Osaamiskeskus Nuoska kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

Perusasteen, nivelvaiheen ja oppilaitosnuorisotyön tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista luomalla valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Nuorisotyö vahvistaa oppilaitosten kasvattajayhteisöä, jonka tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista. Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa nykytilan ja kehittää sen perusteella alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia toimintamalleja.

Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta kuudesta osaamiskeskuksesta, jotka muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

NUOSKAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT

1. Kokoaa, tekee tunnetuksi ja levittää nuoriso- ja opetustoimen yhteistyön hyviä käytänteitä, joiden myötä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö yleistyy.

2. Mallintaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön muotoja ja osa-alueita niin, että nuorisotyö on laadukasta ja arviointeihin perustuvaa.

3. Vahvistaa osaamiskeskustoiminnan kaksikielisyyttä koordinoimalla kaikkien kuuden osaamiskeskuksen ruotsinkielistä toimintaa.

NUOSKAN TOTEUTTAJAT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa ja kehittää malleja toisen asteen oppilaitoksiin. Osatoteuttajia on yhdeksän.

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistaminen koulutusten, työvälineiden sekä kehittämistyön kautta.
 • Folkhälsan förbund rf
  Ruotsinkielisen toiminnan verkoston ja tiedonvälityksen ylläpitäminen.
 • Förening Luckan rf
  Ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen.
 • Mieli Suomen Mielenterveys ry
  Konkreettisten välineiden ja koulutusten tarjoaminen mielenterveystaitojen vahvistamiseen.
 • Nuorisotutkimusseura
  Vaikuttavuuden arviointi, indikaattorien- ja laatukriteerien luominen.
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
  Hyvinvointia ja viihtyvyyttä parantavien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja levittäminen.
 • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  Opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kartoittaminen ja kehittäminen sekä verkostojen ja lähiyhteisön välisen yhteistyön kehittäminen.
 • Vantaan kaupunki
  Koulutusten, tapahtumien ja vertaistapaamisten toteuttaminen sekä ammattilaisten vuoropuhelun toimivuuden kehittäminen.
 • Åbo Akademi
  Tutkimuksiin ja selvitystyöhön osallistuminen ruotsinkielisten toimijoiden näkökulmasta.

 

Voit seurata videojulkaisujamme Youtube-soittolistalta:

 

Voit seurata podcast -julkaisujamme kanavalta:

 

MATERIAALEJA & JULKAISUJA

Nuorisotyö koulussa -koonti / Kanuuna

Hännikäinen-Uutela, A-L., Kantonen, H., Snellman-Aittola, M., Vartiainen, M. 2021. Näe minut, kuuntele minua! Nuoren kohtaaminen ei-toivotun käyttäytymisen ehkäisyssä. Artikkeli Nuorisotyö lehdessä 1/2021. 6-8.

Kasku – Malli nuorisotyöntekijän ja luokanvalvojan työparitoimintaan / Kehittämiskeskus Opinkirjo

Kantonen H., Hännikäinen-Uutela, A-L. & Kiilakoski T. (toim.) 2021. Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

 

Täältä löydät osaamiskeskus Nuoskan tietosuojailmoituksen

Lisätietoja

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektipäällikkö
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
040 545 1608

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija
heikki.kantonen@xamk.fi
040 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
TKI-asiantuntija
sanna-mari.poyry@xamk.fi
040 192 7974

Ville Eerikäinen
TKI-asiantuntija
ville.eerikainen@xamk.fi
040 141 8836

Veronica Hellström
TKI-asiantuntija
veronica.hellstrom@xamk.fi
050 337 0209

Osatoteuttajien yhteyshenkilöt

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
Marika Vartiainen
marika.vartiainen@ehyt.fi
050 465 9894

Folkhälsan förbund rf
Frida Westerback
frida.westerback@folkhalsan.fi
044 488 3004

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
050 373 3925

Mieli Suomen Mielenterveys ry
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
040 190 5493

Nuorisotutkimusseura
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
040 504 6432

Kehittämiskeskus Opinkirjo
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
050 477 7352

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Nina Parviainen
nina.parviainen@lahti.fi
044 482 6761

Vantaan kaupunki
Hannele Sorri
hannele.sorri@vantaa.fi
040 480 9844

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
046 921 9447

Ajankohtaista

Ota käyttöön video väkivallan ja kiusaamisen ehkäisyssä

Onko koulussa kiusaamista? Käytetäänkö koulussa väkivaltaa? Asiaa tulee käsitellä nuorten kanssa, mutta miten? Tässä tekstissä kuvataan kaksi vaihtoehtoista mallia, joista voi valita itselle ja ryhmälle sopivan tavan käsitellä kiusaamisteemaa. Malleissa hyödynnetään Osaamiskeskus Nuoskan keväällä 2021 tuottamaa Nuoren ääni esiin väkivallan ja kiusaamisen ehkäisyssä -videota. Kahdeksan minuutin videoon on koottu yli kymmenen nuoren ajatuksia, kaksikielisenä toteutuksena....

Pakopelit koulunuorisotyön menetelmänä

Olen Teppo Knuutinen, 31-vuotias nuoriso-ohjaaja Kouvolasta. Olen tehnyt viimeisen vuoden aikana neljä erilaista pakohuonepeliä nuorten iloksi ja käytettäväksi Kouvolaan. Pakopelin tavoitteena on ratkaista peliin liittyvä arvoitus tietyn aikarajan sisällä. Arvoitus voi olla jonkin tietyn koodin löytäminen tai esimerkiksi jonkin tietyn aarteen etsiminen. Yhdessä kehittämistäni peleistä pelaajat pääsevät etsimään kuuluisan hotellinomistajan Hansa-Kekkosen veljen Kaarlo Rannan perintökirjaa....

Iloa lukioon – Aikuiset ovat pilaantuneita lapsia

“Aikuiset ovat pilaantuneita lapsia”, sanoi Finlandia-palkittu kirjailija Juha Hurme puheessaan Lastenkulttuurifoorumilla Lahdessa marraskuussa 2021. Englannin kielessä on käytössä mainio termi vainglorius kuvaamaan tilaa, johon pilaantuneet aikuiset ovat itsensä ajaneet. Sen lähimpiä suomenkielisiä vastineita ovat pömpöösi, tärkeilevä tai itsetietoinen. Kaikki määritelmät ovat sävyltään ikäviä, mutta kuvaavat osuvasti meitä aikuisia. Meitä, jotka yritämme kaikkemme näyttääksemme ammattilaisilta, reippailta,...

Kenttäpostia 3. Koulumummoksi Kannukseen

’’Hei, ootko kuullut siitä uudesta hankkeesta?’’   Näin huikkasi mulle Kannuksen asuntolaohjaaja Tommi Lapinjoki viime tammikuun kirpeänä perjantaiaamuna. Vastasin että en ja heti töistä päästyäni etsin tämän kyseisen työpaikkailmoituksen käsiini. Meidän Kannuksen toimipaikkaan haettiin koulumummoa, joka voisi kuunnella nuoria ja olla heille tukena ja läsnä erilaisissa elämäntilanteissa.   Viikonlopun pyörittelin asiaa päässäni ja aloin naputtelemaan...

Kaverit ja päihteet – ”no kun kaikki mun kaveritkin juo”

Erään teini-ikäisen nuoren vanhempi kertoi minulle jokin aika sitten, miten hänen lapsensa on jäänyt tänä syksynä muutaman kerran kiinni alkoholin juomisesta. Näissä tilanteissa nuori oli käyttänyt argumenttina ”no kun kaikki mun kaveritkin juo” -lausahdusta. Kuulostaako tutulta? Se on edelleen yllättävän yleinen kommentti alaikäisten nuorten suusta. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tuloksia tarkastellessa voidaan valtakunnallisesti kuitenkin havaita raittiiden...

Faktat

Osaamiskeskus Nuoska - Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Nuorisotutkimusseura, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Vantaan kaupunki, Åbo Akademi

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus ja kulttuuriministeriö/valtion erityisavustus