Käyttäjien kokemukset kehittäjien käyttöön

 

Loppuvuoden 2022 aikana Älykkäästi ohjaten -hankkeessa käynnistyi urasuunnittelusovelluksen käyttäjäkokemusten kerääminen esitestausten muodossa. Sovelluksen kehittämien aloitettiin syyskuussa, ja syksyn aikana luotiin muun muassa käyttöliittymän visuaalista ilmettä sekä taustalla olevia kirjautumiseen ja tekoälyyn liittyviä toiminnallisuuksia. Näihin liittyen syntyi testaamistarpeita. Kaikista mukana olevista oppilaitoksista kerättiin muutamien opiskelijoiden ydinjoukkoa, joille annettiin ensimmäisiä testaustehtäviä. Urasuunnittelusovelluksen kehittämisessä on keskeistä kuulla ja osallistaa käyttäjiä, jotta saamme kehittäjätiimille aitoa käyttäjäpalautetta sovelluksen tekemisen eri vaiheissa.

 

Tähän mennessä opiskelijatestaajia on pyydetty testaamaan ja vastaamaan kolmeen kyselyyn marras-joulukuun aikana. Ydinjoukko on saanut antaa mielipiteensä ja palautteensa muun muassa uraohjaussovelluksen käyttöliittymään ja nimeen liittyen. Ydinjoukolta saadut napakat ja hyvin perustellut palautteet olemme hanketiiminä vieneet eteenpäin teknologiakehittäjien suuntaan. Annetulla palautteella on aidosti merkitystä ja tämä tuodaan myös opiskelijoiden tietoon oppilaitosten omien kanavien kautta. Opiskelijoiden antama palaute vaikutti esimerkiksi siihen, mikä näkymä valittiin kuvaamaan käyttäjän omaan opinto- ja tulevaisuuden ammattipolkua.

Xamkin ydinjoukko mukana kevääseen saakka

 

Xamkin opiskelijoita on tällä hetkellä mukana seitsemän, ja he edustavat mukavasti eri aloja, jolloin saamme sovelluksesta palautetta monen eri osaamisen kautta katsottuna. Opiskelijat saimme mukaan opiskelijavastaaville lähetettyjen kutsujen kautta. Opiskelijatestaajilta itseltään toivoimme, että he pysyisivät matkassa mukana koko testaus- ja kokeiluajan, jolloin he saavat osallistumisestaan palkkion keväällä. Tällä tavoin mukana olo mahdollistaa opiskelijoille myös sen, että pääsevät seuramaan ja vaikuttamaan urasuunnittelusovelluksen kehitysprosessiin pitkin matkaa. Opiskelijoita rekrytoitaessa heistä lähes kaikki ilmaisivat innostuneen kiinnostuksen lähteä mukaan kehitystyöhön. He ovatkin antaneet aktiivisesti palautetta ja tuoneet esiin ajatuksiaan uraohjaussovellukseen liittyen jo tässä vaiheessa testausta.

 

Xamkissa osallistamme opiskelijatestaajia heille luodun Teams-tiimin kautta. Tiimiin tuodaan sekä yleisesti tietoa hankkeesta ja kehitysprosessista että luodaan testaustehtävät ja niihin liittyvät palautekyselyt. Erilaisia testaamiseen liittyviä tehtäviä annetaan 1–2 kappaletta kuukaudessa ja yhteen testaukseen osallistuminen sekä palautteenanto vie noin 15–30 min kerrallaan. Testaamiseen käytettävä aika pyritään pitämään sellaisena, että se ei vie kovin paljon aikaa. Toisaalta aktiviteetteja on hyvä olla suhteellisen tasaisesti, jotta saamme pidettyä testaajajoukon aktiivisena. Opiskelijoilla on Teamsin kanavilla mahdollisuus keskustella keskenään ja lähettää hanketiimille kysymyksiä. Näitä mahdollisuuksia pyritään aktivoimaan kevään aikana vieläkin enemmän, sillä toistaiseksi viestintä on ollut suht yksipuolista ja hanketiimistä lähtevää.

Keväällä kohti laajempia kokeilujoukkoja – tervetuloa mukaan!

 

Syksyn aikana on ydintestijoukon aktivoimisen lisäksi viestitty ohjaustyötä tekeville mahdollisuudesta osallistua urasuunnittelusovelluksen kokeiluihin keväällä 2023. Sovelluksesta on kerrottu Xamkissa muun muassa opiskelijavastaavien Teams-kanavalla ja käyty keskustelua Xamkin ohjauksen kehittämisestä vastuussa olevien tahojen kanssa. Lisäksi Älykkäästi ohjaten -hankkeesta sekä sovelluksesta pidettiin esittely Xamkin ohjauksen ja hyvinvoinnin tiimissä. Xamkissa on jo muutaman opiskelijavastaavan kanssa sovittu keväälle kokeilutapaamiset, joissa heidän ryhmänsä pääsevät kokeilemaan ja antamaan palautetta urasuunnittelusovelluksesta. Mukaan mahtuu vielä kuitenkin hyvin uusia ryhmiä – olisiko sinun ryhmäsi sellainen?

 

Kokeiluun osallistuminen ei vaadi opettajalta kuin ryhmän ja kokeiluajan antamisen omalta tunniltaan. Hankeryhmä hoitaa muut käytännönjärjestelyt. Kokeiluja voidaan tehdä niin lähitapaamisena luokassa kuin Teamsin tai Zoomin kautta verkossa. Aikaa kokeiluun on hyvä varata noin 45 min – 1 h. Tässä ajassa ehdimme esitellä uraohjaussovelluksen ideaa, käydä läpi mitä hyötyä siitä voi olla opiskelijan oman ura- ja mahdollisesti jatko-opintosuunnitelmien tueksi, tehdä varsinaista kokeilua ja kerätä lopuksi sekä opiskelijoiden palautteet anonyymina että täytättää opiskelijoilla ESR-hankkeeseen liittyvät lomakkeet. Urasuunnittelusovelluksen kokeilun voi liittää esimerkiksi osaksi opinto- ja urasuunnittelutunteja. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Terhiin (terhi.kaipainen@xamk.fi) ja sovitaan miten kokeilu sopisi sinun ryhmällesi.

Ryhmille suunnattujen kokeilujen lisäksi maalis-huhtikuussa on tarkoitus osallistaa opiskelijoita myös laajemmin kaikille suunnattujen kokeilujen kautta. Tästä kerromme piakkoin lisää. Pysy siis kuulolla, jos urasuunnittelu ja uudenlainen tapa (ura)ohjata kiinnostaa.

 

 

 

Kirjoita kommentti

*