Vaikka maailma taistelee koronaviruksen kainalossa, on järkevää ylläpitää työn tavoitteita mahdollisuuksien mukaan. 19.3 tasa-arvon ja Minna Canthin päivälle suunnittelemamme Moninaisuus työyhteisön voimavarana – koulutus peruuntui ja siirsimme koulutuksen syksyyn torstaille 3.9.

 


Emme Ruuti-hankkeessa jääneet toimettomaksi, vaan kutsuimme sidosryhmiämme koolle verkkoklinikkaan pohtimaan sukupuolisensitiivisyyden merkitystä omassa työssään ja millaisia tarpeita työelämällä on hankkeelle. Keskustelimme mm. seuraavista asioista, joita tulee huomioida ja kehittää edelleen sukupuolisensitiivisessä ohjauksessa:

  • Digitaalisuuden ja verkko-opetuksen vallatessa opetuksen ja ohjauksen kokonaan, tasa-arvoiseksi oletetut tekniset ohjeet eivät välttämättä tasa-arvoisia, vaan saattavat sisältää olettamuksia opiskelijoiden aikaisemmista taidoista.
  • Sukupuolisensitiivisyys ohjauksen käsitteenä on hankala sanoittaa ohjattavan ja ohjaajan välisessä keskustelussa. Keskustelu siirtyy helposti hyvästä tarkoitusperästä kritiikkiin miksi pojat ei saa enää olla poikia ja tytöt tyttöjä. Avaamalla keskustelua esimerkiksi perinteisten nais-, miesvaltaisten ammattien ja niiden luomien työllistymismahdollisuuksien kautta ollaan jo paremmin samalla aaltopituudella ohjattavan kanssa. Ohjaajan on myös muistutettava välillä itseään siitä, että ei anna omien toimintatapojen tai sukupuolittuneiden, perinteisten ajattelutapojen ohjata keskustelua, vaan heittäytyy uteliaana pohtimaan asioita eri ammattien kautta. Tarvitaan siis omien ajattelutapojen ravistelua. On myös muistettava se, että mokatkin ovat inhimillisiä, mutta opettavaisia.
  • Työttömän työnhakijan tai ammatinvaihtoa harkitsevan sukupuolisensitiivisen ohjauksen tärkeä välinen on mm. työkokeilu. Työkokeilu antaa mahdollisuuden tutustua uuteen, sukupuolelleen ei-tyypilliseen alaan rauhassa. Tuloksena voi poikia alasta kiinnostunut ja innostunut opiskelija uudelle alalle.

Verkkoklinikan lopussa pohdimme asiakkaiden tarpeita ja menetelmiä, joilla lähestyä työnhakijoita, alanvaihtajia ja koulutukseen hakijoita sukupuolisensitiivisyydestä käsin. Erilaiset uratarinat epätyypillisistä valinnoista, rohkeuden, itsetunnon ja kiinnostuksen tukeminen ovat avainasioita kiinnostuksen herättelyssä. Näillä ajatuksilla ja ideoilla jatkamme työskentelyä kevään aikana. Kiitos osallistujille!