”Innovaatio eli uudennos on jokin uusi tai olennaisesti paranneltu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi, palvelu tai keksintö. Innovaatio voidaan ymmärtää ideana, käytäntönä tai esineenä, jota yksilöt pitävät uutena.”

(Lähde: Wikipedia.org)

 

Perusasteella ja toisella asteella opiskelijat voivat perustaa oman NY-yrityksen joko yksin tai ryhmässä. NY-yrityksen toimintamalli on pitkälti samankaltainen osakeyhtiön kanssa, jossa ylin päättävä elin on yrityksen hallitus, ja toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta. Useimmiten kaikki NY-yrityksessä mukana olevat opiskelijat osallistuvat hallitustyöskentelyyn, ja ovat siten päättämässä yrityksen asioista.

 

NY-yrityksen toiminta perustuu yhdessä laadittuun liikeideaan, yhteistyösopimukseen ja yrityksen perustamissopimukseen sekä hallituksen päättämiin operatiivisiin ja toimintaa ohjaaviin ratkaisuihin. Liikeideassa vastataan kolmeen tärkeään kysymykseen: mitä, kenelle ja miten. Mitä tarkoittaa tuotteita ja palveluita, joita yritys myy asiakkailleen. Kenelle tarkoittaa yrityksen mahdollisia asiakkaita, ja miten tarkoittaa sitä, miten yrityksen tuotteet ja palvelut tuotetaan ja saatetaan asiakkaiden saataville. – Liikeidea on siten avainasemassa yrityksen tulevassa toiminnassa.

 

NY-yritysten tyypillisiä tuotteita tai palveluja ovat olleet siivous, ikkunanpesu, leivonta, ruoanlaitto, asiointipalvelut, koirien ulkoilutus ja lemmikkieläinten hoito, lastenhoito, lumenluonti ja auraus, tuotemyynti, polttopuiden teko, lintulaudat ja linnunpöntöt sekä muut elämän perustaitoja edellyttävät tuotteet ja palvelut. – On syytä huomata, etteivät nämäkään ole enää tänä päivänä itsestään selvyyksiä, osataanko niitä vai ei.

 

Kuva: Eemeli Alanne, Nuori Yrittäjyys Ry

 

Ammatillisten opintojen myötä kokemusten ja taitojen kartuttua NY-yritysten tuotteet ja palvelut laajenevat ammatillista osaamista edellyttäviin tuotteisiin ja palveluihin. Tällaisia ovat mm. hiusten leikkaus, kauneudenhoito-, hieronta- ja hoivapalvelut, catering- ja pitopalvelut, markkinointipalvelut, verkkokauppa, tietotekniikkapalvelut, verkkosivujen suunnittelu ja tuottaminen, puiden kaato, taimikonraivaus, remonttipalvelut, katosten ja muiden pienten rakennusten valmistaminen, asusteiden suunnittelu ja valmistus, korujen ja koriste-esineiden suunnittelu ja valmistus, porttien ja aitojen valmistus, pienkoneiden huolto ja korjaus sekä autojen kunnossapitoon liittyvät palvelut.

 

Monesti tuttuna juttuna pidettyyn toimintaan tulee yritystoiminnan kautta monia uusia asioita, jotka pitää ratkaista. Tuotteista ja palveluista tulee kehittää varsin lyhyessä ajassa tarpeellisia, kiinnostavia ja hyvin erottuvia, kustannukset tulee pitää kurissa ja hinnoittelu sopeuttaa tuotteen tai palvelun markkinahinnan sekä osaamisen ja laadun mukaan.  Lisäksi, vaikka tuote ja palvelu olisivat jo kunnossa, on mahdollisista asiakkaista saatava tyytyväisiä maksavia asiakkaita, joten markkinointiin ja myyntiin tulee panostaa myös.

 

NY-yrittäjyyteen liittyvät haasteet ovat tuttuja kaikille yrittäjille. NY-yrittäjyys on mahdollista ainoastaan opiskelijoille, ja yrittäjyyden tulee liittyä opiskeltaviin asioihin. Lisäksi jokaisella NY-yrityksellä tulee olla ohjaava opettaja, joka mm. integroi yrittäjyyden kautta kertyvän osaamisen tutkinnon osaamistavoitteisiin. Ohjaavalta opettajalta NY-yritys saa tukea ja ohjausta, jolloin yritystoiminnasta tulee myös turvallisempaa ja hallitumpaa. NY-yrityksen neuvonantajana toimivat yrittäjät voivat osaltaan auttaa aloittelevia yrittäjiä välttämään tai ratkaisemaan erilaisia yritystoiminnan haasteita.

 

Mitä NY-yrittäjyys tuottaa yrittäjille itselleen? Vastaus voi olla hyvinkin erilainen eri henkilöiden kohdalla, mutta listaan voisi laittaa ainakin omakohtaisia kokemuksia ideoinnista, suunnittelusta, itsensä peliin laittamisesta, vastuullisuudesta, tiimityöstä, rooleista, kustannuslaskennasta, hinnoittelusta, markkinoinnista, myynnistä, asiakaspalvelusta, raportoinnista ja erilaisten ongelmien ja haasteiden ratkaisusta. – Siis yrittäjyydestä ja työelämän lainalaisuuksista, verkostojen tärkeydestä ja siitä, että itsensä peliin laittaminen luo runsaasti uusia mahdollisuuksia.

 

Entä tuottaako NY-yrittäjyys uusia innovaatioita? Mielestäni tähän on helppo vastata viitaten alussa esitettyyn innovaation määritelmään: Mikäli liikeidea on NY-yrittäjille itselleen uusi, tai liikeidean pohjalta toimitaan uudella tavalla, tai tuotteissa tai palveluissa on uudenlaisia elementtejä, jotka tuottavat taloudellista hyötyä, on kyseessä innovaatio. – Shake-hankkeen kautta voidaan osaltaan lisätä NY-yritysten toimintaan innovatiivisuutta!

 

SHAKE-hanke,

Taisto Hirvonen,

Esedu