Aurinkoiset terveiset Kymiexact-hankkeesta! Olen Melina Maunula ja aloitin heinäkuun alusta projektityöntekijänä XAMKilla. Palailen aluekehittämistehtäviin, joita olen aiemmin tehnyt mm. biotalouteen linkittyvissä hankkeissa. Niistä mukaan tarttunutta osaamista pääsen Kymiexact-hankkeessakin heti hyödyntämään, kirjoitellessani yleiskatsausta biotaloudesta ja siihen liittyvistä osaamistarpeista Kymenlaaksossa. Biotaloussiirtymä on iso juttu sekä resurssienkäytön ja ympäristökysymysten että innovaatioympäristön ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Mitkä moninaisista mahdollisuuksista ovat niitä, joihin alueellamme kannattaa ja halutaan panostaa ja mitä osaamistarpeita niihin liittyy? Miten biotalouden edistyminen linkittyy muilla RIS3-kärkialoilla tehtävään kehitykseen ja mitkä ovat aloille yhteisiä osaamisenkehittämisen alueita? Miten koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden roolia alueellisissa innovaatioverkostoissa voidaan Kymiexact-brändin kautta syventää sekä turvata oikea-aikainen ja uusin osaaminen alueen yrityskentälle? Kokonaiskatsausten ja yrityskentän tarpeiden mukaan valikoituvat ne täsmäosaamisen alueet sekä toiminta- ja palvelumallit, joita Kymiexact-osaamispolkupalveluissa hyödynnetään. Mielenkiinnolla odotan, miten kehittämistyö etenee ja hankkeen tavoitteet muovautuvat aluekehitystä edistäviksi toimenpiteiksi ja tuotoksiksi.

 

Melina Maunula