Lähdin mukaan SHAKE-hankkeeseen sen tuomien haasteiden ja uusien kokemusten innoittamana. Tosin mukaan innoitti myös tulevan leirin ohjaaminen ja NY-yritysten kanssa toimiminen. Itse NY-yrityksessä toimineena halusin päästä näkemään miten nuoriyrittäjyys on muuttunut muutaman vuoden aikana. Kevään aikana minulle olisi siis tiedossa kolme erilaista tehtävää, joihin jokaiseen antaisin oman työpanokseni.

Ensimmäisenä tiedossa oli suunnittelutapahtuma, johon liittyi kaksipäiväinen henkilökohtaisen brändäyksen superkurssin suunnittelu. Valitettavasti ensimmäiseen päivään en päässyt mukaan, mutta toisena päivänä olin mukana. Suunnittelupäivät järjestettiin yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja Esedun, Xamkin ja Otavan Opiston opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Ideointitilaisuuden pohjana hyödynnettiin palvelumuotoilun ja osallisuuden keinoja. Päivän aikana käytiin lävitse työnhakijan näkökulmasta erilaisia työnhakumenetelmiä, itsensä tuntemista, sekä erilaisten sosiaalisen median kanavien käyttöä työnhakutilanteessa. Päivän alussa kirjoitimme ryhmissä eri työnhakumenetelmistä paperille, tarkoituksena siis perehtyä tiettyyn aiheeseen kerralla ja näin saada aikaan laajempi kuvaus yhdestä aiheesta. Päivä oli antoisa ja erilaisten näkökulmien tuoma sisältö päivään antoi laajan näkemyksen asiaan. Näitä oppeja tulen varmasti myös käyttämään itse jatkossa työtä hakiessani.

Toisena projektina oli NY semifinaali -messujen järjestäminen kauppakeskus Stellan tiloihin. NY-yritykset olivat Esedun, Xamkin ja yläkoulujen perustamia yrityksiä. Yritysten alat vaihtelivat suuresti, mikä teki messuista erityisen ja laaja-alaisen. Paikkana Stellan tähtitori antoi opiskelijoille ja järjestäjille läheisemmän kosketuksen oikeisiin asiakkaisiin. Minun tehtäviini messuilla kuului pöytäjärjestysten luominen, messuilla avustajien eli Esedun liiketalouden opiskelijoiden tehtävien koordinointi ja ohjeistus, sekä messuilla auttaminen. Messut olivat mielenkiintoiset ja tehtävää riitti messujen loppuun saakka. Osaltani pöytäjärjestyksen tekeminen oli haastavinta, suuren pöytämäärän ja pienen tilan yhdistämisen kannalta. Lisäksi paikan päällä annettiin uusi ohjeistus pöydille, mutta kaiken kaikkiaan pöydät saatiin paikalleen ja messut järjestettyä.

Kolmantena tehtävänä minulla oli SHAKE-leirin järjestäminen ja siellä leiriläisten ohjaaminen. Leirille osallistui Esedun ja Xamkin opiskelijoita ja leirin tavoitteena oli palvelupolun määrittäminen oikeille yrityksille. Aloitin leirin suunnittelun edellisen vuoden pohjalta leirin aikataulun suunnittelulla. Aikataulun lisäksi, loin leirille yritysten toimeksiantoihin liittyvien tehtävien pohjalta ohjeistuksen, PowerPoint esityksen leirille ja ohjelmaa leiriläisten tutustuttamiseksi. Leirillä toimin leirin vetäjänä ja tehtäviäni oli ohjeistaminen ja auttaminen tarvittaessa. Ennen leiriä olin käynyt kertomassa leiristä Xamkin opiskelijoille luokan edessä, mutta leirillä yli viidenkymmenen opiskelijan ohjaaminen ja heidän edessään puhuminen jännitti. Kuitenkin alkujännityksen hälvettyä leirin ohjaaminen sujui jopa luonnostaan. Tämä oli mielestäni kaikista mielenkiintoisin ja antoisin tehtävä tulevaisuuttanikin ajatellen.

Kaiken kaikkiaan SHAKE-hankkeeseen osallistuminen oli paljon antava kokonaisuus. Suurin anti mitä sain hankkeelta, oli kuitenkin henkinen kasvu. Sillä erilaisiin ihmisiin tutustuminen ja heidän kanssaan toimiminen, sekä ohjaaminen antoi enemmän, kuin osasin kuvitella.

Kirjoittanut

Senja Buur