Digiverstaan Digiaamiais-konseptista tehty opinnäytetyö valmistui vuoden 2018 lopussa ja samalla Digiaamiaisen toimintamalli on saatu kiteytettyä jaettavaan muotoon. Opiskelijat toteuttivat ja suunnittelivat keväällä 2018 järjestettäviä tapahtumia Digiverstaalle, tutustuivat ohjeisiin tapahtumanjärjestämisestä ja hyviin käytäntöihin kirjallisuudessa ja rakensivat sitä kautta Digiaamiaiselle toimintamallin.

Digiverstaalla on järjestetty verkostoitumisaamiaisia kolme kertaa. Voit tutustua aikaisempiin tapahtumiin täältä ja täältä. Opinnäytetyössä aamiaisen idea ja kohde oli kiteytetty Digiverstaan osalta seuraavasti: ”Digiaamiainen on noin kaksi tuntia kestävä aamiaistapaaminen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa osallistujien keskinäinen verkostoituminen ja lisätä opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä. Digiaamiainen tarjoaa rennon työskentelyalustan yritysten ja oppilaiden välille vuorovaikutteisten työpajojen kautta. Tapahtuma mahdollistaa opiskelijoille muun muassa opinnäytetyöaiheiden ja työharjoittelupaikkojen löytämisen tai jopa työllistymisen. Lisäksi he saavat mahdollisuuden rekrytoida alan parhaita osaajia suoraan koulunpenkiltä.

Digiaamiainen on noin kahden tunnin mittainen tapahtuma, jossa aamukahvien lomassa keskustellaan teemaan liittyvistä aiheista tai yrityksiä kiinnostavista aiheesta yritysten edustajien ja opiskelijoiden kanssa.

 

Jotta tapahtuma olisi onnistunut, valmistelut on hyvä tehdä huolella. Enintään kolmen tehtävän tai casen saaminen yrityksiltä varmistaa sujuvan työstentelyn ja samalla vähintään kolmen yrityksen osallistumisen tapahtumaan. Opiskelijoita olisi hyvä saada paikalle 10-15, riippuen aiheesta ja tarpeesta. Paikka, jossa tapahtuma järjestetään, on oltava helposti tavoitettavissa ja suhteellisen lähellä opiskelijoita sekä yrityksiä.

Lyhyesti Digiaamiainen rakentuu seuraavasti:

  • Avauspuheet/puheenvuorot: esitellään tapahtuman tarkoitus ja paikalla olevat. Mitkä opiskelijaryhmät ovat paikalla ja mitkä yritykset edustettuina.
  • Samalla tarjotaan hetki aamupalalle ja verkostoitumiselle.
  • Työpajojen aiheiden tai tehtävien esittely ja ohjeistus. Yleisesti aiheita tai pohdittavia kysymyksiä on ollut kolme.
  • Työpajatyöntentely: Osallistujat jaetaan ryhmiin, jossa on sekä opiskelijoita että yritysten edustajia. Ryhmät vaihtuvat ja tarkoituksena on, että jokainen saa antaa mielipiteensä jokaisesta aiheesta/kysymyksestä.
  • Tehtävien purku ja pohdintaa, yleistä keskustelua.
  • Tapahtuman päätös ja jatkotoimenpiteet sekä palautteen pyyntö. Tapahtuman jälkeen lähetetään palautelomake myös sähköpostilla.

Työpajat ja yhteinen pohdinta

Työpajojen järjestämisessä toimiviksi metodeiksi todettiin perinteiset tavat paperin ja kynien avulla. Ajatuskartta-työskentelytapa sekä I-We-Us –menetelmä olivat myös opinnäytetyön perusteella Digiaamiaisella toimivia ja helppoja toteuttaa. Verkostoitumisen tehostamiseksi on myös hyvä vaihtaa ryhmien kokoonpanoa työskentelyn aikana. Digiaamiaisilla tarkoituksena on tuoda opiskelijat ja yritykset lähemmäs toisiaan, joten kontaktimahdollisuuksien lisääminen on tärkeää.Yksi tapa lisätä verkostoitumista, on valita joko opiskelijat tai yritysten edustajat vaihtamaan pöytiä. Toinen toimivaksi todettu tapa on ollu kierrättää kaikkia osallistujia eri pöytien välillä, tällöin kaikki osallistujat saavat myös taukoliikuntaa. Esimerkkinä: ensimmäisen työpajan jälkeen opiskelijat vaihtavat pöytää siirtyen vastapäivään ja yritysten edustajat myötäpäivään. Esimerkkikuva on viimeisimmän Digiaamiaisen pohjalta.

Matalan kynnyksen tapahtuma

Digiaamiainen on matalan kynnyksen tapahtuma ja helpohko keino yhdistää yritykset ja opiskelijat. Vaikka tapahtuma on rento, aamiaisella on mahdollista saada paljon aikaan ja verkostoitua tehokkaasti. Aamulla järjestettävä tapahtuma ei keskeytä työpäivää ja aamukahveille on helppo varata aikaa työpäivän alusta. Aamuinen verkostoituminen myös piristää ja tuo vaihtelua päivärytmiin.

Aamiaista varten on hyvä olla teema ja sitä kautta valita/kutsua sopivat yritykset ja opiskelijaryhmät osallistumaan. Aiempia teemoja ovat olleet yritysyhteistyö, Digiverstaan projektit ja kyberturvallisuus. Ensisijaisia kohderyhmiä ovat Digiverstaalla olleet ICT-alan yritykset ja tieto- ja viestintätekniikan sekä peliohjelmoinnin alan opiskelijat. Tapahtuma sopii myös hyvin muiden alojen tarpeisiin. Digiaamiaistapahtumat ovat toimineet hyvin myös opetushenkilökunnan ja yritysedustajien suhteiden vahvistamisessa. Esimerkiksi Digiaamiainen Kyberturvallisuus Workshop käynnisti tiiviimmän yhteistyön osallistuneen yrityksen ja XAMK:n kyberturvallisuusopetuksen välillä. Yritysedustajat ovat nähneet tapahtumat myös erittäin hyödyllisinä rekrytointinäkökulmaa silmällä pitäen. Yritykset pääsevät aamiaistapahtumissa tutustumaan opiskelijoiden osaamiseen ja aamiaiskeskustelut ovat johtaneet esimerkiksi työharjoittelupaikkoihin.

Jos sinulla tai yritykselläsi on idea seuraavan Digiaamiaisen teemalle, kuulemme sen mielellämme!

TUTUSTU DIGIVERSTAASEEN TAI OTA YHTEYTTÄ

Kirjoita kommentti

*