Osaamiskeskus Nuoska kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

Perusasteen, nivelvaiheen ja oppilaitosnuorisotyön tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista luomalla valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Nuorisotyö vahvistaa oppilaitosten kasvattajayhteisöä, jonka tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista. Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa nykytilan ja kehittää sen perusteella alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia toimintamalleja.

Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta kuudesta osaamiskeskuksesta, jotka muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

TOIMINNALLISET KOKONAISUUDET

1. Koulutustarvekysely nuorisotyöntekijöille ja muille nuorisoalan ammattilaisille nuorisotyö koulussa –teemasta.

2. Tarvekysely kuntayhtymien ja yhteenliittymien edustajille oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön toimintamalleista. Kerätään tietoa, millainen valtakunnallisesti yhtenäinen malli olisi toimivin.

3. Koulutusten ja kehittämispäivien organisointi tarvekyselyjen tulosten pohjalta.

4. Oppilaitosympäristöön sijoittuvien nuorisotyön toimintamallien kartoittaminen.

5. Hyvien toimintamallien levittäminen.

6. Oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön laatukriteerien tarkentaminen.

7. Yhteistyöverkostojen luominen.

8. Kouluissa ja oppilaitoksissa toimivien nuorisotyöntekijöiden tehtäväkuvista ja nuorisotyöntekijä-opettaja työparitoiminnasta oppilaitoksissa –mallin luominen.

9. Koulussa tapahtuvan nuorisotyön vaikuttavuuden arviointiin tarkoitettujen indikaattorien kehittäminen ja käyttöön ottaminen.

10. Osaamiskeskusten ruotsinkielisen toiminnan koordinoiminen.

NUOSKAN TOTEUTTAJAT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa, ja kehittää malleja toisen asteen oppilaitoksiin. Osatoteuttajia on valtakunnallisesti yhdeksän.

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistaminen koulutusten, työvälineiden sekä kehittämistyön kautta.
 • Folkhälsan förbund rf
  Ruotsinkielisen toiminnan verkoston ja tiedonvälityksen ylläpitäminen
 • Förening Luckan rf
  Ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen
 • Mieli Suomen Mielenterveys ry
  Konkreettisten välineiden ja koulutusten tarjoaminen mielenterveystaitojen vahvistamiseen
 • Nuorisotutkimusseura
  Vaikuttavuuden arviointi, indikaattorien- ja laatukriteerien luominen
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
  Hyvinvointia ja viihtyvyyttä parantavien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja levittäminen
 • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  Opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kartoittaminen ja kehittäminen sekä verkostojen ja lähiyhteisön välisen yhteistyön kehittäminen
 • Vantaan kaupunki
  Koulutusten, tapahtumien ja vertaistapaamisten toteuttaminen sekä ammattilaisten vuoropuhelun toimivuuden kehittäminen
 • Åbo Akademi
  Tutkimuksiin ja selvitystyöhön osallistuminen ruotsinkielisten toimijoiden näkökulmasta

Voit seurata videojulkaisujamme Youtube-soittolistalta:

Hankkeen budjetti tarkentuu ja vahvistuu vuosittain, jolloin muutokset mahdollisia.

Täältä löydät osaamiskeskus Nuoskan tietosuojailmoituksen

Lisätietoja

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektipäällikkö
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
040 545 1608

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija
heikki.kantonen@xamk.fi
040 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
TKI-asiantuntija
sanna-mari.poyry@xamk.fi
040 192 7974

Ville Eerikäinen
TKI-asiantuntija
ville.eerikainen@xamk.fi
040 141 8836

Veronica Hellström
TKI-asiantuntija
veronica.hellstrom@xamk.fi
050 337 0209

Osatoteuttajien yhteyshenkilöt

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
Marika Vartiainen
marika.vartiainen@ehyt.fi
050 465 9894

Folkhälsan förbund rf
Frida Westerback
frida.westerback@folkhalsan.fi
044 488 3004

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
050 373 3925

Mieli Suomen Mielenterveys ry
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
040 190 5493

Nuorisotutkimusseura
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
040 504 6432

Kehittämiskeskus Opinkirjo
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
050 477 7352

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Nina Parviainen
nina.parviainen@lahti.fi
044 482 6761

Vantaan kaupunki
Miia Siitonen
miia.siitonen@vantaa.fi
040 042 7715

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
046 921 9447

Ajankohtaista

Nuoska Ammatillisten oppilaitosten nuorisotyötä kehittämässä

Osaamiskeskus Nuoskan yhtenä tehtävänä on kehittää ammatillisissa oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä. Hihat on kääritty ja olemme kevään ja kesän aikana tavanneet lukuisia ammattilaisia eri oppilaitoksista. Yhteistä oppilaitoksille on, että niissä on usein palkattuna nuorisotyötä työkseen tekevä ammattilainen. Vaikka tittelit ja tehtäväkuvat vaihtelevat on nuorisotyötä tekevän roolina olla oppilaitoksen luotettava aikuinen, jolle voi jutella matalalla kynnyksellä asiasta...

Mitä nuorisotyöntekijät kouluissa ja oppilaitoksissa tekevät? – Yhteenveto tehtäväkuvien kartoituksesta

Osaamiskeskus Nuoskan tehtävänä on mallintaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön eri muotoja ja osa-alueita. Tämän kehittämistehtävän tueksi Nuoska kartoitti kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden tehtäväkuvia 12.5.–6.6.2021. Kartoitus toteutettiin verkkolomakkeilla suomeksi ja ruotsiksi. Nuorisotyötä tekevät vastasivat anonyymisti. Kartoituksessa kysyttiin mm. millä kouluasteilla ja kuinka monessa oppilaitoksessa nuorisotyötä tekevä työskentelee, onko kirjallinen tehtäväkuva tehty ja...

Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyö

Yhteistyön alkaminen Nuorisopalvelut ja perusopetus ovat Vantaan kaupungissa tehneet tarveperustaista yhteistyötä jo 2000-luvun alusta lähtien jatkuvasti laajentaen yhteistyön muotoja. Työhön sisältyivät mm. koulujen tutustumiskäynnit nuorisotiloille, nuorisotilojen toiminnan esittelyt ja erilaiset yhteistyö- ja verkostotapaamiset niin koulun henkilöstön kanssa kuin alueella toimivien tahojen kanssa.  Repertuaarista löytyi myös säännöllisiä ryhmäytyksiä, luokkayhteistyötä ja kohdennettua pienryhmätyöskentelyä. Yhteistyötä tehtiin erilaisten tiedotteiden,...

Osaamiskeskus Nuoska onnitteli vuoden koulua

OAJ valitsi vuoden kouluksi 2021 Könönpellon koulun Varkaudessa. Tapasimme Könönpellon koulun rehtori Päivi Malkin onnitellaksemme valinnasta ja kuullaksemme lisää Könönpellon toimivista käytänteistä. Vuoden koulua on jo juhlittu Könönpellon koulussa on jo ehditty juhlia vuoden koulun titteliä. Aivan ensimmäisenä juhlimaan pääsivät lapset. Oppilaille järjestettiin toiveviikko, jolloin tehtiin lasten toivomia asioita, mm. paistettiin makkaraa. Aikuisten juhlallisuuksien vuoro...

Koulunuorisotyöntekijöiden tehtävänkuvien kartoitus / Kartlägging av skolungdomsarbetares arbetsbeskriving

KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN TEHTÄVÄKUVIEN KARTOITUS Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa verkkolomakkeella kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden tehtäväkuvia. Kyselyn vastausaika on 11.5-6.6.2021. Kartoitamme mm. kouluastetta, jossa vastaaja työskentelee, onko tehtäväkuva tehty ja mitä siihen on kirjattu. Tietoa hyödynnetään Nuoskan kehittämistyössä. Nuorisotyöntekijät vastaavat kyselyyn nimettömästi tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/8EF155E94DC8BF0E Kartoitus toteutetaan kahdella kielellä. Osaamiskeskus Nuoska jakaa kyselyä myös sosiaalisessa mediassa omissa kanavissaan....

Faktat

Osaamiskeskus Nuoska - Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

01.04.2020 - 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Nuorisotutkimusseura, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Vantaan kaupunki, Åbo Akademi

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus ja kulttuuriministeriö/valtion erityisavustus