Keittiöhanke on saavuttanut jo 1,5 vuoden iän. Helmikuussa 2018 arvioidaan hankkeen saavutuksia ja tuloksia. Jo nyt on havaittavissa kohdekeittiöissä työn muutosta ja uusia ajatuksia omasta työstä.

Juuri ilmestyneessä Valtion tulevaisuuden selonteossa (2017) määritellään työtä merkityksenä yksilölle. Tähän asti työtä on usein arvioitu tuottavuuden määrittelyillä, kuten mekin olemme keittiöhankkeessa tehneet. Nyt selonteon siivittämänä voisimme nostaa esiin myös työn uusia muotoja, merkityksellisyyttä ja avointa, verkostomaista työtä korostavaa keskustelua.

Keskustelu merkityksellisestä työstä ja työn uudelleen määrittelystä liittyy erityisesti digitalisaation mukanaan tuomaan tietotyön muutokseen. Taustalla on oletus, että tulevaisuudessa ainakin länsimaissa kaikki ovat enemmän tai vähemmän tietotyöläisiä. Toisin sanoen tiedon merkitys kaikessa työssä kasvaa. Voimmekin todeta, että myös keittiötyöntekijät ovat lisääntyvässä määrin tietotyöläisiä.

Keittiöhankkeessa työntekijöiden työtä on siirtynyt koneille ja työntekijät keskittyvät koneiden hyödyntämiseen ongelmien ratkaisemisessa. Keittiöissä ohjelmoidaan uuneja, ajastetaan tiskikoneita, lasketaan ja punnitaan ruuan menekkiä ja ylijäämää. Ja kaikki tämä pyritään jakamaan keittiöstä toiselle puheluiden, sähköpostien ja sosiaalisen median avulla. Keittiöiden työvälineiksi ovat nousseet älykännykät, tietokoneet ja iPadit. Niiden sähköpostiviestintä ja FaceBook – viestintä suljetuissa ryhmissä ovat arkipäivää. Työntekijät välittävät kuvin ja sanoin omaa arkeaan ja pyrkivät saamaan ongelmatilanteille yhteistä ratkaisuehdotusta ja toisaalta onnistumisille yhteistä jakamista.

Uudistuva työ syntyy ammattimaisen johtamisen ja oman työn haltuunoton lisäksi myös suomalaisen työorientaation kautta. Ja tähän mielestäni liittyy keskeisesti suomalainen sisu, jota voisin määritellä tässä toimintaympäristössä Emilia Lahti (2017) valmisteilla olevan väitöskirjan ajatuksilla. Sisulla on lähikäsite sinnikkyys. Sinnikkyys on pitkäaikaista ja tavoitteellista pyrkimistä kohti päämäärää. Sisu on syvällä olevaa, räjähtävää energiaa, joka tulee esille kun muut voimat ovat käytetty. Näissä sinnikkyyden ja sisun määrittelyissä on juuri niitä ominaisuuksia joita näen keittiötyöntekijöiden työssä tänään ja tulevaisuudessa. Oma työ uudistuu, on oltava sinnikäs ja on aina etsittävä sisukkaasti työhön uusia ratkaisuja.

Ammattikeittiöiden työ muuttuu, työn sisällöt muuttuvat. On hyvä pitää myös mukana ajatusta siitä, että työ säilyisi teknologian lisääntyessä mielekkäänä työntekijälle. Ja kuten selonteossa todetaankin, työn määritelmässä palataan osittain teollista aikakautta edeltäneeseen käsitykseen työstä maailmassa olemisena.

Marja-Liisa Laitinen, tki-asiantuntija

Lähteet:
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa. Jaettu ymmärrys työn murroksesta. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 13a/2017.
Sisukunnan räjähtävä voima. toim. Stina Kivinen. Länsi-Savo 10.9.2017. Emilia Lahden valmisteilla oleva väitöskirja sisusta.