Hankkeen loppujulkaisu on yhdeksän artikkelin kokoomateos. Artikkelit käsittelevät luontomatkailua ja retkeilyä useasta eri näkökulmasta. Yhteisenä teemana on eteläsavolaisen luonnon ja kansainvälisen matkailijan vastuullinen kohtaaminen. Julkaisun lopussa päästään seuraamaan luontomatkailureitistöjen kehittämistä Pohjois-Savossa.

Polku houkuttaa uteliasta, mutta retkeilijä tarvitsee kunnon eväät. Yhteistyö kannustaa matkailutoimijoita parhaisiin tuloksiin, jolloin voidaan hanketyössä mukana olleiden restonomiopiskelijoiden sanoin todeta – liidimme kuin siivillä.

 

Julkaisu: Reitistöt Etelä-Savossa: luonnosta potkua kansainväliseen  matkailuun, Outdoors ESA -esiselvityshanke