Maailman sosiaalisen sirkuksen päivää (world social circus day) vietettiin lauantaina 6.4. ympäri maailmaa. Tapahtumapäivä juhlistaa sosiaalisen sirkuksen tuomaa iloa eri yhteisöissä aina Euroopasta Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan saakka. Päivää juhlittiin tänä vuonna Suomessa 10:tä kertaa. Xamkin koordinoima Circus Maximus –hanke oli mukana. (Suomen nuorisosirkusliitto. Luettu 2.4.2019.)

Sen lisäksi, että Suomi on  moderni, eurooppalainen sirkusmaa, jossa tuotetaan kansainvälisesti kiinnostavaa ja korkeatasoista nykysirkusta, on myös sirkusharrastamisen suosio kasvanut. Sirkusharrastamisen suosioon osaltaan vaikutuksia voi löytyä siitä, että Suomi on yksi sosiaalisen sirkuksen kärkimaista. (Sirkuksen tiedotuskeskus. Luettu 6.4.2019.)

 

Kuva. Maailman sosiaalisen sirkuksen päivä 6.4. Haminan paikallisessa kauppakeskuksessa.

Xamkin ja Haminan Teinisirkuksen yhteinen sosiaalisen sirkuksen -hanke, Circus Maximus osallistui maailman sosiaalisen sirkuksen tapahtumapäivään yhdessä sirkusnuorten kanssa. Nuoret ja toiminnan ohjaajat jalkautuivat Haminassa paikallisen ruokamarketin aulaan. Nuoret jakoivat ihmisille eläinhahmoilmapalloja levittäen iloa ja tietoisuutta sosiaalisesta sirkuksesta kaupunkilaisille.

Kuva. Hyvää mieltä kaupunkilaisille

Hankkeessamme sosiaalinen sirkus nähdään osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävänä välineenä nuorille. Hankkeen avulla Haminan Teinisirkus on pystynyt avaamaan ovia ja tarjoamaan turvallisen toimintaympäristön nuorille harjoitella sekä vahvistaa sirkustoiminnan avulla tulevaisuudessa tarvittavia erilaisia taitoja. Hankkeessa sirkustoimintaa on muotoiltu nuorten omien kiinnostuksen kohteiden kautta. Circus Maximus –hanke kiittää Haminan S-markettia yhteistyöstä tapahtumapäivän  järjestämisestä.

Lähteet:

Sirkuksen tiedotuskeskus. Luettu 6.4.2019. https://sirkusinfo.fi/sirkus-suomessa/mita-on-suomalainen-sirkus/

Suomen nuorisosirkusliitto. Luettu 2.4.2019. https://snsl.fi/2019/04/02/sosiaalisen-sirkuksen-paiva-6-4-2019/#.XKh4qegzY2w

 

Lisätietoja:
Henna Ström-Kallio
Juvenia
Projektipäällikkö
Henna.strom-kallio@xamk.fi 
p.044 702 8252

Circus Maximus -hanke alkoi 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Koordinoinnista vastaa Xamkin projektipäällikkö Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta, joka on hankkeen päätoteuttaja. Circus Maximus hankkeen osatoteuttaja on Haminan teinisirkus ja yhteistyökumppaneina toimivat Haminan kaupunki, Harjun oppimiskeskus. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahasta Hämeen Ely-keskukselta. https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/circus-maximus/