Tässä yläpuolella oleva otsikko on napattu tuoreesta ”Osallistavaa ennakointia – Kehittäjän tulevaisuustyöpajamenetelmät” -julkaisusta. Näkymä-hankkeen projektipäällikkö Irina Kujanpään artikkelissa pohditaan, miten ja miksi tulevaisuustyöskentelyä kannattaa tehdä. Tuohon lauseeseen kiteytyy hyvin vahvasti koko julkaisun perusta: tulevaisuus tehdään yhdessä – sen rakentamiseen tarvitaan useita ihmisiä. Tulevaisuus on jokaista yhtä lailla koskettava asia, ja tulevaisuuslukutaidon hyödyntäminen ja tulevaisuusvallan käyttäminen kuuluu mahdollisimman monelle.

 

Osallistavaa ennakointia -julkaisussa paneudutaan Kymenlaakson alueella toteutettuun tulevaisuustyöskentelyyn. Teorian päälle kasataan konkreettisia esimerkkejä aidoista toteutuksista ja kokeiluista. Työskentelyyn sukelletaan tulevaisuusmuotoilun viitekehyksessä, painottaen erityisesti soveltavia menetelmiä, joissa yhdistyy ihmislähtöisyys, vuorovaikutus ja luova toiminta sekä mahdollisuudet. Osallistavien tulevaisuustyöpajojen merkitys korostuu, kun tavoitellaan monimuotoisen osallistujajoukon yhdistämistä ja tulevaisuuteen liittyvien keskustelujen avauksia. Tulevaisuustyöpajat auttavat hahmottamaan tulevaisuutta ja toimimaan sen suhteen ennakoivasti.

 

Julkaisu on suunnattu kehittäjille ja kehittäjä terminä kattaa jokaisen, joilla on mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä tulevaisuuksista mahdollisempia osallistaen mukaan suurempia määriä ihmisiä. Julkaisun uskotaan antavan inspiraatiota ja auttavan valintojen perustelemisessa, kun lähdetään suunnittelemaan tulevaisuustyöpajojen järjestämistä. Kahteen osaan jaetun julkaisun alkupuoliskolla pohditaan tulevaisuustyöskentelyä laajasti paradoksien ja tavoitteiden kautta, ja esitellään tulevaisuustyöpajojen suunnittelua, järjestämistä ja raportointia yleisesti. Ensimmäisen osan artikkelit ovat kirjottaneet Xamkista Irina Kujanpää ja Kati Viljakainen.

 

Julkaisun toinen osa käsittelee esimerkkitoteutuksia. Tarkoituksena ei ole ollut luetella kaikkia tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä, vaan perehtyä kokoelmaan käytännössä hyväksi todettuja työpajakonsepteja, jotka on toteutettu Kymenlaaksossa vuosien 2022-2023 aikana.

 

Tulevaisuusverstaaseen ja sen toteuttamiseen kymenlaaksolaisena jatkumona tutustutaan xamkilaisten Enni Jaatisen ja Tiiu Leirimaan kirjoittamana. Sitran luomaan Tulevaisuustaajuus-konseptiin ja sen hyödyntämiseen osana korkeakoulun muutosprosessia päästään käsiksi opetuksen kehityspäällikkö Sini Jussilan artikkelin kautta. Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamissa järjestettyä kestävän tulevaisuuden työpajaa tarkastellaan Kati Viljakaisen kirjoittamana esimerkkinä siitä, kuinka tulevaisuustyöskentelyssä voidaan hyödyntää muualla tuotettua materiaalia. Pikaennointi-artikkelissa päästään Irina Kujanpään kirjoittamana tutustumaan täysin uuden tulevaisuustyöpajakonseptin kehitysprosessiin. Lisäksi esitellään tulevaisuustyöskentelyä tukemaan kehitettyjä valmiita sovelluksia; Ennakointipalveluun, Futuristitestiin ja Kymenlaakson megatrendit 2023 – ThingLinkiin päästään Kujanpään ja Viljakaisen johdattelemina.

 

Julkaisu löytyy osoitteesta:  https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-562-8 . Tartu siihen ihmeessä, jos joskus olet pohtinut osallistavaa tulevaisuuden tekemistä!

Kuvankaappaus kannesta. Graafinen suunnittelu ja taitto Vinkeä Design Oy.

 

Kirjoittanut Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon -hankkeesta Tiiu Leirimaa