Osaamiskeskus Nuoska kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

Perusasteen, nivelvaiheen ja oppilaitosnuorisotyön tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista luomalla valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Nuorisotyö vahvistaa oppilaitosten kasvattajayhteisöä, jonka tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista. Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa nykytilan ja kehittää sen perusteella alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia toimintamalleja.

Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta kuudesta osaamiskeskuksesta, jotka muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

TOIMINNALLISET KOKONAISUUDET

1. Koulutustarvekysely nuorisotyöntekijöille ja muille nuorisoalan ammattilaisille nuorisotyö koulussa –teemasta.

2. Tarvekysely kuntayhtymien ja yhteenliittymien edustajille oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön toimintamalleista. Kerätään tietoa, millainen valtakunnallisesti yhtenäinen malli olisi toimivin.

3. Koulutusten ja kehittämispäivien organisointi tarvekyselyjen tulosten pohjalta.

4. Oppilaitosympäristöön sijoittuvien nuorisotyön toimintamallien kartoittaminen.

5. Hyvien toimintamallien levittäminen.

6. Oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön laatukriteerien tarkentaminen.

7. Yhteistyöverkostojen luominen.

8. Kouluissa ja oppilaitoksissa toimivien nuorisotyöntekijöiden tehtäväkuvista ja nuorisotyöntekijä-opettaja työparitoiminnasta oppilaitoksissa –mallin luominen.

9. Koulussa tapahtuvan nuorisotyön vaikuttavuuden arviointiin tarkoitettujen indikaattorien kehittäminen ja käyttöön ottaminen.

10. Osaamiskeskusten ruotsinkielisen toiminnan koordinoiminen.

NUOSKAN TOTEUTTAJAT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa, ja kehittää malleja toisen asteen oppilaitoksiin. Osatoteuttajia on valtakunnallisesti yhdeksän.

 • Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
  Monialaiseen yhteistyöhön liittyvien tomintamallien kehittäminen ja menetelmäkoulutus
 • Folkhälsan förbund rf
  Ruotsinkielisen toiminnan verkoston ja tiedonvälityksen ylläpitäminen
 • Förening Luckan rf
  Ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen
 • Mieli Suomen Mielenterveys ry
  Konkreettisten välineiden ja koulutusten tarjoaminen mielenterveystaitojen vahvistamiseen
 • Nuorisotutkimusseura
  Vaikuttavuuden arviointi, indikaattorien- ja laatukriteerien luominen
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
  Hyvinvointia ja viihtyvyyttä parantavien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja levittäminen
 • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  Opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kartoittaminen ja kehittäminen sekä verkostojen ja lähiyhteisön välisen yhteistyön kehittäminen
 • Vantaan kaupunki
  Koulutusten, tapahtumien ja vertaistapaamisten toteuttaminen sekä ammattilaisten vuoropuhelun toimivuuden kehittäminen
 • Åbo Akademi
  Tutkimuksiin ja selvitystyöhön osallistuminen ruotsinkielisten toimijoiden näkökulmasta

 

Voit seurata videojulkaisujamme Youtube-soittolistalta:

 

 

Hankkeen budjetti tarkentuu ja vahvistuu vuosittain, jolloin muutokset mahdollisia.

Täältä löydät osaamiskeskus Nuoskan tietosuojailmoituksen

Lisätietoja

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektipäällikkö
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
040 545 1608

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija
heikki.kantonen@xamk.fi
040 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
TKI-asiantuntija
sanna-mari.poyry@xamk.fi
040 192 7974

Ville Eerikäinen
TKI-asiantuntija
ville.eerikainen@xamk.fi
040 141 8836

Veronica Hellström
TKI-asiantuntija
veronica.hellstrom@xamk.fi
050 337 0209

Osatoteuttajien yhteyshenkilöt

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
Marika Vartiainen
marika.vartiainen@ehyt.fi
050 465 9894

Folkhälsan förbund rf
Frida Westerback
frida.westerback@folkhalsan.fi
044 488 3004

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
050 373 3925

Mieli Suomen Mielenterveys ry
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
040 190 5493

Nuorisotutkimusseura
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
040 504 6432

Kehittämiskeskus Opinkirjo
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
050 477 7352

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Nina Parviainen
nina.parviainen@lahti.fi
044 482 6761

Vantaan kaupunki
Miia Siitonen
miia.siitonen@vantaa.fi
040 042 7715

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
046 921 9447

 

Ajankohtaista

Terveisiä Lukioiden kehittämisverkoston webinaarista

Opetushallitus järjesti 3.5.2021 webinaarin yhteistyössä Lukioiden kehittämisverkoston (LuKe) kanssa. Teemoina olivat lukiokoulutuksen laatu ja saavutettavuus, vertaistuki ammatillisen osaamisen kehittämisessä (tutoropettajatoiminta), lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö sekä hyvinvointi ja jaksaminen. Koronatilanteen jatkuminen on haastanut jo pitkään myös lukioiden johtoa ja opetushenkilöstöä ja tietysti myös opiskelijoita. Lukioväki tuntuu olevan kuormittunutta poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen jatkuessa. Samanaikaisesti heidän pitäisi valmistella keväällä...

Ajatuksia ryhmäyttämisen merkityksestä kouluympäristössä –Ryhmäydy!

Verrattuna nykynuoriin oli oma lapsuuteni ja nuoruuteni varsin huoleton. Elettiin 90-lukua ja Kainuun perukoille trendit tulivat ainakin kymmenen vuotta myöhässä. Lapsuuteni vietin kyläkoulussa Jormualla, pienessä viidenkymmenen hengen kyläkoulussa. Kulttuurishokki on varsin lievä sana kuvaamaan luokkamme tunnelmia siirtyessämme yläkouluun suurempaan kaupunkiin. Vastassamme oli iso yläkoulu ja meidän pienen yksikkömme sulauttaminen isompaan luokkaan, jonka jäseniä emme tunteneet....

kännykän ruudulla soittolista teksti

Nuoskan koulutuksia käytettävissä tallenteina

Osaamiskeskus Nuoska on kevään aikana toteuttanut useita koulutuksia ja tilaisuuksia. Suuri osa näistä pohjautuu syksyn 2020 koulutustarvekyselyyn. Lähtökohtana on ollut laittaa tapahtuman jälkeen avoimesti katsottavaksi tallenne sisällöistä Nuoskan Youtube –soittolistalle. Tämä ei kaikissa tapauksissa ole tapahtuman aikana toteutettu, vaan kuvattu erikseen. Kokonainen vuosi on nyt eletty poikkeustiloissa. Tämän vuoksi koulutukset on käytännön pakosta järjestetty verkkototeutuksina....

Harjoittelu Nuoskassa – kehitystehtävänä opetussuunnitelmapohjainen työparitoiminta

Täällä pari yhteisöpedagogiopiskelijaa kirjoittelee. Edelliset kuukaudet olemme olleet Nuoskan Juvenian työyhteisössä suorittamassa opintoihin kuuluvaa harjoitteluamme – viimeisiä viedään ennen valmistumista!  On myönnettävä, että ennen harjoittelun alkua emme olleet kovinkaan hyvin tietoisia Nuoskan toiminnasta, vaikka Juvenia toki oli tullut tutuksi monin eri tavoin opintojen aikana. Kouluihin ja oppilaitoksiin sijoittuva nuorisotyö kuitenkin vaikutti kiinnostavalta, joten valtakunnallisella ja...

Lahtelaisen koulunuorisotyön taival kokeilijoista konkareiksi

Enpä olisi kymmenen vuotta sitten arvannut, mihin työ minua kuljettaa. Olen tehnyt nuorisotyötä pitkään ja hartaasti ja nauttinut jokaisesta kohtaamisesta nuorten kanssa. Ja nyt istun itsekseni etätöissä kirjoittamassa kokemuksistani muille osaamiskeskus Kanuunan leivissä. Kokemuksistani työstä, jota tuolloin kymmenen vuotta sitten ei ollut vielä olemassakaan. Työstä, jota oli jo jollain tapaa ajatuksissa hahmoteltu, mutta johon ei...

Faktat

Osaamiskeskus Nuoska - Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

01.04.2020 - 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Nuorisotutkimusseura, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Vantaan kaupunki, Åbo Akademi

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus ja kulttuuriministeriö/valtion erityisavustus