Viime aikoina on julkisessa mediassa keskusteltu paljon työllisyydestä sekä työvoiman ja työelämän kohtaanto-ongelmista – vaikka työpaikkoja olisi auki, ei niihin aina löydetä sopivia osaajia, tai ei edes hakijoita. Valtakunnallisen tason lisäksi on olemassa alueellista kohtaanto-ongelmaa, mistä Kymenlaakson ja Kouvolankin alue kärsii. Erilaisista syistä johtuen ihmiset eivät halua tai voi lähteä työn perässä ”merta edemmäs kalaan”. Vähintään yhtä iso haaste liittyy työnhakijoiden osaamiseen – joko ammatillinen peruskoulutus tai alan työkokemus puuttuu, tai taidot eivät ole enää ajantasaiset nykypäivän jatkuvan oppimisen vaateessa. Tietyillä aloilla on niin alueellista, kuin valtakunnallistakin ylitarjontaa. Vanhala-Harmanen kommentoi Helsingin Sanomissa 9.9. sitä, miten monet keskittyvät vain oman alansa töiden hakemiseen ansiosidonnaisen työttömyysturvan päättymiseen asti sen sijaan, että he kouluttautuisivat lisää tai kokonaan uudelle alalle. Samanlaisia havaintoja tehtiin meillä KSAOssa vastikään päättyneessä TYÖIKÄ-hankkeessa.

RUUTI –sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit –hankkeessa toteutetaan KSAOssa valmennusjaksoja niin työttömille, kuin opiskelijoillekin. XAMK on jo pilotoinut hankkeessa omat opiskelijavalmennuksensa, meillä KSAOssa aloitetaan nyt työttömistä. Valmennuksessa keskitytään itsetuntemuksen kehittämiseen sekä omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen, jotta omaa osaamista osattaisiin myös markkinoida potentiaalisille työnantajille, kenties kokonaan uudella alalla. Yrjö Myllylä puhui Tulevaisuusverstaassa 28.8. henkilökohtaisista ominaisuuksista ja asenteista tulevaisuuden vahvistettavina osaamistarpeina. KSAOn RUUTI-valmennuksella tartutaan tähän asiaan ja herätellään osallistujia näkemään laajempia, totutusta poikkeavia mahdollisuuksia voimauttavan vertaistuen avulla. Tulevaisuusverstaassa Tuija Arola toi esiin, että työntekijältä odotetaan yhä enemmän ammatillisen perusosaamisen lisäksi oma-aloitteisuutta ja oppimiskykyä. Kati Viljakainen esitti samassa tilaisuudessa, että perinteinen rekrymarkkinointi on jo mennen talven lumia sosiaalisen median ottaessa yhä suurempaa roolia rekrytoinnissa. Ihmiset hakeutuvat tulevaisuudessa yhä enemmän sellaisiin töihin ja sellaisille aloille, joihin kokevat jotakin paloa. Mihin sinä koet paloa? Työskenteletkö jo sillä unelma-alallasi tai oletko valmistumassa sellaiseen ammattiin? Jos vastaat ”en”, tai ”en osaa sanoa”, niin tule mukaan – ehkä se selviää RUUTIssa!

Sini Javanainen, KSAOn osahankevastaava RUUTI-hankkeessa