Joulukuinen FUELtank: Tulevaisuusdataa päätöksentekoon -tapahtuma Xamkin Kouvolan kampuksen Fuel-tilassa ja samanaikaisesti verkossa kokosi yhteen 46 tulevaisuustiedon hyödyntämisestä kiinnostunutta.

FUELtank -tapahtumat ovat jatkumo tapahtumien sarjaa sisältäen puheenvuoroja ja esityksiä Xamkin Luovan talouden tutkimusyksikön mahdollistamana.

 

Tulevaisuusdataa päätöksentekoon -tapahtumassa tarjoiltiin alueellista dataa ja näkemystietoa esimerkkien avulla, sekä Näkymä-hankkeen tuottamia ajatuksia ja tuloksia.

Mia Hämäläinen Kymenlaakson Liitosta esitteli Kymenlaakson päivitetyn ennakointimallin ja samalla nähtiin Näkymä-hankkeen tekemä video ennakoinnista. Samuli Karevaara Xamkista porautui tiedolla johdettuun päätöksentekoon Kuntadatan ja IPR-Suomen avulla. Kati Viljakainen Xamkista esitteli data-analytiikan opiskelijaprojektia, jossa Kymenlaakson tulevaisuusverstaan 2023 tuloksia rikastutettiin, sekä Kymenlaakson Megatrendit 2023 -peliä, jossa ThingLinkin avulla avarretaan tulevaisuustietoa.

Xamkilainen Irina Kujanpää tutustutti osallistujat Pikaennakointiin eli uuteen konseptiin tulevaisuustiedon ja toimenpiteiden kartoittamisessa, jonka Kujanpää kehitti Kymenlaakson ennakointiryhmän alue-ennakoinnin tueksi. Tiiu Leirimaa Xamkista ja Sari Leppänen Ekamista kertoivat tulevaisuustyöpajojen vetämisestä käytännössä; toinen esitellen uutta ”Osallistavaa ennakointia” -julkaisua ja toinen innostaen esimerkeillään työpajoista saatujen tulosten kautta. Jani Nurmi Edukosta summasi, kuinka ennakointia hyödynnetään Edukon toiminnassa.

Tapahtuma käynnissä Fuel-tilassa Kouvolan kampuksella

Tulevaisuustiedon avulla ymmärretään muuttuvaa maailmaa ja kasvatetaan resilienssia toimintaympäristön muutoksiin, sekä onnistutaan vastaamaan ja varautumaan tulevaisuuden tarpeisiin. Tapahtumaan osallistuneilta kysyttiinkin jälkeenpäin:

”Kuinka tärkeänä pidät ennakointitiedon hyödyntämistä päätöksenteossa?”

 

Kyselyyn vastanneista 100 % piti päätöksentekoa ennakointitietoa hyödyntäen erittäin tärkeänä. Vastausvaihtoehtoina oli myös ”riippuu tilanteesta” ja ”ei lainkaan tärkeää”, mutta näin ei vastattu. Ennakointitiedon hyödyntämistä ei siis koettu tilanneriippuvaisena, vaan aina erittäin tärkeänä. Tulevaisuustiedon esiin nostamiselle ja ennakoinnin vaikuttavuuden lisäämiselle on siis paikkansa, jotta tietoa pystytään käyttämään osana päätöksentekoa. Lisää tulevaisuustietotapahtumia tilaukseen!

 

Puheenvuorossa Samuli Karevaara

 

Kirjoittanut Näkymä – Tulevaisuusdataa päätöksentekoon -hankkeen puolesta Tiiu Leirimaa