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Ulla-Riitta Moilanen
ulla-riitta.moilanen@lahti.fi
050 559 4125

Vantaan kaupunki
Miia Siitonen
miia.siitonen@vantaa.fi
040 042 7715

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
046 921 9447

 

Ajankohtaista

Etäopetuksen yhteyteen tarvitaan koulunuorisotyötä

Ylen uutisissa 8.2.2021 kerrottiin etäopetukseen liittyvistä kokemuksista. Vastaajina oli toisen asteen opiskelijoita ja heidän vanhempiaan. Uutinen vahvistaa käsitystä siitä, että koronakriisillä on yhteys opiskelijoiden opintojen etenemisen pulmiin. Yhteisöllisyyttä lisäävän nuorisotyön tarve korostuu Monet opiskelijat kertoivat jääneensä etäopetuksen aikana oman onnensta nojaan. Yhteisöllisyyden lisäämiselle on ilmiselvä tarve. Opiskelu keskeytyy helposti, jos opiskelija jää yksin. Yksin jääminen...

Väkivallan käyttö pois kouluista ja nuorten elämästä

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 26.1.2021 toimenpideohjelman kiusaamisen ehkäisemiseksi. Keskiössä ovat olemassa olevien resurssien lisääminen sekä koulutuksen ja lainsäädännön päivittäminen. Opetusministerin mukaan jokaisella on oikeus elää vailla pelkoa väkivallasta tai kiusatuksi ja syrjityksi tulemisesta. Oikeus on perustavanlaatuinen ja koskee yhtäläisesti nuoria ja aikuisia. Yksi toimenpideohjelman tavoitteista käsittelee nuorisotyön menetelmien ja toimintamallien jalkauttamista kouluihin ja oppilaitoksiin. Tällä...

Nuoskasta hyvät eväät eteenpäin

Syksy Osaamiskeskus Nuoskan TKI-asiantuntijana on ollut vauhdikas, avartava ja opettavainen. Rukkaset -ja konkreettisesti tossutkin ovat olleet savessa. Tässä syksyn summausta omasta näkökulmasta, ennen siirtymistäni uusiin tehtäviin. Yhteisökasvatuksen mahdollisuudet kouluissa ja oppilaitoksissa ovat avautuneet uudella tavalla. Kokonaan uuden osaamiskeskuksen käynnistymisessä on omat haasteensa, mutta varsin terhakkaasti työ on saatu vauhtiin. Iso ja asiantunteva osatoteuttajajoukko on vienyt...

Osaamiskeskus Nuoskan koulutustarvekartoitukseen lähes 400 vastausta

Osaamiskeskus Nuoska kartoitti nuorisotyöntekijöiden ja yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien kuulumisia ja koulutustoiveita marraskuussa 2020. Koulutustarvekartoitus tehtiin verkkokyselyinä kaksikielisesti. Verkkolomakkeiden linkit postitettiin aluehallintovirastojen ja kuntien kirjaamoiden kautta 4.11.2020. Vastausaika umpeutui 30.11.2020. Kyselyillä kartoitettiin opetustoimen ja nuorisotoimen yhteistyön hyviä työmuotoja, huolenaiheita ja koulutustoiveita. Vastaajille tarjottiin mahdollisuus jättää yhteydenottopyyntö. Vastauksissa jätettyihin yhteydenottopyyntöihin on ryhdytty vastaamaan joulukuun alussa. Kyselyihin saatiin määräaikaan...

Nuoskan koulutukset käynnistyvät

Yksi Nuoskan keskeisin toimenpide on koulutusten järjestäminen. Koulutukset ovat yksi keino nuoriso- ja opetustoimen yhteistyön hyvien käytäntöjen tunnetuksi tekemisessä ja levittämisessä. Koulutukset ovat maksuttomia ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi ne järjestetään pitkälti verkkovälitteisesti. Koronatilanteesta johtuen tämä on ainoa toimintatapa. Koulutukset ovat avoimia kaikille teemasta kiinnostuneille. Suurimmassa osassa kouluja ja oppilaitoksia toteutetaan jo nuorisotyötä eri muodoissa. Kunnissa...

Faktat

Osaamiskeskus Nuoska - Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

01.04.2020 - 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Nuorisotutkimusseura, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Vantaan kaupunki, Åbo Akademi

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus ja kulttuuriministeriö/valtion erityisavustus