KYMIEXACT-hanke käynnistyi 1.5.2017, mutta konkreettinen hanketyö alkoi 1.9.2017, jolloin hankkeen kaikki osatoteuttajat ja yhteistyökumppanit kokoontuivat Xamkin Kouvolan kampuksella. Hankkeessa on erityisen tärkeää saada verkostomainen työskentely ripeästi käyntiin, sillä KYMIEXACT-brändissä tulevat useat alueen koulutusorganisaatiot tarjoamaan osaamistaan.

Miten tästä eteenpäin? Monenlaista taustatyötä on jo tehty. Ennakointiin, ennakointitietoon ja sitä tuottaviin tahoihin on tutustuttu, älykkään erikoistumisen kärkialoihin eli biotalouteen, digitalisaatioon ja logistiikkaan sekä niihin liittyviin osaamistarpeisiin tulevaisuudessa on jo hieman perehdytty. Nyt, kun kaikki hanketoimijat ovat mukana työssä, päästään syventämään ja täsmentämään yhteistä kokonaiskuvaa hankkeen tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista. Hanketoimijoiden lisäksi tarvitaan mukaan yrityksiä kertomaan osaamistarpeistaan ja pilotoimaan koulutusmallia.

KYMIEXACT-hankkeessa on kyse myös kokeilukulttuurista, jossa rohkeasti luodaan ja kokeillaan jotain uutta, aiemmin kokematonta. Koulutusorganisaatioiden yhteishankkeita on toteutettu ennenkin, ja aikaisemmista kokemuksista voidaan jalostaa onnistumiset paremmiksi. On myös hyvä muistella, miksi hanketyön tulokset eivät aina ole jääneet elämään. KYMIEXACT-brändi on tarkoitus luoda malliksi, jolla on menestyksen mahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi