Välityömarkkinoilla operoivan Parik-säätiön perustoiminta tähtää inklusiivisuuteen, kaikkien ihmisten mahdollisuuteen tehdä töitä ja opiskella vammasta tai rajoitteista riippumatta.

Digitaalisuus läpäisee koko yhteiskunnan ja siltä on vaikea välttyä. Silti välityömarkkinat hyödyntävät digipedagogiikkaa vaihtelevasti, sekä yhteisöjen että yksilöiden taidoissa ja valmiuksissa on hajontaa. Parik-säätiön työntekijöistä osa hyödyntää digitaalisia alustoja sujuvasti, osa käyttää vain välttämättömiä digitaalisia ohjelmia. Samoin palvelujen asiakkaista osalle jopa tietokone ei välttämättä ole ennestään tuttu kapine, toisten taitotaso vaikkapa mediapajalla voi ylittää ohjaajan taidot.

INDIE-hankkeessa pyritään antamaan kaikille mahdollisuus päästä digitaalisten palvelujen äärelle. Työpaja asiakkaille toteutettiin jalkautumalla Parik-säätiön digiryhmään, jossa työttömät päivittävät digitaitojaan. Monen tietotekniikan kelkasta pudonneen tai sitä vähemmän käyttävvän on vaikea motivoitua digitaalisuudesta, jos ei ymmärrä saavansa siitä henkilökohtaista hyötyä. Varsinaisia digitaitoja ryhmä harjoitteli joka viikko, mutta työpaja painottui asenteiden ja näkökulmien avaamiseen.

Parik-säätiön työvalmentajille keväällä 2022 räätälöity koulutus jakautui kolmeen osaan. Ensimmäisessä työpajassa, Tasa-arvoisemman ohjauksen puolesta, pohdittiin ratkaisuja ongelmaan, jonka valmentajat usein kohtaavat työssään. He äänestivät eniten puhuttelevan ongelman ennen työpajaa ja ratkoivat sitä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen kautta. Selvästi oli tilausta yhteiselle ongelmanratkaisulle koordinoituneesti. Tällä työtavalla työyhteisön kehittämistä voidaan tehdä tasa-arvoisessa ja ratkaisukeskeisessä hengessä. Liian rönsyilevissä kokouksissa asia voi hukkua puheiden sekaan, liian tiukasti rajaaminen voi puolestaan jättää monta hyvää ideaa syntymättä.

Toisessa osassa oltiin Teams-yhteydessä Mikkelin nuorten työpajojen ohjaajaan, joka kertoi heidän kokemuksiaan etävalmennuksesta ja Discord-alustan käytöstä ohjaustyössä. Esiin tuli avoimesti ja rehellisesti sekä onnistumisia että epäonnistumisia digipedagogiikassa ja aiheen ympärille syntyi hyvää keskustelua. Etävalmennus onkin jäänyt Mikkelin nuorten työpajoille yhdeksi vaihtoehdoksi toteuttaa valmennusta. Parik-säätiön työntekijät saivat konkreettisia esimerkkejä, miten digitaalisuus voi olla mukana ohjaustyössä ja millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon, kun mietitään, kenelle etävalmennus sopii.

Työpajojen kolmannessa osassa Parik-säätiön työvalmentajat ja henkilökunta saivat henkilökohtaista opastusta Discord-alustan käyttöön, jolloin valmiudet etäohjaukseen laajenivat. Jos uusien ohjelmien ja alustojen haltuunotto jää pelkästään oman aktiivisuuden varaan, harva pystyy tai jaksaa sitä itsenäisesti tehdä. INDIE-hanke onkin mahdollistanut uuden oppimisen helpommin.

Kirjoittaja Johanna Nenonen, työ- ja ryhmävalmentaja, Parik-säätiö

 

Johanna hyppäsi hankkeeseen mukaan maaliskuussa 2022. Hänen roolinsa oli toimia siltana hankkeen ja oman työyhteisönsä, Parik-säätiön, välillä ja olla mukana suunnittelemassa koulutuksia sekä Parik-säätiön työntekijöille että asiakkaille.

”Hankkeessa työskentely on ollut mielenkiintoista, ja se on opettanut minulle monia asioita. Olen hahmottanut projekti- ja valmennustyön lainalaisuuksia, erilaisten yhteisöjen tapoja toimia. Kommunikoinnin, asioiden avaamisen ja henkilökohtaisten kontaktien merkitys on kirkastunut entisestään.  Palvelumuotoilun ja inklusiivisuuden näkökulma on välttämättömyys, kun ollaan kehittämässä mitä tahansa toimintaa: Ensin on tiedettävä, mitä lähdetään tekemään.”